PHI-359
Benchtop pH Meters Ion Analyzers With RS-232C Interface

PHI-359 : Benchtop pH Meters Ion Analyzers With RS-232C Interface
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.

54,810.00  Kč *
     PHI-359

  Direct Concentration Readings
  Autocalibration for Ion Concentration and pH
  Recorder Ouptut
  RS-232C Output

The model PHI-359 benchtop analyzer provides both ion concentration and pH measurements. In the ion measuring mode, the PHI-359 displays measurements in direct concentration values, eliminating the need for evaluating mV values. In the ion concentration calibrating mode, the meter calculates the relationship between two standards and stores this in memory; this avoids the need to manually plot a calibration curve.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 PHI-359    54,810.00 Kč   pH/Ion meter with accessories
 PHA-3067    4,820.00 Kč   Flexible third arm stand
 PHAT-3016    3,530.00 Kč   Temperature probe
 PHE-4201    2,520.00 Kč   Clear, epoxy-bodied gel-filled combination pH electrode
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: Includes AC power adaptor and flexible arm stand, and operator’s manual.
 Pøíklad objednávky: (1) PHI-359 benchtop pH/Ion meter with accessories = 54,810.00 Kč

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF
 Souvísející odkazy
   PHA-4, PHA-7 and PHA-10: Pre-mixed pH Calibration Solutions
   PHA-20: PRODUCT DISCONTINUED
   PHE-4200: Clear Epoxy-bodied, Gel-filled Combination Alpha® Electrodes
   PHE-1300, PHE-1400 and PHE-2300: ALpHA® Series Rugged Gel-Filled Electrodes
   ISE-8700, ISE-8800 and ISE-8900: ISE Standards, Isa & Reference Outer-fill Solutions