TL-C Series
Non-Reversible Labels, Four Dot

TL-C Series : Non-Reversible Labels, Four Dot
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.
  Available in Packs of 10 and 30
  four temperature ratings
  suited for use in areas with limited space
  supplied 10 or 30 to a package

4 Dot Labels (°F only)
TL-C labels feature four temperature ratings in a single, compact round design, 9/16" in dia.. These labels are especially suited for use in areas with limited space. TL-C indicators are supplied 10 or 30 to a package.

Model No.
(pkg. 10)
Temperature Range F°Model No.
(pkg. 10)
Temperature Range F°
TL-C-105105 110 115 120TL-C-290290 300 310 320
TL-C-130130 140 150 160TL-C-330330 340 350 360
TL-C-170170 180 190 200TL-C-370370 380 390 400
TL-C-210210 220 230 240TL-C-410410 420 435 450
TL-C-250250 260 270 280TL-C-465465 480 490 500


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 TL-C-105    470.00 Kč   Four Dot Label, (105, 110, 115, 120°F), package of 10
 TL-C-105-30    1,340.00 Kč   Four Dot Label, (105, 110, 115, 120°F), package of 30
 TL-C-130    470.00 Kč   Four Dot Label, (130, 140, 150, 160°F), package of 10
 TL-C-130-30    1,340.00 Kč   Four Dot Label, (130, 140, 150, 160°F), package of 30
 TL-C-170    470.00 Kč   Four Dot Label, (170, 180, 190, 200°F), package of 10
 TL-C-170-30    1,340.00 Kč   Four Dot Label, (170, 180, 190, 200°F), package of 30
 TL-C-210    470.00 Kč   Four Dot Label, (210, 220, 230, 240°F), package of 10
 TL-C-210-30    1,340.00 Kč   Four Dot Label, (210, 220, 230, 240°F), package of 30
 TL-C-250    470.00 Kč   Four Dot Label, (250, 260, 270, 280°F), package of 10
 TL-C-250-30    1,340.00 Kč   Four Dot Label, (250, 260, 270, 280°F), package of 10
 TL-C-290    470.00 Kč   Four Dot Label, (290, 300, 310, 320°F), package of 10
 TL-C-290-30    1,340.00 Kč   Four Dot Label, (290, 300, 310, 320°F), package of 30
 TL-C-330    470.00 Kč   Four Dot Label, (330, 340, 350, 360°F), package of 10
 TL-C-330-30    1,340.00 Kč   Four Dot Label, (330, 340, 350, 360°F), package of 30
 TL-C-410    470.00 Kč   Four Dot Label, (410, 420, 435, 450°F), package of 10
 TL-C-410-30    1,340.00 Kč   Four Dot Label, (410, 420, 435, 450°F), package of 30
 TL-C-465    470.00 Kč   Four Dot Label, (465, 480, 490, 500°F), package of 10
 TL-C-465-30    1,340.00 Kč   Four Dot Label, (465, 480, 490, 500°F), package of 30
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: To order package of 30, add suffix “-30” to Model No.
 Pøíklad objednávky: (1) TL-C-105-30 Four Dot Label, (105, 110, 115, 120°F), package of 30 = 1,340.00 Kč

(1) (2)
TL-C-
Popis voleb
(1) Temperature Range
  Vyberte 105 pro 105/110/115/120°F, 130 pro 130/140/150/160°F, 170 pro 170/180/190/200°F, 210 pro 210/220/230/240°F, 250 pro 250/260/270/280°F, 290 pro 290/300/310/320°F, 330 pro 330/340/350/360°F, 370 pro 370/380/390/400°F, 410 pro 410/420/435/450°F, 465 pro 465/480/490/500°F
(2) Package Quantity
  Vyberte prázdné pole pro Package of 10ea, -30 pro Package of 30
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF