THX-400-H Series
Utility Handle Thermistor Probe

THX-400-H Series : Utility Handle Thermistor Probe
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.

3,330.00  Kč *
     THX-400-H-12

  Easy-Grip Molded Handle
  300 mm (12") L Probe
  Retractable Cable Extends to 1.5 m (5')
  Standard Termination Has Stripped Leads
  Max Temperature 150°C (212°F) for Sensor, 135°C (275°F) for Handle
  4.5 mm (3⁄16") Diameter, 300 Series Stainless Steel Sheath

An economical and accurate thermistor (2252 ohm @ 25°C) probe with an easy-grip molded handle, 3/16" dia. and 1' retractable cable. The 12" length probe can be stored in toolboxes or other locations for easy access. The retractable cable expands to 5'; standard termination is stripped lead wires.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 THX-400-H-12    3,330.00 Kč   12 inch sheath length probe with easy-grip molded handle
 THX-400-H-18    3,420.00 Kč   18 inch sheath length probe with easy-grip molded handle
 THX-400-H-24    3,520.00 Kč   24 inch sheath length probe with easy-grip molded handle
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: For phone plugs, add “-PP” to part number with with additional cost.
Accuracy is: ±.2°C from 0 to 75°C ±1.0°C from -80 to 150°C.
Other connectors available, consult Sales or Temperature Engineering for availability and pricing
 Pøíklad objednávky: (1) THX-400-H-12 12 inch sheath length probe with easy-grip molded handle = 3,330.00 Kč

(1) (2)
THX-400-H
Popis voleb
(1) Sheath Length
  Vyberte -12 pro 300 mm (12in), -18 pro 450 mm (18in), -24 pro 600 mm (24in)
(2) Phone Plug
  Vyberte prázdné pole pro No phone plug, -PP pro with Phone plug
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF
 Souvísející odkazy
   TH-21 Series: Vibration Tested Thermistor Probes with M12 Connections
   TH-22 Series: Vibration Tested High Temperature Thermistor Probes with M12 Connections