SÚrie OSTW-(*), HST-(*) a HSTW-(*)
StandardnÝ konektory s popisovacÝm okÚnkem a vysokoteplotnÝ standardnÝ konektory

SÚrie OSTW-(*), HST-(*) a HSTW-(*) : StandardnÝ konektory s popisovacÝm okÚnkem a vysokoteplotnÝ standardnÝ konektory
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

90.00  Kč *
     OSTW-K-M

  OST pou×itelnÚ do teploty 220░C
  HST pou×itelnÚ do teploty 260░C
  Pro vodiŔe o pr¨mýru a× 1,6 mm
  Konektory HST z polymeru bez p°Ýsad kadmia - neohro×ujÝ ×ivotnÝ prost°edÝ
  Plný kompatibilnÝ se standardnÝmi sondami OMEGA
  mo×nost barevnÚho znaŔenÝ podle IEC nebo ANSI

StandardnÝ konektory OMEGA jsou ideßlnÝ pro nejvÝce vyu×ÝvanÚ teplotnÝ aplikace. Tyto konektory majÝ robustnÝ konstrukci, IEC a ISA barevnÚ znaŔenÝ, odnÝmatelnÚ popisovacÝ plochy. Jsou dostupnÚ ve Ŕty°ech provedenÝch.

OSTNylonovß konstrukce
OSTWNylonovß konstrukce s popisovacÝm okÚnkem
HSTVysokoteplotnÝ provedenÝ z tekutřch krystal¨
HSTWVysokoteplotnÝ provedenÝ z tekutřch krystal¨ s popisovacÝm okÚnkem


P°Ýklady provedenÝ i cen jsou v tabulce "Pro objednßnÝ". Pro dalÜÝ provedenÝ pou×ijte tabulku "Tvorba ŔÝsla modelu"
KompletnÝ informace o nabÝzenřch provedenÝch naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 OSTW-K-M    90.00 Kč   standardnÝ konektor s okÚnkem, typ K, zßstrŔka
 OSTW-E-F    130.00 Kč   standardnÝ konektor s okÚnkem, typ E, zßsuvka
 OSTW-J-MF    200.00 Kč   standardnÝ konektor s okÚnkem, typ J, pßr
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) OSTW-K-M standardnÝ konektor s okÚnkem, typ K, zßstrŔka = 90.00 Kč

(1) (2) (3)
- -
Popis voleb
(1) ProvedenÝ konektoru
  Vyberte OSTW pro nylonovř s okÚnkem, HST pro vysokoteplotnÝ bez okÚnka, HSTW pro vysokoteplotnÝ s okÚnkem
(2) Typ termoŔlßnku
  Vyberte K pro typ K, J pro typ J, T pro typ T, E pro typ E, R/S pro tap R a S, U pro nekompenzovanř, N pro typ N
(3) Typ konektoru
  Vyberte M pro zßstrŔku, F pro zßsuvku, MF pro pßr
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF