PHE-1300, PHE-1400 a PHE-2300 SÚrie
SÚrie ALpHA robustnÝch plnýnřch elektrod

PHE-1300, PHE-1400 a PHE-2300 SÚrie : SÚrie ALpHA robustnÝch plnýnřch elektrod
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

1,140.00  Kč *
     PHE-1304

  PlnýnÚ elektrody
  Pou×itÝ pro laboratornÝ i pr¨myslovÚ aplikace
  Materißly plßÜtý elektrod sklo nebo epoxid
  P°ijatelnÚ ceny

 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 PHE-1311    1,980.00 Kč   pH elektroda pro vÜeobecnÚ pou×itÝ, rozsah pH 0-14, dÚlka 150 mm, pr¨mýr 12 mm
 PHE-1411    2,490.00 Kč   pH elektroda pro vÜeobecnÚ pou×itÝ, rozsah pH 0-14, dÚlka 150 mm, pr¨mýr 12 mm
 PHE-1332    3,720.00 Kč   pH elektroda pro testovßnÝ, rozsah pH 0-14, dÚlka 150 mm, pr¨mýr 6 mm
 PHE-1432    4,260.00 Kč   pH elektroda pro testovßnÝ, rozsah pH 0-14, dÚlka 150 mm, pr¨mýr 6 mm
 PHE-1335    3,150.00 Kč   pH elektroda pro testovßnÝ, výtÜÝ dÚlka, rozsah pH 0-13, dÚlka 300 mm, pr¨mýr 6 mm
 PHE-1471    4,080.00 Kč   pH elektroda pro mý°enÝ plochřch povrch¨, rozsah pH 0-14, dÚlka 150 mm, pr¨mýr 12 mm
 PHE-2385    3,000.00 Kč   pH elektroda pro vpichovßnÝ do masa, sřr¨ a ovoce, rozsah pH 0-13, dÚlka 55 mm, pr¨mýr 8 mm
 PHE-1317    2,100.00 Kč   pH elektroda v ekonomickÚm provedenÝ, rozsah pH 0-13, dÚlka 110 mm, pr¨mýr 12 mm
 PHE-1417    3,150.00 Kč   pH elektroda v ekonomickÚm provedenÝ, rozsah pH 0-12, dÚlka 110 mm, pr¨mýr 12 mm
 PHE-1304    1,140.00 Kč   pH elektroda v ekonomickÚm provedenÝ - nejpopulßrnýjÜÝ elektroda, rozsah pH 0-12, dÚlka 90 mm, pr¨mýr 12,5 mm
 ORE-1311    2,910.00 Kč   Elektroda pro mý°enÝ redox potencißlu, dÚlka 150 mm, pr¨mýr 12 mm
 ORE-1411    3,390.00 Kč   Elektroda pro mý°enÝ redox potencißlu, dÚlka 150 mm, pr¨mýr 12 mm
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) PHE-1304 pH elektroda v ekonomickÚm provedenÝ - nejpopulßrnýjÜÝ elektroda = 1,140.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF