PR-13
OdporovÚ teplomýry Pt100 se standardnÝm konektorem

PR-13 : OdporovÚ teplomýry Pt100 se standardnÝm konektorem
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

2,750.00  Kč *
     PR-13-2-100-1/4-6-E

  Standardný Alpha = .00385
  StandardnÝ dÚlky 15, 22, 30, 45 a 60 cm
  Ro = 100 ohm @ 0°C
  Standardný 3-vodiŔovÚ zapojenÝ
  Mo×no dodat i v 2- a 4- vodiŔovÚm zapojenÝ
  LibovolnÚ dÚlky a pr¨mýry, konzultujte s techniky
  Mo×nost i jinřch hodnot Ro (Pt50, Pt500, Pt1000)

VÜeobecný pou×ÝvanÚ sondy se standardnÝm t°ÝvodiŔovřm zapojenÝm. SouŔßstÝ ka×dÚ sondy je konektor pro snadnÚ a rychlÚ p°ipojenÝ. DodßvajÝ se v pr¨mýrech 1/8ĺĺ(3,17 mm), 3/16ĺĺ(4,76 mm) a 1/4ĺĺ(6,35 mm) a v dÚlkßch od 15 cm do 60 cm.

P°Ýklady provedenÝ i cen jsou v tabulce "Pro objednßnÝ". Pro dalÜÝ provedenÝ pou×ijte tabulku "Tvorba ŔÝsla modelu"
KompletnÝ informace o nabÝzenřch provedenÝch naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 PR-13-2-100-1/4-6-E    2,750.00 Kč   Sonda Pt100 s konektorem, 3 vodiŔ, 100 ohm @ 0░C, pr¨mýr 6,35 mm, dÚlka 15 cm
 PR-13-2-100-1/8-9-E    3,250.00 Kč   Sonda Pt100 s konektorem, 3 vodiŔ, 100 ohm @ 0░C, pr¨mýr 3,17 mm, dÚlka 22,8 cm
 PR-13-2-100-1/4-18-E    2,970.00 Kč   Sonda Pt100 s konektorem, 3 vodiŔ, 100 ohm @ 0░C, pr¨mýr 6,35 mm, dÚlka 45 cm
 PR-13-2-100-1/8-12-E    3,250.00 Kč   Sonda Pt100 s konektorem, 3 vodiŔ, 100 ohm @ 0░C, pr¨mýr 3,17 mm, dÚlka 30 cm
 PR-13-2-100-1/4-24-E    3,060.00 Kč   Sonda Pt100 s konektorem, 3 vodiŔ, 100 ohm @ 0░C, pr¨mýr 6,35 mm, dÚlka 60 cm
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: Pro 2-vodiŔovÚ zapojenÝ zamý˛te "2" v ŔÝsle modelu za "1". Pro 4-vodiŔovÚ zapojenÝ zamý˛te "2" v ŔÝsle modelu za "3". Mo×no dodat i jinřch dÚlkßch a pr¨mýrech. ZßkaznickÚ provedenÝ konzultujte s techniky.
 P°Ýklad objednßvky: (1) PR-13-2-100-1/8-6-E Sonda Pt100 s konektorem, 3 vodiŔ, 100 ohm @ 0░C, pr¨mýr 3,17 mm, dÚlka 15 cm = 3,250.00 Kč

(1) (2)
PR-13-2-100- - -E
Popis voleb
(1) Pr¨mýr plßÜtý
  Vyberte 1/16 pro 1/16 in (1.57 mm), 1/8 pro 1/8 in (3.17 mm), 3/16 pro 3/16 in (4.76 mm), 1/4 pro 1/4 in (6.35 mm)
(2) DÚlka sondy
  Vyberte 6 pro 6 in (15 cm), 9 pro 9 in (22.8 cm), 12 pro 12 in (30 cm), 18 pro 18 in (45 cm), 24 pro 24 in (60 cm)
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF