OS950 SÚrie
DigitßlnÝ bezdotykovř teplotnÝ skener

OS950 SÚrie : DigitßlnÝ bezdotykovř teplotnÝ skener
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

12,600.00  Kč *
     OS951

  bez chyby emisivity
  bez chyby posunu emisivity
  bez chyby nastavenÝ u×ivatelem
  bez chyby odrazu pozadÝ
  bez chyby dotyku
  bez chyby oh°evu t°enÝm
  bez chyby ŔasovÚ prodlevy

InfraŔervenř skener sÚrie OS950 od firmy OMEGA zajiÜŁuje nejvyÜÜÝ p°esnost. SÚrie OS950 je zcela jinř typ p°Ýstroje ne× ostatnÝ konvenŔnÝ p°Ýstroje pro mý°enÝ teploty. Je konstruovßn s ohledem na nejvyÜÜÝ mo×nou p°esnost mý°enÝ. Je to jedinř bezdotykovř p°Ýstroj pro mý°enÝ teploty, kterř m¨×e dosßhnout po×adavky p°esnosti dle NIST certifikace pro povrchy bez znßmÚ emisivity.


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 OS951    12,600.00 Kč   -45 a× 287░C
 OS952    21,420.00 Kč   -45 a× 287░C
 OS953    29,140.00 Kč   -18 a× 540░C
 OS954   Kontaktujte prodejce  -18 a× 540░C
 OS955   Kontaktujte prodejce  86 a× 653░C
 OS956   Kontaktujte prodejce  86 a× 871░C
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: P°Ýstroje tÚto sÚrie nejsou urŔeny pro lÚka°skÚ pou×itÝ !!!
 P°Ýklad objednßvky: (1) OS952-RS232 RuŔnÝ infrateplomýr s rozsahem -45 a× 287░C a komunikacÝ p°es RS232 = 22,210.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF