SÚrie SJP
Panely osazenÚ standardnÝmi panelovřmi konektory

SÚrie SJP : Panely osazenÚ standardnÝmi panelovřmi konektory
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

1,520.00  Kč *
     SJP1-06-J

  Kompletný osazenÚ
  Montß× bez montß×nÝho nß°adÝ
  ╚ÝslovanÚ pro rychlou orientaci
  Povrchový upravenř hlinÝkovř panel tlouÜŁky 2.3 mm
  Pou×itelnÚ pro vÜechny standardnÝ konektory
  mo×nost barevnÚho znaŔenÝ podle IEC nebo ANSI

Panely jsou osazeny panelovřmi konektory - lze k nim p°ipojit vÜechny typy standardnÝch OMEGA« konektor¨. DÝky pru×nřm montß×nÝm rozpýrkßm panelovřch zßsuvek SPJ lze provßdýt jejich montß× do panelu bez pou×itÝ jakÚhokoli nß°adÝ pouhřm nacvaknutÝm. MajÝ barevnÚ oznaŔenÝ podle toho, pro jakř typ termoŔlßnku se pou×ÝvajÝ. Pro snadnou identifikaci pozice na panelu slou×Ý popisovř ÜtÝtek. Panely jsou vyrobeny z hlinÝkovÚho plechu sÝly 2,3 mm a povrchový upraveny. Konektory jsou barevný oznaŔeny podle typu termoŔlßnky. JednotlivÚ typy lze v panelech kombinovat podle pot°eb aplikace zßkaznÝka. P°i objednßvce je pouze pot°eba specifikovat poŔet °ad konektor¨, poŔet konektor¨ v °adý a typy termoŔlßnk¨ v jednotlivřch pozicÝch.

P°Ýklady provedenÝ i cen jsou v tabulce "Pro objednßnÝ". Pro dalÜÝ provedenÝ pou×ijte tabulku "Tvorba ŔÝsla modelu"
KompletnÝ informace o nabÝzenřch provedenÝch naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 SJP1-06-K    1,520.00 Kč   Panel se standardnÝmi konektory, 1 °ada, 6 konektor¨, typ K
 SJP2-12-J    2,350.00 Kč   Panel se standardnÝmi konektory, 2 °ady, 12 konektor¨, typ J
 SJP2-24-T    3,880.00 Kč   Panel se standardnÝmi konektory, 2 °ady, 24 konektor¨, typ T
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) SJP2-12-J Panel se standardnÝmi konektory, 2 °ady, 12 konektor¨, typ J = 2,350.00 Kč

(1) (2)
SJP -
Popis voleb
(1) Panel s konektory
  Vyberte 1-06 pro s 1 °adou - celkem 6 konektory, 1-12 pro s 1 °adou - celkem 12 konektory, 1-18 pro s 1 °adou - celkem 18 konektory, 2-12 pro s 2 °adama - celkem 12 konektory, 2-24 pro s 2 °adama - celkem 24 konektory, 2-36 pro s 2 °adama - celkem 36 konektory, 3-18 pro s 3 °adama - celkem 18 konektory, 3-36 pro s 3 °adama - celkem 36 konektory, 3-54 pro s 3 °adama - celkem 54 konektory, 4-24 pro s 4 °adama - celkem 24 konektory, 4-48 pro s 4 °adama - celkem 48 konektory, 4-72 pro s 4 °adama - celkem 72 konektory
(2) Typ termoŔlßnku
  Vyberte J pro typ J, K pro typ K, T pro typ T, E pro typ E, R/S pro typ R nebo S, U pro nekompenzovanř
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF