Košík  |  Kontakt  |  English
Česko596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Váš zdroj informací pro měření a řízení průmyslových procesů.

IR2 SUPERMETER® Vysoce výkonný dvoubarevný teploměr s optickým přenosem v infračerveném pásmu vybavený PID regulátorem teploty

iR2P a iR2C

IR2 SUPERMETER® Vysoce výkonný dvoubarevný teploměr s optickým přenosem v infračerveném pásmu vybavený PID regulátorem teploty | iR2P a iR2C

99,230Kč IR2C-1000-33-C24

3 roky záruka CE
  • Teplotní rozsah od 300°C do 3000°C (572 to 5432°F)
  • Vysoká kvalita
  • Volitelný Ethernet a RS232/485
  • PID regulace
Infrateploměry - bezkontaktní měření teploty - Zobrazit související produkty

Popis

Série iR2 představují v současné době nejmodernější přístroje pro obtížné a na vysokou teplotu (300 °C – 3000 °C) náročné aplikace. V zásadě se tento přístroj hodí pro měření a řízení aplikací zahrnující kovy, sklo, polovodiče apod. Přístroj iR2 je extrémně rychlý a přesný s dobou odezvy 10 ms a přesností 0.2 % z plného rozsahu. Navzdory tomu je vybaven mimořádně náročnou technologií schopnou plnit vysoké požadavky a výkon. iR2 je neuvěřitelně komfortní a jednoduchý na konfiguraci. iR2 je navržen a vyroben v USA ve standardu nejvyšší kvality.

Dvoubarevné poměrové měření
Přístroj iR2 měří teplotu s využitím postupu 2-barevného poměrového měření, ve kterém se teplota počítá z poměru dvou různých frekvencí infračerveného záření, na rozdíl od standardních infračervených teploměrů, které měří absolutní množství energie infračerveného záření. Postup 2-barevného poměrového měření je hlavní podstatou přesných hodnot měření v řadě běžných aplikací: Je-li krátkodobý cíl zatemněn kouřem anebo párou, je-li krátkodobý cíl zaměřován přes okno anebo záclonu, která snižuje množství energie, anebo je-li intenzita vyzařování krátkodobého cíle neznámá anebo se v čase mění. Rozdíl je v tom, že u běžných infračervených teploměrů se určuje průměrná teplota pro vše nacházející se v zorném poli. iR2 nevyžaduje, aby krátkodobý cíl kompletně zaujímal zorné pole čoček, dokud je teplota krátkodobého cíle vyšší než pozadí nebo materiál v popředí. Tato schopnost umožňuje, aby byly čočky přístroje iR2 instalovány dále od cíle, vně okna anebo záclony. Stejně tak iR2 přesněji měří teploty malých a pohybujících se krátkodobých cílů. iR2 je možné přepnout do postupu 1-barevného měření, dle vašich požadavků.

Provedení
iR2
je dostupný ve dvou praktických baleních: Model iR2C představuje robustní krytí z hliníkové slitiny (včetně NEMA 4) a je možné jej připevnit na jakýkoliv povrch. iR2C je napájen 20-36 Vdc anebo 24 Vac. Model iR2P představuje sadu montáže čelního panelu 1/8 DIN s čelním rámem okenního skla NEMA 4 pro montáž do skříně anebo do stojanu včetně dalšího vybavení. Přístroj je napájen napětím 90-240 Vac.

UNIKÁTNÍ ZABUDOVANÝ LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ
iR2
disponuje zabudovaným laserovým zaměřovačem, který umožňuje obsluze precizní zaměření měřeného objektu

                   

PID regulátor
iR2
je mnohem více, než typický infračervený snímač. Jedná se o kompletní automaticky nastavitelný teplotní regulátor PID v jednoduchém kompaktním pouzdře (důležité, ojedinělá vlastnost). iR2 obsahuje dokonale programovatelný analogový výstup, který může být programován v rozsahu 0-10 Vdc nebo 0-20 mA. Analogový výstup je volitelný. Buď funguje jako řídící výstup anebo pro kalibrovaný opětný přenos teploty. Přístroj iR2 také nabízí výběr dvou relé pro řízení a signalizaci. Vlastnosti řídících funkcí plně podporují schopnosti jednoduchého stavu zap-vyp a regulátoru PID. Namísto připojení jednoduchého infračerveného snímače k oddělenému regulátoru teploty, použijte iR2, ten je schopen tento problém vyřešit snadno a elegantně.

Velký jasný displej
Přístroj iR2 je vybaven velkým jasným duálním LED displejem. Menší číslice zobrazují žádané hodnoty anebo hodnoty signalizace. Větší číslice zobrazují měřenou teplotu. Displej může být nastaven tak, aby měnil barvu mezi zelenou, žlutou a červenou. Ke změně barvy dojde v případě dosažení žádané hodnoty anebo hodnoty signalizace. Takto je možné zaznamenat změnu barvy displeje i z větší vzdálenosti.

Vláknová optika
Přístroj iR2 je vybaven optickými čočkami NEMA 4 a jím přizpůsobeným optickým kabelem. S přístrojem iR2 je možné měřit teplotu krátkodobého cíle, který by nebyl přímo viditelný tradičními měřícími přístroji. Optický kabel a čočky poskytují tu výhodu, že přístrojová elektronika může být opodál cílovému prostředí, v němž by byla vystavena vyšším teplotám, kouři, prachu, páře nebo silnému elektromagnetickému záření, které je generováno indukčním ohřevem. Příslušenství čoček a robustní kabel je možné vyměňovat za provozu bez opětovné kalibrace přístroje (výjimečná vlastnost). Čočky je možné provozovat při okolní teplotě až 200 °C bez externího chlazení. Proměnným zaostřením čoček je možné zaostřovat z jakékoliv vzdálenosti mezi 200 mm po více než 4 m. Poměr zorného pole 25:1 představuje ideální poměr pro většinu aplikací. Můžeme nabídnout širokou škálu kompatibilních, na určité aplikace specifikovaných, příslušenství čoček a optických snímačů, které byly vyvinuty během tří desetiletí zkušeností s aplikacemi pro měření teploty prostřednictvím infračerveného záření.

Vestavěný systém laserového zaměřování
Přístroj iR2 má zabudovaný laser, přičemž uživateli přesně ukazuje to, co čočky právě „vidí“ (jedinečná vlastnost). Laser osvětluje přesnou plochu na krátkodobém cíli, prostřednictvím čoček, které tento vidí, a tímto umožňuje uživateli zaostřit na zvolený cíl s absolutní přesností. Laser může být zapnut za účelem zaostření cíle anebo vypnut. V tomto případě se měření provádí použitím tlačítek na čelním panelu. Měření je možné provádět také ze vzdálené lokality, prostřednictvím datové sítě anebo sériové komunikace. Optický kabel a čočky nemusejí být odpojeny a připojeny k samostatnému přístroji, aby poskytovaly konvenční světlo pro zaměřování.

Dostupné typy snímačů
L1 – Optický snímač (standardní)
L2 – Hrotový snímač keramický/kovový
L3 – Pro plastikářský průmysl
L4 – Pro injekční vstřikováníPřístroj iR2 je schopen řídit proces jednoduchou regulací typu ZAP-VYP nebo automaticky laděným PID regulátorem a vše, co je mezi nimi. Duální řídící výstupy mohou být konfigurovány na velké množství závislých řídících a signalizačních aplikací, jako je např. ohřev/ohřev, ohřev/chlazení, ohřev/signalizace apod. Vlastnost dosažení žádané hodnoty, prostřednictvím rostoucí/klesající funkce, umožňuje uživateli definovat rychlost vzestupu k žádané hodnotě, čímž se minimalizuje tepelný náraz zátěže během počáteční inicializace.

              iR2C aluminiové pouzdro                                iR2P 1/8 DIN montáž do panelu

                      

SPECIFIKACE:

Přesnost:
0.2 % z rozsahu
Opakovatelnost: 0.2 % z rozsahu
Rozlišení teploty: 1 stupeň

Rozsah teploty:
- R1 300 až 1300 °C (572 až 2372 °F)
- R2 600 až 1800 °C (1112 až 3272 °F)
- R3 1000 až 3000 °C (1832 až 5432 °F)
Doba odezvy: 10 ms (0 až 63 % z konečné hodnoty)
Spektrální odezva: 0.8 až 1.7 mikronu
Měření teploty pomocí IR: Volitelné mezi 1 a 2-barevnou metodou
Intenzita vyzařování: Nastavitelná strmost 0.1-1.0 (1-barevná), 0.85-1.15 (2-barevná)
Optické zorné pole: 25:1, možnost zaostření z 200 mm na více než 4 m
Průměr optického paprsku: Nejmenší velikost bodu = 8 mm, minimální vzdálenost čočky je 200 mm.
Rozměry (soustava s optikou): Průměr 20 x 62 mm
Optický kabel: 1 m – dodán spolu s přístrojem, délka 2 m a 3 m je potom volitelná
Napájení: 90 až 240 Vac pro typ iR2P
Napájení: 20 až 36 Vdc nebo 24 Vac pro iR2C
Provozní teplota regulátoru: 0 až 50 °C
Provozní teplota soustavy s optikou: 0 až 200 °C bez nutnosti chlazení
Displej: 3-barevný duální displej (žlutá, červená, zelená), programovatelný
Vnější krytí: IP65, NEMA4 (jak soustava s optikou, tak čelní panel)
Sériová komunikace: RS232 nebo RS485/422 – Ethernet a RS485/422
Regulátor: ZAP/VYP nebo PID regulátor s automatickým laděním
Výstupy: Dva řídící nebo signalizační (poplachové) výstupy
Typ výstupu: Analogový (proud nebo napětí), releový, DC pulzní
Zaměřování laserem: Zabudováno do regulátoru
Vlnová délka (barva): 650 nm (červená)
Vzdálenost snímače od objektu: 20 cm až 4 m
Maximální výkon na výstupu laseru: 4.5 mW
Umístění štítku upozorňujícího na přítomnost laserového záření: Na krabici regulátoru a na povrchu optické hlavy.
Bezpečnostní třída: Třída 3A
Třída FDA: Vyhovuje 21 CFR - kapitole 1, podkapitola J
Spínač pro laser: Nastavuje se přes menu regulátoru
Indikátor laseru: Zobrazen na přístroji

Vestavěný systém laserového zaměřování

Přístroj iR2 má zabudovaný laser, přičemž uživateli přesně ukazuje to, co čočky právě „vidí“ (jedinečná vlastnost). Laser osvětluje přesnou plochu na krátkodobém cíli, prostřednictvím čoček, které tento vidí, a tímto umožňuje uživateli zaostřit na zvolený cíl s absolutní přesností. Laser může být zapnut za účelem zaostření cíle anebo vypnut. V tomto případě se měření provádí použitím tlačítek na čelním panelu. Měření je možné provádět také ze vzdálené lokality, prostřednictvím datové sítě anebo sériové komunikace. Optický kabel a čočky nemusejí být odpojeny a připojeny k samostatnému přístroji, aby poskytovaly konvenční světlo pro zaměřování.

Vzdálený přístup
Při použití teploměru/regulátoru iR2 např. pro regulaci např. topení může technik monitorovat teplotu, měnit nastavenou hodnotu žádané veličiny nebo alarmu, zapínat a vypínat topení nebo provádět ostatní modifikace z kteréhokoli místa lokální sítě nebo v internetu. Domovská stránka serveru je snadno modifikovatelná pro snadné ovládání a zajištěná heslem pro zamezení neoprávněného přístupu. K tomuto není potřeba žádný zvláštní software na počítači technika, stačí pouze běžný Webový prohlížeč.

Email a Alarm
Teploměr/regulátor iR2 umí rovněž zasílat emailové zprávy o aktuálním nebo alrmovém stavu. Převedením stavu technologie na internet, může obsluha obdržet zprávu z iR2 připojeného k internetu na pager nebo mobilní telefon. Výhodou je, že k tomu nemusí být použit žádný počítač, iR2 je připojen přímo na ethernet, ne pouze k sériovému portu počítače, jako jsou připojeny mnohá zařízení fungující na pricipu komunikace "master-slave".

iR2 je navíc vybaven komunikací RS-422, RS-485 a MODBUS společně s ethernetem. iR2 může být bez příplatku objednán s komunikací RS-232 místo ethernetu. Verze s RS-232 obsahuje rovněž
RS-422, RS-485 ASCII a MODBUS. Všechny tyto sériové protokoly jsou obsaženy v jednom přístroji, volitelné z menu.

Internet
Přístroje iSerie, včetně iR2 jsou zároveň samostaným Web Serverem s možností připojení k ethernetu. Každý tento přístroj má svou vlastní IP adresu a může být jednoduše nazván jakýmkoli názvem, např. "Heater1". Tato IP adresa je přidělelena Vaším internetovým providerem. Tím pádem je jakákoli požadovaná informace z tohoto serveru dostuzpná z kteréhokoli PC připojeného k internetu.

Přístroje iSerie spolupracují vemi dobře s běžnými programy průmyslové automatizace, sběru dat, s řídícími programy nebo např. s Microsoft Visual Basic a Excel. OMEGA dodává zdarma software, který umožňuje snadné a rychlé použití pro mnohé aplikace.

Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)
Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
IR2C-1000-33-C24 Star
99,230Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
regulátor v hliníkovém pouzdře, 2 SPDT Relé, 1000 až 3000°C (1832 až 5432°F) , izolovaná RS-232 a RS-485/422. 300 až 19.2k Baudů
IR2C-1000-33-C4EI Star
99,230Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
regulátor v hliníkovém pouzdře, 2 SPDT Relé, 1000 až 3000°C (1832 až 5432°F) , Ethernet se zabudovaným Web Serverem + Izolovaná RS-485/422/MODBUS
IR2C-1000-43-C24 Star
99,230Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
regulátor v hliníkovém pouzdře,2 pulzní 10 VDC výstupy, 1000 až 3000°C (1832 až 5432°F) , Izolovaná RS-232 a RS-485/422. 300 až 19.2k Baudů
IR2C-300-33-C24 Star
115,770Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
regulátor v hliníkovém pouzdře, 2 SPDT Relé, 300 až 1300°C (572 až 2372°F), Izolovaná RS-232 a RS-485/422. 300 až 19.2k Baudů
IR2C-600-43-C4EI Star
99,230Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
regulátor v hliníkovém pouzdře, 2 pulzní výstupy 10 Vss, 600 až 1800°C (1112 až 3272°F), Ethernet se zabudovaným Web Serverem + Izolovaná RS-485/422/MODBUS
iR2-03 Star
5,640Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
Optický kabel (90 cm standard dodávaný s regulátorem)
iR2-06 Star
7,090Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
Optický kabel 1.8m
iR2-10 Star
10,080Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
Optický kabel 3m
iR2-03Q Star
13,390Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
Optický kabel, křemen, 0.9m
iR2-06Q Star
22,530Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
Optický kabel, křemen, 1.8m
iR2-10Q Star
30,870Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
Optický kabel, křemen, 3.0m
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)

Tvorba čísla modelu

Sestavte si vlastní číslo modelu níže
Popis voleb:


(1) Provedení vybrat z:
C pro hliníkové pouzdro
P pro panelové provedení 1/8 DIN

(2) Rozsah vybrat z:
300 pro 300 až 1300°C (572 až 2372°F) musí být použit optický kabel
600 pro 600 až 1800°C (1112 až 3272°F)
1000 pro 1000 až 3000°C (1832 až 5432°F)

(3) Výstupy vybrat z:
53 pro 1 Programovatelný analogový výstup volitelný jako regulační nebo přenos měřené hodnoty 0-10 Vss nebo 4-20mA plus jedno SPDT Relé
43 pro pulzní 10 Vss @ 20 mA (pro použití s externím SSR relé) a relé typ C SPDT 3 A @ 120 Vst 3 A @ 240 Vst
33 pro 2 Relé typ C SPDT 3 A @ 120 Vst 3 A @ 240 Vst

(4) Komunikace vybrat z:
C24 pro izolovaný RS-232 a RS-485/422. 300 až 19.2k Baudů
C4EI pro ethernet s vestavěným web serverem + izolovaný RS-485/422/MODBUS
Poznámka: Všechny kombinace nemusí být správné, ověřte si správnost čísla modelu.