TL-10
Non-Reversible Temperature Labels, 10 Temperature Ranges

TL-10 : Non-Reversible Temperature Labels, 10 Temperature Ranges
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.
  Indicator turns black when exposed
  Adhesive backs for easy mounting
  Size: 18mmW x 54mmH(.71" x2.13")
  Indicates in Degrees F and Degrees C

Applications:
• General • Aeronautical • Electrical • HVAC • Most surface measurements.

SPECIFICATIONS
Accuracy: Up to 99°C (210°F) is ±1°C (1.8°F);
From 100°C (212°F) to 154°C (309°F) is ±1.5°C (2.7°F);
From 160°C (320°F) to 280°C (536°F) is ±1% and ±1°C (1.8°F)


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 TL-10-105-10    450.00 Kč   Ten Temperature Range Label (105,110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180°F), package of 10
 TL-10-190-30    1,250.00 Kč   Ten Temperature Range Label (190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280°F), package of 30
 TL-10-290-30    1,250.00 Kč   Ten Temperature Range Label (290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380°F), package of 30
 TL-10-390-10    450.00 Kč   Ten Temperature Range Label (390, 400, 410, 420, 435, 450, 465, 480, 490, 500°F), package of 10
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: Insert -10” for package of 10 or “-30” for package of 30.
 Pøíklad objednávky: (1) TL-10-105-30 Ten Temperature Range Label (105, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180°F), package of 30 = 1,250.00 Kč

(1) (2)
TL-10-
Popis voleb
(1) Temperature Range
  Vyberte 105 pro 105/110/115/120/130/140/150/160/170/180°F, 190 pro 190/200/210/220/230/240/250/260/270/280°F, 290 pro 290/300/310/320/330/340/350/360/370/380°F, 390 pro 390/400/410/420/435/450/465/480/490/500°F
(2) Package Quantity
  Vyberte -10 pro Package of 10, -30 pro Package of 30
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF