PR-16
OdporovÚ teplomýry Pt100 s madlem

PR-16 : OdporovÚ teplomýry Pt100 s madlem
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

3,420.00  Kč *
     PR-16-2-100-1/8-12-E

  ProvedenÝ s ruŔnÝm madlem
  P°ÝvodnÝ kabel rozta×itelnř a× na 1,5 m
  Standardný Alpha = .00385
  StandardnÝ dÚlky 15, 22, 30, 45 a 60 cm
  LibovolnÚ dÚlky a pr¨mýry, konzultujte s technikyP°Ýklady provedenÝ i cen jsou v tabulce "Pro objednßnÝ". Pro dalÜÝ provedenÝ pou×ijte tabulku "Tvorba ŔÝsla modelu"
KompletnÝ informace o nabÝzenřch provedenÝch naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 PR-16-2-100-1/4-12-E    3,250.00 Kč   Sonda Pt100 s madlem, 3 vodiŔ, 100 ohm @ 0░C, pr¨mýr 6,35 mm, dÚlka 30 cm
 PR-16-2-100-1/16-18-E    4,430.00 Kč   Sonda Pt100 s madlem, 3 vodiŔ, 100 ohm @ 0░C, pr¨mýr 1,57 mm, dÚlka 45 cm
 PR-16-2-100-1/8-24-E    3,610.00 Kč   Sonda Pt100 s madlem, 3 vodiŔ, 100 ohm @ 0░C, pr¨mýr 3,17 mm, dÚlka 60 cm
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: Pro 2-vodiŔovÚ zapojenÝ zamý˛te "2" v ŔÝsle modelu za "1". Pro 4-vodiŔovÚ zapojenÝ zamý˛te "2" v ŔÝsle modelu za "3". Mo×no dodat i jinřch dÚlkßch a pr¨mýrech. ZßkaznickÚ provedenÝ konzultujte s techniky.
 P°Ýklad objednßvky: (1) PR-16-2-100-1/16-18-E Sonda Pt100 s madlem, 3 vodiŔ, 100 ohm @ 0░C, pr¨mýr 1,57 mm, dÚlka 45 cm = 4,430.00 Kč

(1) (2)
PR-16-2-100- - -E
Popis voleb
(1) Pr¨mýr plßÜtý
  Vyberte 1/16 pro 1/16 in (1.57 mm), 1/8 pro 1/8 in (3.17 mm), 3/16 pro 3/16 in (4.76 mm), 1/4 pro 1/4 in (6.35 mm)
(2) DÚlka sondy
  Vyberte 6 pro 6 in (15 cm), 9 pro 9 in (22.8 cm), 12 pro 12 in (30 cm), 18 pro 18 in (45 cm), 24 pro 24 in (60 cm)
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF