SÚrie SMP, SMPW a HMP, HMPW
MiniaturnÝ konektory a vysokoteplotnÝ miniaturnÝ konektory

SÚrie SMP, SMPW a HMP, HMPW : MiniaturnÝ konektory a vysokoteplotnÝ miniaturnÝ konektory
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

70.00  Kč *
     SMPW-K-M

  SMP a SMPW pou×itelnÚ do teploty 220░C
  HMP a HMPW pou×itelnÚ do teploty 260░C
  Pro vodiŔe o pr¨mýru a× 0,8 mm
  RobustnÝ konstrukce
  Konektory HMP a HMPW z polymeru bez p°Ýsad kadmia - neohro×ujÝ ×ivotnÝ prost°edÝ
  ProvedenÝ W s popisovacÝm okÚnkem
  mo×nost barevnÚho znaŔenÝ podle IEC nebo ANSI

OMEGA miniaturnÝ konektory jsou ideßlnÝ pro nejvÝce vyu×ÝvanÚ teplotnÝ aplikace. Tyto konektory majÝ robustnÝ konstrukci, IEC a ISA barevnÚ znaŔenÝ, odnÝmatelnÚ popisovacÝ plochy. Jsou dostupnÚ ve Ŕty°ech provedenÝch.

SMPNylonovß konstrukce
SMPWNylonovß konstrukce s popisovacÝm okÚnkem
HMPVysokoteplotnÝ provedenÝ z polymeru bez p°Ýsad kadmia
HMPWVysokoteplotnÝ provedenÝ z polymeru bez p°Ýsad kadmia s popisovacÝm okÚnkem


P°Ýklady provedenÝ i cen jsou v tabulce "Pro objednßnÝ". Pro dalÜÝ provedenÝ pou×ijte tabulku "Tvorba ŔÝsla modelu"
KompletnÝ informace o nabÝzenřch provedenÝch naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 SMPW-K-F    80.00 Kč   miniaturnÝ konektor s popisovacÝm okÚnkem, typ K, zßsuvka
 SMPW-K-M    70.00 Kč   miniaturnÝ konektor s popisovacÝm okÚnkem, typ K, zßstrŔka
 SMPW-K-MF    140.00 Kč   miniaturnÝ konektor s popisovacÝm okÚnkem, typ K, pßr
 SMPW-J-F    80.00 Kč   miniaturnÝ konektor s popisovacÝm okÚnkem, typ J, zßsuvka
 SMPW-J-M    70.00 Kč   miniaturnÝ konektor s popisovacÝm okÚnkem, typ J, zßstrŔka
 SMPW-J-MF    140.00 Kč   miniaturnÝ konektor s popisovacÝm okÚnkem, typ J, pßr
 SMPW-T-F    80.00 Kč   miniaturnÝ konektor s popisovacÝm okÚnkem, typ T, zßsuvka
 SMPW-T-M    70.00 Kč   miniaturnÝ konektor s popisovacÝm okÚnkem, typ T, zßstrŔka
 SMPW-T-MF    140.00 Kč   miniaturnÝ konektor s popisovacÝm okÚnkem, typ T, pßr
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) SMP-R/S-M miniaturnÝ konektor, typ R a S, zßstrŔka = 90.00 Kč

(1) (2) (3)
- -
Popis voleb
(1) ProvedenÝ konektoru
  Vyberte SMP pro nylonovř bez okÚnka, SMPW pro nylonovř s okÚnkem, HMP pro vysokoteplotnÝ bez okÚnka, HMPW pro vysokoteplotnÝ s okÚnkem
(2) Typ termoŔlßnku
  Vyberte K pro typ K, J pro typ J, T pro typ T, E pro typ E, R/S pro tap R a S, G pro typ G, C pro typ C, D pro typ D, U pro nekompenzovanř, N pro typ N
(3) Typ konektoru
  Vyberte M pro zßstrŔku, F pro zßsuvku, MF pro pßr
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF