SRTD-1 a SRTD-2
NalepovacÝ odporovÚ teplomýry Pt100 pro povrchovß mý°enÝ

SRTD-1 a SRTD-2 : NalepovacÝ odporovÚ teplomýry Pt100 pro povrchovß mý°enÝ
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

5,800.00  Kč *
     SRTD-1

  P°ÝvodnÝ vodiŔe 90 cm
  IdeßlnÝ pro povrchovß mý°enÝ
  Doba odezvy °ßdový v ms
  Malř vliv na mý°enou plochu
  Pou×itelnÚ do teplot max. 260░C
  DodßvajÝ se ve dvou provedenÝch podle t°Ýdy p°esnosti
  Pro nalepenÝ pou×itje epoxidy z kapitoly F

NalepovacÝ sondy sÚrie SRTD-1 a SRTD-2 jsou vhodnÚ zejmÚna pro mý°enÝ povrchovřch teplot. Jejich snadnß aplikace nalepenÝm je vřhodnß zejmÚna tam, kde nechceme nebo nem¨×eme naruÜit mý°enř povrch.NÝzkß hmotnost Ŕidla nijak nenaruÜuje p°esnost mý°enÝ.

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 SRTD-1    5,800.00 Kč   NalepovacÝ Pt100, p°esnost ▒0.50%
 SRTD-2    6,180.00 Kč   NalepovacÝ Pt100, p°esnost ▒0.25%
 OB-101-1/2    330.00 Kč   Epoxid pro teploty do 105░C
 OB-200-2    680.00 Kč   Epoxid pro teploty do 260░C
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: Mo×no dodat i s delÜÝmi p°ÝvodnÝmu vodiŔi, p°idejte p°Ýponu ô-Xö (kde X je po×adovanß dÚlka v palcÝch)
 P°Ýklad objednßvky: (1) SRTD-1 NalepovacÝ Pt100, p°esnost ▒0.50%, (1) OB-200-2 Epoxid pro teploty do 260░C = 6,480.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF