TL-T Series
Non-Reversible Labels, Three Dot

TL-T Series : Non-Reversible Labels, Three Dot
Kliknìte zde pro vìtší obrázek.
  3 Temperature Points Per Label
  Temperature Ranges up to 490°F
  Packages of 20 and 40 Labels
  Compact Size

3 Dot Labels (°C/°F)
TL-T labels have three temperature ratings on a single label, which gives the user more information about the maximum temperature of the label. Use these labels to bracket the maximum temperature. TL-T labels are supplied 20 or 40 to a package.

Model No.
(pkg. 20)
Temperature Range F°Model No.
(pkg. 20)
Temperature Range F°
TL-T-105105 110 115TL-T-300300 310 320
TL-T-120120 130 140TL-T-330330 340 350
TL-T-150150 160 170TL-T-360360 370 380
TL-T-180180 190 200TL-T-390390 400 410
TL-T-210210 220 230TL-T-420420 435 450
TL-T-240240 250 260TL-T-465465 480 490
TL-T-270270 280 290  


 Èíslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 TL-T-105-40    1,220.00 Kč   Three Dot Label, (105, 110, 115°F), package of 40
 TL-T-120    620.00 Kč   Three Dot Label, (120, 130, 140°F), package of 20
 TL-T-120-40    1,220.00 Kč   Three Dot Label, (120, 130, 140°F), package of 40
 TL-T-150    620.00 Kč   Three Dot Label, (150, 160, 170°F), package of 20
 TL-T-150-40    1,220.00 Kč   Three Dot Label, (150, 160, 170°F), package of 40
 TL-T-210    620.00 Kč   Three Dot Label, (210, 220, 230°F), package of 20
 TL-T-210-40    1,220.00 Kč   Three Dot Label, (210, 220, 230°F), package of 40
 TL-T-240    620.00 Kč   Three Dot Label, (240, 250, 260°F), package of 20
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny pøímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddìlení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: To order package of 40, add suffix “-40” to Model No.
 Pøíklad objednávky: (1) TL-T-120-40 Three Dot Label, (120, 130,140°F), package of 40 = 1,220.00 Kč

(1) (2)
TL-T-
Popis voleb
(1) Temperature Range
  Vyberte 105 pro 105/110/115°F, 120 pro 120/130/140°F, 150 pro 150/160/170°F, 180 pro 180/190/200°F, 210 pro 210/220/230°F, 240 pro 240/250/260°F, 270 pro 270/280/290°F, 300 pro 300/310/320°F, 330 pro 330/340/350°F, 360 pro 360/370/380°F, 390 pro 390/400/410°F, 420 pro 420/435/450°F, 465 pro 465/480/490°F
(2) Package Quantity
  Vyberte prázdné pole pro Package of 20, -40 pro Package of 40
 Poznámka: ne všechny kombinace jsou správné, ovìøte si správnost èísla modelu.

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF