UPJ sÚrie
UniverzßlnÝ konektor do panelu

UPJ sÚrie : UniverzßlnÝ konektor do panelu
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

150.00  Kč *
     UPJ-K-F

  Pro standardnÝ i miniaturnÝ konektory
  Montß× bez montß×nÝho nß°adÝ
  ╚ÝslovanÚ
  OpakovatelnÚ pou×itÝ
  Mo×nost barevnÚho znaŔenÝ podle IEC nebo ANSI

DÝky pru×nřm montß×nÝm rozpýrkßm panelovřch zßsuvek UPJ lze provßdýt jejich montß× do panelu bez pou×itÝ jakÚhokoli nß°adÝ pouhřm nacvaknutÝm. MajÝ barevnÚ oznaŔenÝ podle toho, pro jakř typ termoŔlßnku se pou×ÝvajÝ. Pro snadnou identifikaci pozice na panelu slou×Ý popisovř ÜtÝtek.


KompletnÝ informace o nabÝzenřch provedenÝch naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".
Konektory mo×no dodat i v jinřch kalibracÝch


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 UPJ-K-F    150.00 Kč   UniverzßlnÝ panelovß zßsuvka typ K
 UPJ-T-F    150.00 Kč   UniverzßlnÝ panelovß zßsuvka typ T
 UPJ-J-F    150.00 Kč   UniverzßlnÝ panelovß zßsuvka typ J
 UPJ-E-F    150.00 Kč   UniverzßlnÝ panelovß zßsuvka typ E
 UPJ-R/S-F    150.00 Kč   UniverzßlnÝ panelovß zßsuvka typ R/S
 UPJ-U-F    150.00 Kč   UniverzßlnÝ panelovß zßsuvka nekompenzovanß
 UPJ-N-F    150.00 Kč   UniverzßlnÝ panelovß zßsuvka typ N
 SIRT-1    500.00 Kč   Nßstroj pro demontß× konektor¨ z panelu
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) UPJ-K-F Panel s univerzßlnÝmi konektory typu K = 150.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF