SÚrie SP
RobustnÝ sondy pro povrchovß mý°enÝ s rychlou odezvou

SÚrie SP : RobustnÝ sondy pro povrchovß mý°enÝ s rychlou odezvou
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

2,210.00  Kč *
     SP-GP-K-6

  VÜechny sondy dodßvßny s konektorem SMP na p°ÝvodnÝm kabelu
  Dodßvßno 6 provedenÝ v kalibracÝch J, K a E
  P°ÝvodnÝ vodiŔe dÚlky 1.8 m s teflonovou izolacÝ
  Sonda se zesÝlenřmi vodiŔi mß p°ÝvodnÝ vodiŔe ve sklenýnÚ izolaci a nerezovÚm op°edenÝ
  Mo×no dodat prodlu×ovacÝ madla dÚlek 100, 300 a 600 mm

P°Ýklady provedenÝ i cen jsou v tabulce "Pro objednßnÝ". Pro dalÜÝ provedenÝ pou×ijte tabulku "Tvorba ŔÝsla modelu"
KompletnÝ informace o nabÝzenřch provedenÝch naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 SP-RL-K-6    2,620.00 Kč   Typ K, sonda pro vßlcovÚ povrchy, s SMP konektorem
 SP-GP-J-6    2,210.00 Kč   Typ J, pro obecnÚ pou×itÝ, s SMP konektorem
 SP-BW-E-6    730.00 Kč   Typ E, sonda se zesÝlenřmi drßty, s SMP konektorem
 SP-RA-J-6    2,840.00 Kč   Typ J, sonda do pravÚho ˙hlu, s SMP konektorem
 SP-SP-K-6    2,620.00 Kč   Typ K, pro povrchovß mý°enÝ, s SMP konektorem
 SP-NP-E-6    2,210.00 Kč   Typ E, jehlovß sonda, s SMP konektorem
 SP-EH-4    740.00 Kč   100 mm prodlu×ovacÝ rukojeŁ
 SP-EH-12    930.00 Kč   300 mm prodlu×ovacÝ rukojeŁ
 SP-EH-24    1,300.00 Kč   600 mm prodlu×ovacÝ rukojeŁ
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) SP-NP-K-6 Typ K, jehlovß sondy, s SMP konektorem = 2,210.00 Kč

(1) (2)
SP- - -6
Popis voleb
(1) ProvedenÝ sondy
  Vyberte RL pro sondu pro vßlcovÚ povrchy, GP pro sondu pro obecnÚ pou×itÝ, BW pro sondu se zesÝlenřmi drßty, RA pro sondu do pravÚho ˙hlu, SP pro povrchovou sondu, NP pro jehlovou sondu
(2) Typ termoŔlßnku
  Vyberte J pro typ J, K pro typ K, E pro typ E
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF