OS643 SÚrie
Tu×kovř infrateplomýr

OS643 SÚrie : Tu×kovř infrateplomýr
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

2,080.00  Kč *
     OS643

  VřnikajicÝ pomýr cena/vřkon
  KompaktnÝ provedenÝ
  Jednoduchß obsluha
  Analogovř vřstup u vÜech model¨
  Modely s a bez laserovÚho zamý°ovßnÝ

Model OS643 je velmi ˙Ŕelnř, kapesnÝ, bateriemi napßjenř infrateplomýr pro bezpeŔnÚ a rychlÚ bezkontaktnÝ mý°enÝ teploty. Prßce s tÝmto p°Ýstrojem je velmi jednoduchß: staŔÝ namÝ°it na mý°enř objekt a stisknout tlaŔÝtko na p°Ýstroji. Teplota na disleji je zobrazena bu´ ve ░C. Dodßvß se ve dvou provedenÝch ľ bez laserovÚho zamý°ovaŔe nebo s nÝm.

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 OS643    2,080.00 Kč   KapesnÝ infrateplomýr
 OS643-LS   Kontaktujte prodejce  KapesnÝ infrateplomýr s laserovřm zamý°ovßnÝm
 OS643E    3,190.00 Kč   KapesnÝ infrateplomýr, nastavitelnß emisivita
 OS643E-LS   Kontaktujte prodejce  KapesnÝ infrateplomýr s laserovřm zamý°ovßnÝm, nastavitelnß emisita
 OS643W    3,530.00 Kč   KapesnÝ infrateplomýr se vstupem pro termoŔlßnek K, nastavitelnß emisivita
 MN2400    200.00 Kč   NßhradnÝ AAA alkalickß baterie
 STICK-CABLE    290.00 Kč   Kabel pro analogovř vřstup
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: VÜechny modely se dodßvajÝ s analogovřm vřstupem, ochrannřm obalem, Ŕty°mi AAA alkalickřmi bateriemi a manußlem. P°Ýstroje tÚto sÚrie nejsou urŔeny pro lÚka°skÚ pou×itÝ !!!

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF