TL-F Series
Non-Reversible Labels, Five Dot

TL-F Series : Non-Reversible Labels, Five Dot
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.
  Available in Packs of 10 and 30

5 Dot Labels
TL-F labels have five temperature dots aligned in a straight line. This design tells the user the maximum temperature, with just a quick glance. The TL-F series labels are supplied 10 or 30 to a package.

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below. Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 TL-F-105    780.00 Kč   Five Dot Label, (105, 110, 115, 120, 130°F), package of 10
 TL-F-105-30    1,930.00 Kč   Five Dot Label, (105, 110, 115, 120, 130°F), package of 30
 TL-F-190    780.00 Kč   Five Dot Label, (190, 200, 210, 220, 230°F), package of 10
 TL-F-190-30    1,930.00 Kč   Five Dot Label, (190, 200, 210, 220, 230°F), package of 30
 TL-F-340    780.00 Kč   Five Dot Label, (340, 350, 360, 370, 380°F), package of 30
 TL-F-450    780.00 Kč   Five Dot Label, (450, 465, 480, 490, 500°F), package of 10
 TL-F-450-30    1,930.00 Kč   Five Dot Label, (450, 465, 480, 490, 500°F), package of 30
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: To order package of 30, add suffix “-30” to Model No.
 Pøíklad objednávky: (1) TL-F-105-30 Five Dot Label, (105, 110, 115, 120, 130°F), package of 30 = 1,930.00 Kč

(1) (2)
TL-F-
Popis voleb
(1) Temperature Range
  Vyberte 105 pro 105/110/115/120/130°F, 140 pro 140/150/160/170/180°F, 190 pro 190/200/210/220/230°F, 240 pro 240/250/260/270/280°F, 290 pro 290/300/310/320/330°F, 340 pro 340/350/360/370/380°F, 390 pro 390/400/410/420/435°F, 450 pro 450/465/480/490/500°F
(2) Package Quantity
  Vyberte prázdné pole pro Standard Unit, -30 pro Package of 30
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF