PHH224
vřkonnř mý°iŔ pH/mV/vodivosti/TDS s vřstupem RS-232

PHH224 : vřkonnř mý°iŔ pH/mV/vodivosti/TDS s vřstupem RS-232
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

9,640.00  Kč *
     PHH224

  mý°Ý vodivost, TDS, pH a mV
  pr¨ŔelÝ p°Ýstroje odolßvß vodý
  uklßdß max. a min. ˙daje
  vřstup RS-232

Mý°iŔ pH PHH224 je ideßlnÝ pro ˙pravny vody, pro vřrobu nßpoj¨, pro rybß°skÚ lÝhný, laborato°e, university a mnoho dalÜÝch pr¨myslovřch aplikacÝ. Tyto mikroprocesorem vybavenÚ p°Ýstroje jsou robustnÝ p°enosnÚ p°Ýstroje schopnÚ rozliÜit a kompenzovat ofset a strmost elektrody. PHH224 mß takÚ RS-232 vřstup, p°idr×enÝ hodnoty na displeji, volba ░C / ░F, automatickÚ vypnutÝ p°Ýstroje, indikaci p°ekroŔenÝ rozsahu a automat. nebo manußlnÝ kompenzaci teploty.


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 PHH224    9,640.00 Kč   Mý°iŔ s pH/vodivostnÝ/ TDS sondou a obalem
 PHAT-2234    1,300.00 Kč   TeplotnÝ sonda
 PHE-1411    2,680.00 Kč   pH laboratornÝ elektroda
 ORE-1411    3,630.00 Kč   NßhradnÝ vodivostnÝ/TDS sonda
 CDE224    4,820.00 Kč   VodivostnÝ/TDS sonda
 SWCABLE    3,690.00 Kč   Kabel a sw pro RS-232
 PHA-4    380.00 Kč   pH4 kalibraŔnÝ roztok
 PHA-7    380.00 Kč   pH7 kalibraŔnÝ roztok
 PHA-10    380.00 Kč   pH10 kalibraŔnÝ roztok
 FW-332   Kontaktujte prodejce  ReferenŔnÝ kniha: Advanced pH Measurement and Control
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: dodßvß se s u×ivatelskřm manußlem, sondou vodivost/TDS, p°enosnřm obalem a bateriÝ
 P°Ýklad objednßvky: (1) PHH224 mý°iŔ s pH/vodivostnÝ/TDS sondou a p°enosnřm obalem = 9,640.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF