RLC-70 Series
Reversible Temperature Labels, Multi Temp Liquid Crystal Strips

RLC-70 Series : Reversible Temperature Labels, Multi Temp Liquid Crystal Strips
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.
  Special-application thermometers including models for indicating temperatures in rooms, refrigerators and freezers
  Easy-to-mount adhesive back
  Sold in packages of 10 or 30 thermometers
  Size: 3/4 W x 5 3/16 L x .01" T

GREEN Bar is the Actual Reading
BROWN Bar is just above the Actual
BLUE Bar is just below the Actual Reading

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below. Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 RLC-70-10/40-10    750.00 Kč   Room Thermometer 10 to 40°C (2°C increments) in package of 10
 RLC-70-10/40-30    1,740.00 Kč   Room Thermometer 10 to 40°C (2°C increments) in package of 30
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: *Insert “-10” for package of 10 or “-30” for package of 30.
 Pøíklad objednávky: (1) RLC-70-10/40-30 Room Thermometer, 10-40°C, package of 30 = 1,740.00 Kč

(1) (2)
RLC-70-
Popis voleb
(1) Temperature Range
  Vyberte 10/40 pro Room Thermometer 10 to 40°C (2°C increments), 60/90 pro Room Thermometer 60 to 90°F/16 to 32°C (2°F increments), 0/12 pro Refrigerator Thermometer 0 to 12°C (2°C increments), 32/54 pro Refrigerator Thermometer 32 to 54°F/0 to 12°C (4°F increments)
(2) Package Quantity
  Vyberte -10 pro Package of 10, -30 pro Package of 30
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF