Košík  |  Kontakt  |  English
Česko596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Váš zdroj informací pro měření a řízení průmyslových procesů.

Velmi výkonný modulární systém sběru dat

iNET-400

Velmi výkonný modulární systém sběru dat | iNET-400
Novinka

Velmi výkonný modulární systém sběru dat

15,440Kč iNET-400

CE RoHS
  • Přímé připojení termočlánků, odporových teploměrů, termistorů, tenzometrů, vážních čidel, akcelerometrů, odporových, napěťových a proudových signálů
  • Rozšiřitelný na více jak 1000 kanálů
  • Analogové a digitální vstupy a výstupy
  • Zdarma dostupný software instruNet World
  • Kompatibilita s 32-bit a 64-bit systémy Windows XP SP2, Vista, 7
  • Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
  • Vzorkuje jakoukoliv kombinaci kanálů rychlostí 166 000 vzorků za vteřinu (v souhrnu)
  • Každý kanál má samostatně programovatelné analogové filtry, integrační konstantu, napěťový rozsah a vzorkovací frekvenci
  • Programovatelné digitální filtry na včech kanálech (LP, HP, BP, BS)
Systémy sběru dat s USB, ethernetem, RS232 / RS485 - Zobrazit související produkty

Popis

iNET-400 je cenově dostupný box pro měřící karty systému iNET, který se propojuje s Windows PC pomocí rychlého rozhraní USB 2.0. Výhodou tohoto řešení je možnost vybrat si dle potřeby aplikace I/O moduly pro instalaci do boxu a vytvořit si takto vlastní měřící systém. Instrunet box má typicky jeden A/D měřící modul a ostatní moduly zajišťují zpracování signálů. Zpracované analogové signály jsou směrovány do A/D modulu pomocí základové desky. Toto je dramatický rozdíl oproti srovnatelným systémům, které mají A/D měřící elektroniku umístěnou na každém modulu.

Výhoda iNET-400 topologie je cena. Po instalaci prvního modulu je přidání dalších kanálů systému iNET-400 cenově velmi výhodné. Měřící moduly mají univerzální vstupy, takže je možno ke každému kanálu systému připojit termočlánek, termistor, odporový teploměr, tenzometr, vážní čidlo, akcelerometr, čítač/časovač, odporový, napěťový nebo proudový signál. Absolutní přesnosti pro všechny typy uvedených senzorů jsou specifikovány. V některých případech je potřeba použít vnější paralelní odpor – bočník (shunt). Výhodou univerzálních vstupů je výhodný poměr ceny na kanál.

Cenově výhodný box s 4/8/12 nebo 16 sloty
Základní jednotka iNET-400 poskytuje 4 sloty pro měřící moduly. Jednotky iNET-400 lze dále spojovat do větších celků pro vytvoření boxu s 8, 12 nebo 16 sloty. Pro mnoho aplikací je však dostatečný počet 4 slotů základní jednotky iNET-400.

Box iNET-400 má rozměry 15 x 11 x 14 cm. Jednotlivé sloty jsou číslovány postupně zleva #1, #2, #3 atd. Rozšiřující karty se vkládají do těchto slotů a  jsou zajištěny pomocí šroubků v horní a spodní části. Slot číslo #1 má speciální určení a je použit pro komunikační  interfejs s PC, který má označení iNET-410. Komunikační interfejs je dále propojen pomocí kabelu DB25 s iNET řadičem. Dále je připojen iNET-300 napájecí kabel , který rozvádí napájení z napájecího zdroje iNET-312-8 k interfejs kartě iNET-410 ve slotu #1, který odbočuje přípoje napájení k základové desce (tj. základní deska na zadní straně boxu, která se připojuje ke všem kartám). Viz. PDF níže v tabulce "Odkazy - Literatura".
Jestliže se má měřit analogové napětí, potřebuje  box iNET-400 nejméně jednu kartu iNET-430 A/D.
iNET-430 obsahuje A/D převodník a slouží tomuto účelu. Karty iNET-420 a iNET-423 obsahují různé obvody pro unifikaci signálů a spojují signály základovou deskou k jejich měření v iNET-430. To se děje automaticky a nevyžaduje se žádná účast programu, pouze vsunutí karty do slotu a připojení uživatelských signálů ke konektorům na čelním panelu karet.

Karta iNET-240 instruNet DSP
Každá síť instruNet  je řízena řadičem na kartě instruNet DSP, která se připojuje k počítači s Microsoft Windows. iNET-240 se připojuje k volnému vysokorychlostnímu USB 2.0 portu (vyžaduje se Windows XP SP2 nebo vyšší). Každý řadič je sám nezávislý počítač, ve kterém je použit plně výkonný 32-bitový DSP procesor a  spolu s vlastní RAM řídí všechny aspekty sběru dat ve své datové síti. Všechny úlohy jsou řešeny v tomto procesoru a host-nadřazený počítač tak není takovou prací v reálném čase zatěžován. Prostor umožňuje vestavbu 1 až 4 řadičů, přičemž každý z nich pracuje nezávisle.

Spojuje až 8 iNET boxů
Každá síť instruNet podporuje až 8 iNET-400 boxů.

Síť instruNet
Tyto přístroje jsou spojeny do řetězcové sestavy a tvoří tak síť. Každá síť může být dlouhá až 300 metrů. Všechny tyto sítě jsou vybaveny na vzdáleném konci terminátorem a instruNet řadičem na konci bližším. Tímto je instruNet cenově výhodným způsobem pro vytvoření mnoha kanálového systému sběru dat s vysokou škálovatelností a vysokou rychlostí.

Software instruNet verze 3.0 a vyšší vyžaduje operační systém Windows XP, Vista nebo 7, počítač s nejméně 256MB paměti RAM a nejméně 256MB volné kapacity disku. USB řadič iNET-240 vyžaduje 32 bitová nebo 64 bitová Windows XP SP2 nebo vyšší. Software instruNet verze 3.0 a vyšší není kompatibilní s Linuxem, Windows 95/98/Me/Nt/2K a počítači Apple Macintosh.

Komunikační karta iNET-410
Komunikační karta iNET-410 spojuje box iNET-400 pomocí řadiče instruNET iNET-240 USB s Windows počítačem. iNET-410 se zasouvá do prvního slotu zleva (slot #1) v boxu iNET-400. Jeden, pouze jeden iNET-410  je potřeba pro box iNET-400, když pracuje s řadiči instruNet. iNET-410 provádí následující činnosti:
- dva konektory DB25 umožňují  řetězit boxy iNET-400 k jedné kartě řadiče instruNet
- červená signálka na čelním panelu signalizuje přítomnost napájení 5V, 12V a -12V.
- zelená signálka na čelním panelu bliká když popčítač komunikuje s boxem.
- v dodávce je zahrnut 3m dlouhý kabel zakončený konektory DB25 zástrčka/zásuvka (sameček/samička).

Analogový I/O modul iNET-420
iNET-420 poskytuje 20 jednoduchých / 10 diferenciálních napěťových vstupů, 4 univerzální digitální I/O (20mA s napájením -10 až 30V) a k měření napětí vyžaduje modul iNET-430 A/D . iNET-423 se připojuje přímo ke vstupům napěťovým, termočlánkům, termistorům, odporovým teploměrům, silovým snímačům, tenzometrům, potenciometrům, proudovým a odporovým. Každý vstup kanálu prochází vlastním zesilovačem, u kterého lze softwarem zvolit zisk od 1 do 64 a doplňkově filtr jako dolnofrekvenční propusť.

A/D vstupní digitální modul iNET430
iNET-430 poskytuje 16 jednoduchých/8 diferenciálních vstupních napěťových kanálů s 16 bitovým A/D převodníkem, 2 precizní analogové napěťové výstupy (±10V, 14 bitový D/A převodník), 2 analogové napěťové výstupy (0 až 10V výstup, 8 bitový D/A převodník) a 4 univerzální digitální I/O (20mA , s napájením -10 až 30V). K iNET-430 se přímo připojují vstupy napěťové, termočlánkové, termistorové, odporové teploměry, snímače síly, tenzometry, potenciometry, proudové signály a odporové snímače.

Digitální modul I/O (vst/výst) iNET-460
iNET-460 poskytuje 12 univerzálních digitálních I/O (200mA, s napájením-10 až 30V) a 16 digitálních I/O (200mA, s napájením  -10 až 30V).
Karty NET-400 instaluje konečný uživatel do boxu instruNet, který má šířku 4, 8, 12 nebo 16 slotů. Každá kartamá rozměry 13 x 2,5 x 13 cm. Níže je uveden seznam dostupných karet .
Číslo
modelu
Napěťový vstup Napěťový výstup Digitální I/O
Počet kanálů Rozsah Low Pass
(KHz)
Počet kanálů Rozsah Počet kanálů mA
Sink
iNET-420 20SE/10DI ±10V..
±20mV4 20
iNET-423 6DI ±5V..
±5mV
0.006,4

4 20
iNET-430 16SE/8DI ±10V..
±10mV

2
2
±10V..
0-10V
4 20
iNET-460

12
16
20
200
iNET-410  iNET-410 spojuje box a windows počítač přes řadič instruNet.


Následující tabulka ukazuje maximální souhrnnou vzorkovací rychlost pro řadič iNET-240 USB připojený k boxu iNET-400. K výpočtu rychlosti vzorkování pro každý kanál podělte uvedenou rychlost počtem připojených kanálů k iNET-240. Např. je-li max. souhrnná vzorkovací rychlost 166Kvzorků/sekundu/řadič a digitalizujete 4 kanály, potom byste mohli převod do digitální formy na každém kanále provádět rychlostí 41Kvzorků/sekundu /kanál. Ke zvýšení celkové průchodnosti systému lze k počítači připojit až 4 řadiče iNET-240.
Max. souhrnná vzorkovací rychlost řadiče (K vzorků/sekundu/řadič)
Číslo modelu rozsah ±10V rozsah ±5V rozsah ±1.2V ±10mV..
rozsah ±80mV
iNET-430 166 166 129 1.4
iNET-430 90 90 83 1.4
iNET-423 113 113 98 68


Tabulka připojení snímače
Níže uvedená tabulka ukazuje, které snímače lze připojit k jednotlivým hardware produktům. Počty v tabulce znamenají počet kanálů. Vnější paralelní odpor (boční=shunt) vyžadují následující snímače: odporové teploměr, termistor, měření odporu, měření proudu, 1/4 tenzometrický můstek  a 1/2 tenzometrický můstek. Pro termočlánky je potřeba spojovací box iNET-510 připojený ke kartě iNET-400.
Číslo modelu Napětí Proud Odpor Termistor Odporový teploměr Termočlánek Vážní čidlo Akcelerometr Tenzometr
iNET-420 20SE/10DI 10 10 10 10 10 10 10
iNET-423 6DI 6 6 6 6 6 6 6 6
iNET-430 16SE/8DI 8 8 8 8 8 8 8SPECIFIKACE:

iNET-400
Počet slotů: každý iNET-400 lze obsadit až 4 kartami. Moduly iNET-400 se mohou spojovat bok po boku a lze tak vytvářet systém s 8, 12 nebo 16 sloty.
Materiál: aluminiová konstrukce
Rozměry: 15 h x 11 š x 14 cm v
Montáž: místo na stole s upevněním na lištu DIN, 19“ rack nebo montáž na stěnu

Analogové vstupy
počet kanálů:
iNET-420: 20 jednoduchých vstupů (SE)/10 diferenciálních(DI)
iNET-423: 6 diferenciálních (DI)
iNET-430: 16 jednoduchých vstupů (SE)/ 8 diferenciálních (DI)
A/D převodník: 16 bitový (pouze iNET-430)
Napětí: viz přesnost napětí/ přehled rozsahů (v PDF)
Termočlánek: J/K/T/E/R/S/B/N/C/G/D
Termistor: 2252 Ohmů (Omega série 44000)
Odporový teploměr:  100 Ohmů, 500 Ohmů, 1k Ohm (platinové)
Snímač síly: 10kg, 25kg, 100kg, 250kg, 1000kg, 5000kg
Mech.  napětí: 350 Ohmů (1/4 můstek, poloviční můstek nebo plný můstek), 1k Ohm (1/4 můstek)
Potenciometr: 10k Ohmů, 50k Ohmů
Proud: ±80uA, ±120uA, ±500uA, ±600uA, ±800uA, ±1,2mA, ±2,5mA, ±12mA, ±24mA, 0až 24mA
Odpor: 0 až 33 ohmů, 0 až 100 Ohmů, 0 až 330 Ohmů, 0 až 1k Ohm, 0 až 3300 Ohmů, 0 až 10k Ohmů
Napěťový mód: ±10Vss (iNET-420 a iNET-430), ±5Vss (iNET-423
Přeslechy: <-80dB typicky
Vstupní impedance: 100M Ohmů

iNET-430 precizní analogové napěťové výstupy
Počet kanálů: 2
Rozlišení: 14 bitů
Rozsah: ±10,1V
Proudové zatížení výstupu: ±4mA

Analogové napěťové výstupy iNET-430
Počet kanálů: 2
Rozlišení: 8 bitů
Rozsah 0 až 10,1V
Proudové zatížení výstupu: ±4mA

Digitální I/O
(iNET-420/423/430)
Počet kanálů: 4 univerzální digitální I/O (20mA , napájení -10 až 30V)
Pracovní napětí: -10 až 30Vss
Vst. napětí logické nuly: -10 až 0,65V
Proud vstupu při log.0:  ampéry=(4,5V-Vin)/3900
Vst. napětí logické jedničky: 2,1 až 30Vss
Proud vstupu při log.1: <1,4mA
Výst. napětí logické nuly: <0,8V při <5mA; <2V při <20mA
Napětí výstupu při logické 1: 3,9 až 4,5V
Výstupní proud při log.1: viz vstup. proud log.1
Zátěžový odpor: 3,9k Ohmů ±10%
Vstupní Schmittův klopný obvod: ano

Prostředí
Pracovní podmínky: 1 až 45°C, rel. vlhkost <90%
Skladovací teplota: -20 až 70°C

Napájení
Požadavek: +5Vss, požaduje se ±12Vss (napájeno z iNET-312-8)
Dostupné uživateli: 3,3Vss, 5Vss, ±12Vss
Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
RoHS
Popis
  
iNET-555-EU Star
43,790Kč
Dostupnost: Skladem
Soulad s RoHS je neznámý
startovací sada systému iNET, evropská verze, obsahuje iNET-240, 430, 510, 400, 410, 312, software instruNet World, potřebné kabely a příslušenství
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-555
iNET-555 Star
43,790Kč
Dostupnost: 2 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
startovací sada systému iNET, US verze, obsahuje iNET-240, 430, 510, 400, 410, 312, software instruNet World, potřebné kabely a příslušenství
  
iNET-410 Star
9,140Kč
Dostupnost: 2 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
komunikační interfejs mezi řadičem iNET-240 a boxem iNET-400
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-420
iNET-420 Star
13,230Kč
Dostupnost: 2 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
20 jednoduchých / 10 diferenciálních napěťových vstupů, multiplexer, 4 digitální I/O
  
iNET-423 Star
18,590Kč
Dostupnost: 2 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
6 diferenciálních napěťových vstupů, zesilovač, filtr, 4 digitální I/O
  
iNET-430 Star
18,590Kč
Dostupnost: 2 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
16-bit A/D, 16 jednoduchých / 8 diferenciálních napěťových vstupů, multiplexer, 4 napěťové výstupy, 4 digitální I/O
  
iNET-460 Star
12,290Kč
Dostupnost: 6 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
28 digitálních I/O
  
iNET-400 Star
15,440Kč
Dostupnost: 6 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
box pro rozšiřující karty iNET-410/420/423/430/460, 4 volné sloty, dále rozšiřitelný
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-510
iNET-510 Star
2,840Kč
Dostupnost: 2 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
připojovací svorkovnice, šroubovací terminály
  
iNET-511 Star
5,300Kč
Dostupnost: Skladem
Soulad s RoHS je neznámý
připojovací svorkovnice, BNC konektory
  
iNET-512 Star
4,730Kč
Dostupnost: 2 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
připojovací svorkovnice pro tenzometry, šroubovací terminály (není určena pro termočlánky)
  
iNET-HD44MF-3M Star
1,860Kč
Dostupnost: 6 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
kabelHd44m na Hd44f, 26AWG, délka 3m
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-330
iNET-330 Star
12,600Kč
Dostupnost: 6 týdny
V souladu s RoHS
optický izolátor mezi řadič iNET-240 a zařízení (zajišťuje galvanické oddělení)
  
iNET-530 Star
3,530Kč
Dostupnost: 6 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
nástěnný a DIN montážní kit pro jeden box iNET-400
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-240
iNET-240 Star
12,290Kč
Dostupnost: 2 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
instrunet řadič včetně terminátoru a software InstruNet World na CD (vyžaduje napájecí zdroj iNET-312-8)
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-312-8EU
iNET-312-8EU Star
5,360Kč
Dostupnost: 6 týdny
V souladu s RoHS
napájecí zdroj, evropská verze, 110/220Vac (obsahuje iNET-300 napájecí adaptér)
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-312-8
iNET-312-8 Star
5,360Kč
Dostupnost: 2 týdny
V souladu s RoHS
napájecí zdroj, US verze, 110/220Vac (obsahuje iNET-300 napájecí adaptér)
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-300
iNET-300 Star
1,930Kč
Dostupnost: 6 týdny
V souladu s RoHS
napájecí adaptér pro zdroj iNET-312
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-iWPLUS
iNET-iWPLUS Star
9,140Kč
Dostupnost: 2 týdny
V souladu s RoHS
software instruNet World Plus (iW+)
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-380
iNET-380 Star
6,300Kč
Dostupnost: 2 týdny
V souladu s RoHS
LabVIEW ovladače (LabVIEW verze 4 a vyšší, verze Windows minimálně XP a vyšší)
  
iNET-R-33 Star
Konzultujte s prodejním oddělením  
Dostupnost: 
 
Soulad s RoHS je neznámý
přesné shunt rezistory 33 Ohmů, 8ks, přesnost 0,05%, drift 5 ppm/°C
  
iNET-R-120 Star
2,520Kč
Dostupnost: 6 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
přesné shunt rezistory 120 Ohmů, 8ks, přesnost 0,05%, drift 5 ppm/°C
  
iNET-R-350 Star
2,520Kč
Dostupnost: 6 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
přesné shunt rezistory 350 Ohmů, 8ks, přesnost 0,05%, drift 5 ppm/°C
  
iNET-R-1K Star
2,520Kč
Dostupnost: 6 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
přesné shunt rezistory 1000 Ohmů, 8ks, přesnost 0,05%, drift 5 ppm/°C
  
iNET-R-3300 Star
2,520Kč
Dostupnost: 6 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
přesné shunt rezistory 3300 Ohmů, 8ks, přesnost 0,05%, drift 5 ppm/°C
  
iNET-R-10K Star
2,520Kč
Dostupnost: 6 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
přesné shunt rezistory 10 kOhmů, 8ks, přesnost 0,05%, drift 5 ppm/°C
  
iNET-R-33K Star
2,520Kč
Dostupnost: 2 týdny
Soulad s RoHS je neznámý
přesné shunt rezistory 33 kOhmů, 8ks, přesnost 0,05%, drift 5 ppm/°C
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: součásti dodávky je CD se softwarem instruNet World a originální uživatelská příručka
Příklad objednávání: (1) INET-555-EU kompletní startovací sada systému iNET (obsahuje iNET-240, iNET-430, iNET-510, iNET-400, iNET-410 a iNET-312-8EU), 43,790Kč