SÚrie RH62
Tu×kovÚ teplomýry a vlhkomýry s analogovřm vřstupem

SÚrie RH62 : Tu×kovÚ teplomýry a vlhkomýry s analogovřm vřstupem
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.
  RuŔnÝ tu×kovÚ provedenÝ
  PodsvÝcenř LCD displej
  Funkce Max a Hold
  Analogovř vřstup 10 mV/1░ & 1%RH
  Indikace zapnutÝ LED diodou
  Velmi p°esnÚ snÝmaŔe Pt1000
  Rychlß odezva
  Rozsah 0.0 a× 100% RH
  Baterie: 4 x 1.5 V (velikost AAA)
  Rozmýry: 170 x 44 x 40 mm
  Hmotnost: 180 g
  ProvedenÝ z odolnÚho plastovÚho materißlu

RH62C-MV & RH62F-MV P°evodnÝk ć (bez displeje) Mý°ÝcÝ element: kapacitnÝ snÝmaŔ a Pt1000, Analogovř vřstup: 10mV/1░ & 1%RH, Rozsah vlhkosti: 0.0 a× 100.0% , ZßkladnÝ p°esnost: ▒2.5%, ć P°ipojitelnÚ k libovolnÚmu digitßlnÝmu multimetru
RH62C & RH62F Mý°ÝcÝ element: kapacitnÝ snÝmaŔ a Pt1000, ZßkladnÝ p°esnost: ▒2.5%, PodsvÝcenř LCD displej
KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 RH62C   Kontaktujte prodejce  Tu×kovř teplomýr a vlhkomýr
 RH62C-MV    4,260.00 Kč   Tu×kovř teplomýr a vlhkomýr s analogovřm vřstupem
 MN2400    200.00 Kč   NßhradnÝ AAA baterie
 STICK-CABLE    290.00 Kč   Kabel pro analogovř vřstup (pouze model s displejem)
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: ć P°ipojitelnÚ k libovolnÚmu multimetru.
VÜechny p°Ýstroje jsou dodßvßny s bateriemi a manußlem.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF