TL-3
Non-Reversible Temperature Labels, 3 Temperature Ranges

TL-3 : Non-Reversible Temperature Labels, 3 Temperature Ranges
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.
  Indicator turns black when exposed
  Not Reversible
  Adhesive backs for easy mounting
  Size: 18mmW x 26mmW(.71"W x 1.03"H)

Applications:
• General • Aeronautical • Electrical • HVAC •Most surface measurements


Pricing for several popular models is shown in the ordering table below. Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 TL-3-120-10    340.00 Kč   Three Temperature Range Label 49, 54, 60°C (120, 130, 140°F), package of 10
 TL-3-120-30    970.00 Kč   Three Temperature Range Label 49, 54, 60°C (120, 130, 140°F), package of 30
 TL-3-150-10    340.00 Kč   Three Temperature Range Label 66,71, 77°C (150, 160, 170°F), package of 30
 TL-3-150-30    970.00 Kč   Three Temperature Range Label 66,71, 77°C (150, 160, 170°F), package of 30
 TL-3-180-10    340.00 Kč   Three Temperature Range Label 82, 88, 93°C (180, 190, 200°F), package of 30
 TL-3-180-30    970.00 Kč   Three Temperature Range Label 82, 88, 93°C (180, 190, 200°F), package of 30
 TL-3-330-10    340.00 Kč   Three Temperature Range Label 166, 171, 177°C (330, 340, 350°F), package of 10
 TL-3-330-30    970.00 Kč   Three Temperature Range Label 166, 171, 177°C (330, 340, 350°F), package of 30
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: Insert -10” for package of 10 or “-30” for package of 30.
 Pøíklad objednávky: (1) TL-8-170-30 Eight Temperature Range Label (170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240°F), package of 30 = 1,220.00 Kč

(1) (2)
TL-3-
Popis voleb
(1) Temperature Range
  Vyberte 105 pro 105/110/ 115°F, 120 pro 120/130/140°F, 150 pro 150/160/170°F, 180 pro 180/190/200°F, 210 pro 210/220/230°F, 240 pro 240/250/260°F, 270 pro 270/280/290°F, 300 pro 300/310/320°F, 330 pro 330/340/350°F, 360 pro 360/370/380°F, 390 pro 390/400/410°F, 420 pro 420/435/450°F, 465 pro 465/480/490°F
(2) Package Quantity
  Vyberte -10 pro Package of 10, -30 pro Package of 30
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF