PHH221 a PHH222
vřkonnř mý°icÝ p°Ýstroj pro pH nebo pH/mV

PHH221 a PHH222 : vřkonnř mý°icÝ p°Ýstroj pro pH nebo pH/mV
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.
  ˙Ŕelnß konstrukce
  vodotýsnÚ pr¨ŔelÝ p°Ýstroje
  snadnÚ ovlßdßnÝ
  standardnÝ RS-232 komunikace u PHH222

P°enosnÚ pH metry PHH221 a PHH222 poskztujÝ p°ijatelnß a vhodnß °eÜenÝ pro zßkladnÝ mý°enÝ pH a mV. Tyto Omega p°Ýstroje se snadno obsluhujÝ.


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 PHH221   Kontaktujte prodejce  pH metr
 PHH222    5,300.00 Kč   pH/mV metr/teplota, komunikace RS232
 PHAT-222    1,580.00 Kč   teplotnÝ sonda pro PHH222
 SWCABLE    3,690.00 Kč   komunikaŔnÝ kabel RS232 a software pro Windows
 PHE-1311    2,120.00 Kč   laboratornÝ elektroda pro pH
 PHE-1411    2,680.00 Kč   dvojitß laboratornÝ elektroda pro pH
 PHA-4    380.00 Kč   kalibraŔnÝ roztok pH4
 PHA-7    380.00 Kč   kalibraŔnÝ roztok pH7
 PHA-10    380.00 Kč   kalibraŔnÝ roztok pH10
 ES-2186   Kontaktujte prodejce  p°ÝruŔka k ×ivotnÝmu prost°edÝ (anglickř originßl)
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: p°Ýstroj je dodßvßn s originßlnÝm u×ivatelskřm manußlem. Sonda se prodßvß zvlßÜŁ.
 P°Ýklad objednßvky: (1) PHH222 pH metr, (1) PHE-1311 laboratornÝ pH elektroda, (1) PHA-4 kalibraŔnÝ roztok pH4, (1) PHA-7 kalibraŔnÝ roztok pH7 = 8,180.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF
 SouvÝsejÝcÝ odkazy
   PHA-4, PHA-7 and PHA-10: P°edp°ipravenÚ pH roztoky