OS540 SÚrie
Velmi levnř ruŔnÝ infrateplomýr

OS540 SÚrie : Velmi levnř ruŔnÝ infrateplomýr
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

2,750.00  Kč *
     OS541

  kruhovÚ nebo bodovÚ laserovÚ zamý°ovßnÝ
  rozsah -20░C a× 500░C
  rozliÜenÝ 0,5░C
  opakovatelnost +/- 1░C
  emisivita pevný nastavenß na 0.98
  spektrßlnÝ odezva 6-14 mikrometr¨
  optika D:S = 8:1
  doba odezvy 500ms
  p°esnost: +/-2░C nebo +/-2% ze ŔtenÝ

Novř ruŔnÝ infrateplomýr OS541 poskytuje °eÜenÝ pro mnoho jednoduchřch aplikacÝ za velmi vřhodnou cenu. Je vybaven laserem s mo×nostÝ p°epÝnanÝ mezi kruhovřm a bodovřm zamý°ovßnÝm a podsvÝcenřm displejem pro dobrou Ŕitelnost ˙daj¨. SouŔßstÝ dodßvky je pouzdro a baterie.


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 OS541    2,750.00 Kč   velmi levnř ruŔnÝ infrateplomýr (-20 a× 500░C)
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: P°Ýstroje tÚto sÚrie nejsou urŔeny pro lÚka°skÚ pou×itÝ !!!
 P°Ýklad objednßvky: (1) OS541 velmi levnř ruŔnÝ infrateplomýr vŔetný bateriÝ a pozdra = 2,750.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF
 Manußly
   Stßhnout  OS541 - Infrared Thermometer