TL-4
Non-Reversible Temperature Labels, 4 Temperature Ranges

TL-4 : Non-Reversible Temperature Labels, 4 Temperature Ranges
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.
  Available in Packs of 10 and 30
  Indicates in Degrees F and Degrees C
  Adhesive backs for easy mounting
  Indicator turns black when exposed
  Size: 18mmW x 30mmH(.71" x 1.18")

Applications:
• General • Aeronautical • Electrical • HVAC • Most surface measurements


Pricing for several popular models is shown in the ordering table below. Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 TL-4-105-10    410.00 Kč   Four Range Temperature Label (105, 110, 115, 120°F), package of 10
 TL-4-105-30    1,170.00 Kč   Four Range Temperature Label (105, 110, 115, 120°F), package of 30
 TL-4-130-10    410.00 Kč   Four Range Temperature Label (130, 140, 150, 160°F), package of 10
 TL-4-170-10    410.00 Kč   Four Range Temperature Label (170, 180, 190, 200°F), package of 10
 TL-4-170-30    1,170.00 Kč   Four Range Temperature Label (170, 180, 190, 200°F), package of 30
 TL-4-250-10    410.00 Kč   Four Range Temperature Label (250, 260, 270, 280°F), package of 10
 TL-4-250-30    1,170.00 Kč   Four Range Temperature Label (250, 260, 270, 280°F), package of 30
 TL-4-330-30    1,170.00 Kč   Four Range Temperature Label (330, 340, 350, 360°F), package of 30
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: Insert -10” for package of 10 or “-30” for package of 30.
 Pøíklad objednávky: (1) TL-4-410-30 Four Range Temperature Label (410, 420, 435, 450°F), package of 30 = 1,170.00 Kč

(1) (2)
TL-4-
Popis voleb
(1) Temperature Range
  Vyberte 105 pro 105/110/115/120°F, 130 pro 130/140/150/160°F, 170 pro 170/180/190/200°F, 210 pro 210/220/230/240°F, 250 pro 250/260/270/280°F, 290 pro 290/300/310/320°F, 330 pro 330/340/350/360°F, 370 pro 370/380/390/400°F, 410 pro 410420/435/450°F, 465 pro 465/480/490/500°F
(2) Package Quantity
  Vyberte -10 pro Package of 10, -30 pro Package of 30
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF