SÚrie SHX-(*)
MiniaturnÝ vysokoteplotnÝ keramickÚ konektory

SÚrie SHX-(*) : MiniaturnÝ vysokoteplotnÝ keramickÚ konektory
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

190.00  Kč *
     SHX-K-M

  RobustnÝ konstrukce
  Vysoce odolnß keramika pro teploty a× 650 ░C
  SnadnÚ p°ipojenÝ
  JednoduchÚ a ˙ŔelnÚ provedenÝ
  Barevný znaŔenÚ teŔkou podle typu termoŔlßnku
  mo×nost barevnÚho znaŔenÝ podle IEC nebo ANSI

MiniaturnÝ konektory typu SHX jsou vhodnÚ pro pou×itÝ ve vysokřch teplotßch a× do teploty 650░C. P°Ýkladem pou×itÝ mohou břt nap°. vakuovÚ pece, kde se tyto konektory velmi dob°e uplatnÝ pro svou vysokou tepelnou odolnost a keramickř materißl, z nýho× jsou konektory vyrobeny nijak nekontaminuje prost°edÝ uvnit° pece. Konektory majÝ na svÚm povrchu barevnÚ znaŔenÝ, kterÚ oznaŔuje pro jakř typ termoŔlßnku je lze pou×Ýt.Konektor se sklßdß pouze ze dvou ŔßstÝ, ŔÝm× je zaruŔena jeho dlouhß ×ivotnost a snadnÚ p°ipojenÝ vodiŔ¨..

P°Ýklady provedenÝ i cen jsou v tabulce "Pro objednßnÝ". Pro dalÜÝ provedenÝ pou×ijte tabulku "Tvorba ŔÝsla modelu"
KompletnÝ informace o nabÝzenřch provedenÝch naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 SHX-K-M    190.00 Kč   keramickř konektor, zßstrŔka, typ K
 SHX-T-F    220.00 Kč   keramickř konektor, zßsuvka, typ T
 SHX-R/S-MF    390.00 Kč   keramickř konektor, pßr, typ R a S
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) SHX-K-M keramickř konektor, zßstrŔka, typ K = 190.00 Kč

(1) (2)
SHX- -
Popis voleb
(1) Typ termoŔlßnku
  Vyberte K pro typ K, J pro typ J, T pro typ T, E pro typ E, R/S pro typ R/S, G pro typ G, C pro typ C, D pro typ D, U pro nekompenzovanř, N pro typ N
(2) Typ konektoru
  Vyberte M pro zßstrŔku, F pro zßsuvku, MF pro pßr
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF