SHXJP SÚrie
VysokoteplotnÝ panel s miniaturnÝmi keramickřmi konektory SHX

SHXJP SÚrie : VysokoteplotnÝ panel s miniaturnÝmi keramickřmi konektory SHX
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

4,040.00  Kč *
     SHXJP2-12-K

  Pou×itelnÚ do 537░C (1000░F)
  Panel z vysoce odolnÚ oceli
  KompenzovanÚ p°ÝsluÜenstvÝ
  SubminiaturnÝ konektory pro kompaktnÝ instalace

OMEGA vysokoteplotnÝ zßsuvkovÚ panely obsahujÝ SHX keramickÚ konektory zabudovanÚ v ocelovÚ desce pou×itelnÚ pro pracovnÝ teploty do 1000░F (537░). DostupnÚ jsou i v neglazovanÚm provedenÝ jako typ USHX pro aplikace, p°i kterřch by glazovanř konektor mohl kontaminovat vakuovř systÚm.


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 SHXJP2-12-K    4,040.00 Kč   Zßsuvkovř panel se 12 konektory typu K ve 2 °adßch
 SHXJP1-06-J    2,540.00 Kč   Zßsuvkovř panel se 6 konektory typu J v 1 °adý
 SHXJP3-36-T    9,930.00 Kč   Zßsuvkovř panel s 36 konektory typu T ve 3 °adßch
 SHXJP4-48-R/S    12,920.00 Kč   Zßsuvkovř panel se 48 konektory typu R/S ve 4 °adßch
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)

(1) (2) (3)
SHXJP - -
Popis voleb
(1) PoŔet °ad
  Vyberte 1 pro 1 °adu, 2 pro 2 °ady, 3 pro 3 °ady, 4 pro 4 °ady
(2) Celkovř poŔet konektor¨
  Vyberte 06 pro 6 konektor¨, 12 pro 12 konektor¨, 18 pro 18 konektor¨, 24 pro 24 konektor¨, 36 pro 36 konektor¨, 54 pro 54 konektor¨, 72 pro 72 konektor¨
(3) Kalibrace termoŔlßnku
  Vyberte J pro termoŔlßnek typu J, K pro termoŔlßnek typu K, T pro termoŔlßnek typu T, E pro termoŔlßnek typu E, R/S pro termoŔlßnek typu R/S, N pro termoŔlßnek typu N, U pro termoŔlßnek typu U
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF