TWA5
SamonastavitelnÚ montß×nÝ p°ÝsluÜenstvÝ pro Ŕidla sÚrie LC501

TWA5 : SamonastavitelnÚ montß×nÝ p°ÝsluÜenstvÝ pro Ŕidla sÚrie LC501
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

20,160.00  Kč *
     TWA5-100

  RobustnÝ provedenÝ
  Pro nßdr×e a velkÚ kontejnery
  Materißly odolnÚ korozi
  SamonastavenÝ pro p°esnß mý°enÝ

SPECIFIKACE
TWA5 ľ poniklovanß uhlÝkovß ocel
TWA6 ľ nerez ocel
Hmotnost: rozsah:
100-750: 4,5 kg/1000-5000: 10,5 kg/ 10000: 11,5 kg/20000: 25 kg
NeparalelnÝ montß×: samonastavenÝ pro sklon rovin do 2░
VřÜka: nastavitelnß podle rozmýru "J"

P°Ýklady provedenÝ i cen jsou v tabulce "Pro objednßnÝ". Pro dalÜÝ provedenÝ pou×ijte tabulku "Tvorba ŔÝsla modelu"
KompletnÝ informace o nabÝzenřch provedenÝch naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 TWA5-750    20,160.00 Kč   SamonastavitelnÚ montß×nÝ p°ÝsluÜenstvÝ (poniklovanß uhlÝkovß ocel), kapacita 0-750 lb, s Ŕidlem LC501-750
 TWA6-2K    26,780.00 Kč   SamonastavitelnÚ montß×nÝ p°ÝsluÜenstvÝ (nerez ocel), kapacita 0-2000 lb, s Ŕidlem LC501-2K
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) TWA5-750 samonastavitelnÚ montß×nÝ p°ÝsluÜenstvÝ z uhlÝkovÚ oceli, kapacita 340,5 kg = 20,160.00 Kč

(1) (2)
TWA -
Popis voleb
(1) Materißl
  Vyberte 5 pro poniklovanou uhlÝkovou ocel, 6 pro nerez ocel
(2) Kapacita systÚmu
  Vyberte 100 pro 100 lb (45.4 kg), 200 pro 200 lb (90.8 kg), 500 pro 500 lb (227 kg), 750 pro 750 lb (340.5 kg), 1K pro 1000 lb (454 kg), 2K pro 2000 lb (908 kg), 5K pro 5000 lb (2270 kg), 10K pro 10000 lb (4540 kg), 20K pro 20000 lb (9080 kg)
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF
 SouvÝsejÝcÝ odkazy
   LC501: Vysoce p°esnß nerezovß vß×nÝ Ŕidla