TL-C5 Series
Non-Reversible Labels, Five Dot

TL-C5 Series : Non-Reversible Labels, Five Dot
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.
  Available in Packs of 10 and 30

5 Dot Labels (°C/°F)
TL-C5 SERIES

5-Dot Round Labels TL-C5 labels have five temperature ratings in C Scales. Ideal for measuring surface temperatures in small areas. Labels are 15mm (.59") in diameter. Sold in packages of 10 or 30.

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below. Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 TL-C5-105-30    1,280.00 Kč   Five Dot Round Label, (40, 43, 46, 49, 54°C), package of 30
 TL-C5-140-10    450.00 Kč   Five Dot Round Label, (60, 66, 71, 77, 82°C), package of 10
 TL-C5-140-30    1,280.00 Kč   Five Dot Round Label, (60, 66, 71, 77, 82°C), package of 30
 TL-C5-190-30    1,280.00 Kč   Five Dot Round Label, (88, 93, 99, 104, 110°C), package of 30
 TL-C5-240-10    450.00 Kč   Five Dot Round Label, (116, 121, 127, 132, 138°C), package of 10
 TL-C5-240-30    1,280.00 Kč   Five Dot Round Label, (116, 121, 127, 132, 138°C), package of 30
 TL-C5-390-10    450.00 Kč   Five Dot Round Label, (199, 204, 210, 216, 224°C), package of 10
 TL-C5-390-30    1,280.00 Kč   Five Dot Round Label, (199, 204, 210, 216, 224°C), package of 30
 TL-C5-450-10    450.00 Kč   Five Dot Round Label, (232, 241, 249, 254, 260°C), package of 10
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: Insert -10” for package of 10 or “-30” for package of 30.
 Pøíklad objednávky: (1) TL-C5-105-30 Five Dot Round Label, (40, 43, 46, 49, 54°C), package of 30 = 1,280.00 Kč

(1) (2)
TL-C5- -
Popis voleb
(1) Temperature Range
  Vyberte 105 pro 40/43/46/49/54°C, 140 pro 60/66/71/77/82°C, 190 pro 88/93/99/104/110°C, 240 pro 116/121/127/132/138°C, 290 pro 143/149/154/160/166°C, 340 pro 171/177/182/188/193°C, 390 pro 199/204/210/216/224°C, 450 pro 232/241/249/254/260°C
(2) Package Quantity
  Vyberte 10 pro Package of 10, 30 pro Package of 30
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF