SÚrie PCC-OST a PCC-SMP
Konektory do ploÜnřch spoj¨

SÚrie PCC-OST a PCC-SMP : Konektory do ploÜnřch spoj¨
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

670.00  Kč *
     PCC-SMP-J-5

  Pro OEM aplikace
  P°Ýmo p°ipojitelnÚ do desek ploÜnřch spoj¨
  IdeßlnÝ pro ruŔnÝ teplomýry
  TermoŔlßnky typu J, K, T a E

DodßvajÝ se ve dvou provedenÝch - pro standardnÝ i miniaturnÝ konektory. Konektory PCC je mo×nÚ dodat i s volitelnřm klipem pro p°ipevnýnÝ tranzistoru; tento je urŔen pro snÝmaŔe v provedenÝ pouzdra TO-92 pro mý°enÝ teploty studenÚh okonce.

P°Ýklady provedenÝ i cen jsou v tabulce "Pro objednßnÝ". Pro dalÜÝ provedenÝ pou×ijte tabulku "Tvorba ŔÝsla modelu"
KompletnÝ informace o nabÝzenřch provedenÝch naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 PCC-OST-T-100    6,930.00 Kč   Konektory do ploÜnřch spoj¨, standardnÝ velikost, typ T, balenÝ 100 ks
 PCC-OST-T-100-R    7,410.00 Kč   Konektory do ploÜnřch spoj¨ s klipem, standardnÝ velikost, typ T, balenÝ 100 ks
 PCC-SMP-K-100    6,930.00 Kč   Konektory do ploÜnřch spoj¨, miniaturnÝ velikost, typ K, balenÝ 100 ks
 PCC-SMP-K-100-R    7,410.00 Kč   Konektory do ploÜnřch spoj¨ s klipem, miniaturnÝ velikost, typ K, balenÝ 100 ks
 PCC-SMP-J-5    670.00 Kč   Konektory do ploÜnřch spoj¨, miniaturnÝ velikost, typ J, balenÝ 5 ks
 PCC-SMP-T-50    4,190.00 Kč   Konektory do ploÜnřch spoj¨, miniaturnÝ velikost, typ T, balenÝ 50 ks
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: PCC-OST jsou k dispozici pouze v balenÝ po 100 ks.
**Pro objednßnÝ s klipem, p°idejte p°Ýponu ô-Rö k ŔÝslu modelu.
 P°Ýklad objednßvky: (1) PCC-SMP-K-100-R Konektory do ploÜnřch spoj¨, miniaturnÝ velikost, typ K, balenÝ 100 ks = 7,410.00 Kč

(1) (2)
PCC-SMP- -
Popis voleb
(1) Typ termoŔlßnku
  Vyberte J pro typ J, K pro typ K, T pro typ T, E pro typ E
(2) PoŔet kus¨ v balenÝ
  Vyberte 5 pro 5 ks, 50 pro 50 ks, 100 pro 100 ks
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF