Série OS37 a OS38
Infratermočlánky s nastavitelným rozsahem

Série OS37 a OS38 : Infratermočlánky s nastavitelným rozsahem
Klikněte zde pro větší obrázek.
  Výběr z optiky 10:1, 20:1 nebo 100:1
  Vestavěné vzduchové ofukování
  Termočlánkový výstup J, K, R nebo S
  Pracuje s běžnými indikátory a regulátory pro termočlánkové sondy
  Bez napájení
  Teplotně kompenzované
  Měření teploty do 2760°C

Modely OS37 pro cíle s vysokou emisivitou (nekovy a kovy s povlakem) a OS38 pro cíle s nízkou hodnotou emisivity (čisté kovy) jsou charakteristické možností nastavení 2% pásma přesnosti kdekoliv v celém rozsahu daného snímače. U obou modelů lze volit z optik 10:1, 20:1 nebo 100:1. Všechny modely jsou vybaveny vestavěným vzduchovým chlazením/čištěním, které zajišťuje čistotu optiky i ve velmi znečištěném prostředí.

Příklady provedení i cen jsou v tabulce "Pro objednání". Pro další provedení použijte tabulku "Tvorba čísla modelu"
Kompletní informace o nabízených provedeních naleznete v katalogovém listu v části "Odkazy".


 Číslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 OS37-10-J   Kontaktujte prodejce  Infratermočlánek, vysoká emisivita, senzor s optikou 10:1, typ J
 OS37-20-K   Kontaktujte prodejce  Infratermočlánek, vysoká emisivita, senzor s optikou 20:1, typ K
 OS37-100-R   Kontaktujte prodejce  Infratermočlánek, vysoká emisivita, senzor s optikou 100:1, typ R
 OS37-10-K-GMP   Kontaktujte prodejce  Infratermočlánek, vysoká emisivita, senzor s optikou 10:1, typ K, s GMP nízkošumovým subminiaturním konektorem
 OS38-10-J    20,480.00 Kč   Infratermočlánek, nízká emisivita, senzor s optikou 10:1, typ J
 OS38-10-K-GMP    20,950.00 Kč   Infratermočlánek, nízká emisivita, senzor s optikou 10:1, typ K, s GMP nízkošumovým subminiaturním konektorem
 OS38-100-S   Kontaktujte prodejce  Infratermočlánek, nízká emisivita, senzor s optikou 100:1, typ S
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny přímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddělení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka:
Odizolované vodiče jsou standardem.
Pro objednání s nízkošumovým subminiaturním konektorovým párem GMP, přidejte příponu “-GMP” k označení modelu. Pro objednání se standardním nízkošumovým konektorovým párem GST, přidejte příponu “-GST”. Přístroje této série nejsou určeny pro lékařské použití !!!
 Příklad objednávky: (1) OS38-10-K-GMP Infratermočlánek, nízká emisivita, senzor s optikou 10:1, typ K, s GMP nízkošumovým subminiaturním konektorem = 20,950.00 Kč

(1) (2) (3)
- -
Popis voleb
(1) Model & Emisivita
  Vyberte OS37 pro vysokou, OS38 pro nízkou
(2) Optika
  Vyberte 10 pro 10 pro 1, 20 pro 20 pro 1, 100 pro 100 pro 1
(3) Typ termočlánkového výstupu
  Vyberte J pro typ J (pro optiky 10 pro 1 a 20 pro 1), K pro typ K (pro optiky 10 pro 1 a 20 pro 1), R pro typ R (pro optiku 100 pro 1), S pro typ S (pto optiku 100 pro 1)
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ověřte si správnost čísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF