TRCIII
Vysoce přesná nulová referenční komora a referenční teplotní sondy

TRCIII : Vysoce přesná nulová referenční komora a referenční teplotní sondy
Klikněte zde pro větší obrázek.

57,960.00  Kč *
     TRCIII

  termoelektrický chladící box 0 °C
  nahrazuje zastaralé chladící lázně
  vhodný pro laboratoře, zkušebny i provozní aplikace
  možno použít pro veškeré teplotní přístroje a sondy
  robustní provedení zajišťuje bezpečný provoz
  možno použít až 6 sond najednou
  napájecí napětí přístroje 220 V/50Hz
  vhodný pro použití s kalibračními píckami série CL900

Princip činnosti nulové referenční komory TRC III nulový bodTM spočívá v tom, že směs ledu a destilované, deionizované vody má při atmosférickém tlaku teplotu 0 °C. TRC III má 6 referenčních jímek, ve kterých je udržována teplota 0 °C. Jímky jsou uloženy v izolované cylindrické komoře, která obsahuje destilovanou, deionizovanou vodu. Vnější stěny komory jsou chlazeny termoelektrickými chladícími elementy. Zvětšení objemu způsobené tvorbou ledových krystalků uvnitř článků způsobí roztažení vlnovců, které spínají mikrospínače a tím řídí chladící elementy. Střídavé zmrazování a tání ledu udržuje teplotu 0°C v okolí referenčních jímek s požadovanou přesnosti.

Automatická funkce přístroje nevyžaduje častou kontrolu teploty, potřebnou u klasických ledových lázní. Připravenost přístroje k měření signalizuje cyklické spínání kontrolních světel.

Základní technické údaje :

V referenčních jímkách je udržována teplota 0 °C +/-0.1 °C, jejich stabilita je +/-0.04 °C při konstantní teplotě okolí. Kontinuální cyklickou funkci přístroje je zabezpečeno eliminování teplotního driftu, běžného u klasických ledových lázní, kde jej způsobuje pozvolné tání ledu.

V referenčních teplotních sondách TRP, používaných spolu s TRC III, je provedeno připojení termočlánkových drátů různých typů k měděným vodičům. Kompenzace termoelektrického napětí „studeného“ spoje termočlánku se provede umístěním TRP sond do připravené referenční teploty 0°C v jímkách TRC III.

Přístroj TRC III je možno rovněž používat pro kalibrace jiných typů teplotních sond při teplotě 0°C.


 Číslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 TRCIII-220    57,960.00 Kč   Nulová referenční komora pro síťové napětí 220 VAC
 TRCIII    57,960.00 Kč   Nulová referenční komora pro síťové napětí 120 VAC
 TRP-T    2,680.00 Kč   teplotní referenční sonda typ T
 TRP-E    2,680.00 Kč   teplotní referenční sonda typ E
 TRP-J    2,680.00 Kč   teplotní referenční sonda typ J
 TRP-S    10,240.00 Kč   teplotní referenční sonda typ S
 TRP-R    10,240.00 Kč   teplotní referenční sonda typ R
 TRP-B    10,240.00 Kč   teplotní referenční sonda typ B
 TRP-C    5,360.00 Kč   teplotní referenční sonda typ C
 TRP-G    5,360.00 Kč   teplotní referenční sonda typ G
 TRP-D    5,360.00 Kč   teplotní referenční sonda typ D
 TRP-PT-NIST   Kontaktujte prodejce  rtuťová teplotní referenční sonda s NIST certifikátem
 TRP-PT   Kontaktujte prodejce  rtuťová teplotní referenční sonda
 TRP-K    2,680.00 Kč   teplotní referenční sonda typ K
 CAL-3   Kontaktujte prodejce  NIST kalibrační certifikát
Obsah košíku Vyprázdnit košík Objednat
 * využijte možnost konzultovat ceny přímo s našimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejní oddělení, e-mail: viz. kontaktní informace)
 Poznámka: Pro termočlánky typu J, K, T, E je standardní délka vývodů 30cm. Pro termočlánky typu R, S, B, C, G, D, je standardní délka vývodů 15cm. Jiné délky vývodů jsou možné, prosím kontaktujte prodejní oddělení prodej@newport.cz
 Příklad objednávky: (1) TRCIII-220 Nulová referenční komora pro síťové napětí 220 VAC = 57,960.00 Kč

 Literatura
   Stáhnout kompletní specifikace produktu ve formátu PDF