SÚrie XS
TermoŔlßnky s vysokoteplotnÝ izolacÝ

SÚrie XS : TermoŔlßnky s vysokoteplotnÝ izolacÝ
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

820.00  Kč *
     XS-14-K-12

  Standardný 300 mm dlouhÚ termoŔlßnkovÚ elementy
  Dovolenß teplota izolace a× 1000 ░C
  TermoŔlßnky typu J, K a E

OMEGA XS izolovanÚ termoŔlßnky jsou teplotnÝ elementy velmi snadno pou×itelnÚ, spl˛ujÝcÝ po×adavky na nejvyÜÜÝ pr¨myslovÚ standardy. Keramickß tlakovß izolace je trvale pou×itelnß pro teploty 1000 ░C. Tyto vysoce vÜestrannÚ elementy jsou ideßlnÝm °eÜenÝm pro mnoho aplikacÝ p°i vysokÚ teplotý. KombinovanÚ s Omega jÝmkami a pr¨myslovřmi hlavicemi mohou břt jako sestavy dodßny rychle.

Dodßvßny jsou se t°emi pr¨mýry drßt¨ 1,6/0,8/0,5 mm, standardnÝ dÚlka elementu je 300 mm a pro vÜeobecnÚ pou×itÝ s nechrßnýnřm spojen (svarem), studenÚ konce jsou v dÚlce 12 mm odizolovßny.

Typy dodßvanřch termoŔlßnk¨:K (CHROMEGA « -ALOMEGA « ) E (CHROMEGA « -Konstantan) a J (Äelezo ľ Konstantan). DodateŔnÚ informace konzultujte s dodavatelem.


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 XS-14-K-12    820.00 Kč   14 awg,Typ K, TeplotnÝ rozsah -185 a× 1000░C
 XS-20-K-12    760.00 Kč   20 awg,Typ K, TeplotnÝ rozsah -185 a× 1000░C
 XS-24-K-12    760.00 Kč   24 awg,Typ K, TeplotnÝ rozsah -185 a× 1000░C
 XS-14-E-12    820.00 Kč   14 awg,Typ E, TeplotnÝ rozsah -185 a× 850░C
 XS-20-E-12    760.00 Kč   20 awg,Typ E, TeplotnÝ rozsah -185 a× 850░C
 XS-24-E-12    760.00 Kč   24 awg,Typ E, TeplotnÝ rozsah -185 a× 850░C
 XS-14-J-12    820.00 Kč   14 awg,Typ J, TeplotnÝ rozsah -185 a× 750░C
 XS-20-J-12    760.00 Kč   20 awg,Typ J, TeplotnÝ rozsah -185 a× 750░C
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 Poznßmka: TermoŔlßnky je mo×no dodat v libovolnřch dÚlkßch. Pro zmýnu dÚlky zmý˛te p°iponu -12 na po×adovanou dÚlku v palcÝch nebo mm.
 P°Ýklad objednßvky: (5) XS-20-K-12 TermoŔlßnek typu K, pr¨mýr drßt¨ 0,8 mm, dÚlka 12" = 300 mm = 3,800.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF