Košík  |  Kontakt  |  English
Česko596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Váš zdroj informací pro měření a řízení průmyslových procesů.

Přenosný ekonomický datalogger skupiny NOMAD

OM-PL Série

Přenosný ekonomický datalogger skupiny NOMAD | OM-PL Série
Novinka

Přenosný ekonomický datalogger skupiny NOMAD

4,410Kč OM-PLT2

2 roky záruka
  • Meří a zaznamenává teplotu ,relativní vlhkost, tlak, proud 4 až 20 mA, střídavý proud a napětí
  • Volba vzorkovací frekvence 1 s až 18 h (po 1 s)
  • Monitorování dat v reálném čase
  • Nastavení dolní a horní meze alarmu
  • Vizuální alarmní indikace
  • Uživatelská volba startu záznamu dat (specifikace data a času)
  • Životnost baterie 20 měsíců (při vzorkovací frekvenci 1 minuta)
Datalogery - Zobrazit související produkty

Popis

Série datalogerů OM-PL představuje univerzální zařízení, které může být použito v širokém spektru aplikací. Každý dataloger je schopný skenovat data nejrychleji 1x za sekundu a nejpomaleji 1x za 18 hodin. Dataloger může zastavit záznam dat při zaplnění paměti nebo pokračovat v záznamu přepisováním nejstarších dat. Start záznamu dat je sofwarově volitelný a může být okamžitý, zpožděný nebo iniciovaný. Dataloger také může být použit k monitorování dolní a horní úrovně alarmu, který je indikován, pokud zaznamenávaná data překročí uvedené hodnoty. Alarmy jsou zaznamenávany odděleně od měřených hodnot a nemají vliv na přepisování dat. Pokud data překročí dolní nebo horní úroveň alarmu, dataloger zaznamená čas alarmu. Pokud se data vrátí do akceptovatelné oblasti, dataloger zaznamená dobu trvání alarmu. Celkově může být zaznamenáno až 50 alarmních stavů. Dataloger má vizuální indikaci aktivního alarmu bez nutnosti připojení počítače.

Dataloger obsahuje vnitřní generátor času a data, který se používá pro záznam časových razítek jak pro data, tak i pro alarmy. Tento reálný čas je nezávislý na času počítače a může být nastaven odděleně nebo podle času počítače. Dataloger poskytuje nejvyšší úroveň zabezpečení dat. Data lze zablokovat jak fyzicky, tak i softwarově. Je skutečně nemožné falzifikovat záznamy dat a alarmů u těchto datalogerů série OM-PL. Datalogery mají extrémně malou spotřebu. Za normálních provozních podmínek vydrží 9V alkalická baterie 18 až 24 mesíců.

Datalogery série OM-PL mají kapacitu 10 000 hodnot. Dataloger je možné jednoduše připojit k počítači prostřednictvím sériového portu a pomocí software pod Windows nastavit parametry pro daný záznam dat. Jakmile je dataloger nastaven, je možné jej odpojit a přenést k dané aplikaci. Dataloger je možné uzamknout pro prevenci nahodných nebo úmyslných zásahů do procesu záznamu. Jakmile je záznam dat ukončen, dataloger je možné připojit k počítači a přenést data pomocí software pod Windows. Software umožňuje zobrazení dat v textovém nebo grafickém formátu. Modely jsou schopné zaznamenávat interní a externí teplotu (OM-PLT2), dvě externí teploty (OM-PLTT), teplotu, relativní vlhkost a rosný bod (OM-PLTH), teplotu a tlak (OM-PLPT), střídavý proud a napětí (OM-PLCV), proud 4 až 20mA (OM-PL420) a interní teplotu a externí termočlánkový vstup (OM-PLTC).

SPECIFIKACE:
Obecná

Provozní teplotní rozsah: 0 až 60°C při použití alkalické baterie. -40 až 65°C při použití lithiové baterie
Relativní vlhkost: 0 až 95%, nekondenzující
Skladovací teplota: -40 až 70°C
časová přesnost: ±100 ppm při 24°C
Napájení: 9V baterie alkalická nebo lithiová
Životnost baterie (průměrná): 20 mesíců alkalická, 40 měsíců lithiová
Rozměry: 7.6x6.4x2.8 cm
Hmotnost: 71g
Software: WIN 95/98/ME/NT/2000/XP
Interval měření: 1s až 18h (nastavitelný po 1s)
Rozhraní: standardně RS-232, pro počítače obsahující pouze USB port užijte modul OM-PL-USBS (adaptér RS-232/USB)

OM-PLT2 teplotní dataloger
Kanály: 1 interní a 1 externí
Kapacita: 21 500 vzorků pro 1 kanál, 10 750 vzorků pro 2 kanály
Alarmy: dolní a horní mez pro oba kanály
Teplotní rozsah: interní senzor 0 až 60°C s alkalickou baterií, -40 až 65°C s lithiovou baterií, externí senzor -40 až 65°C
Přesnost: ±0.5°C
Rozlišení: ±0.05°C
Rozsah externí teplotní sondy: -40 až 65 °C
Kalibrace: jednobodová, ofsetová, pomocí software

OM-PLTT teplotní dataloger
Kanály: 2 externí
Kapacita: 21 500 vzorků pro 1 kanál, 10 750 vzorků pro 2 kanály
Alarmy: dolní a horní mez pro každý kanál
Přesnost: ±1°C
Rozlišení: ±0.05°C
Sonda: 76 mm, konec z nerez oceli, kabel délky 1.8 m
Rozsah externí teplotní sondy: -40 až 65 °C
Kalibrace: jednobodová, ofsetová, pomocí software
Životnost baterie (průměrná): 20 mesíců alkalická, 40 měsíců lithiová

OM-PLTH teplotní/vlhkostní dataloger
Kanály: 2 interní (teplota, vlhkost), 2 vypočtené (rosný bod, psychrometrická teplota)
Kapacita: 21 500 vzorků pouze pro teplotu, 10 750 vzorků pro teplotu, vlhkost a rosný bod
Alarmy: dolní a horní mez pro teplotu a vlhkost
Teplotní rozsah: interní senzor 0 až 60°C s alkalickou baterií, -40 až 65°C s lithiovou baterií, externí senzor -40 až 65°C
Přesnost: ±1°C
Rozlišení: ±0.05°C
Rozsah relativní vhkosti: 0 až 99.9%, nekondenzující
Přesnost relativní vhkosti: ±2% z rozsahu, od 0% do 95% pro teplotu 0 až 60°C
Rozlišení vlhkosti: 0.1%
Kalibrace: jednobodová, ofsetová, pomocí software, vlhkost je továrně kalibrována

OM-PLPT teplotní a tlakový dataloger
Kanály: 2 externí (teplota, tlak)
Kapacita: 21 500 vzorků pro teplotu nebo tlak, 10 750 vzorků pro oba kanály
Alarmy: dolní a horní mez pro teplotu a tlak
Teplotní rozsah: -40 až 65°C
Přesnost: ±0.5°C
Rozlišení: ±0.05°C
Teplotní sonda: -40 až 65 °C
Rozsah tlaku: 0 až 3.44 Mpa
Přesnost tlaku: ±20 kPa%
Rozlišení tlaku: 1 kPa
Senzor tlaku: nerez ocel, kabel 1.8 m, závit 1/2'' NPT vnější (tlakový vstup)
Provozní teplotní rozsah: 0 až 54°C
Kalibrace: jednobodová, ofsetová, pomocí software, tlak je továrně kalibrován

OM-PLTC termočlánkový dataloger
Kanály: 1 interní (teplota okolí) a 1 externí termočlánkový
Kapacita: 10 750 vzorků pro oba kanály
Typy termočlánků (externí kanál): J,K,T,E,R,S (softwarově nastavitelný)
Teplotní rozsahy:
Typ J: -79 až 732 °C
Typ K: -140 až 1038 °C
Typ T: -148 až 349 °C
Typ E: -59 až 560 °C
Typ R: 0 až 1449 °C
Typ S: 0 až 1449 °C
Připojení termočláku: miniaturní konektor - zásuvka
Přesnost (termočlánkový vstup):
Typ J,K,T: ±0.8°C
Typ E: ±0.6°C
Typ R,S: ±2.8°C
Rozlišení (termočlánkový vstup): 0.05°C
Přesnost (interní kanál): ±1°C
Rozlišení (interní kanál): 0.05°C
Alarmy: dolní a horní mez pro okolní teplotu a termočlánek
Kalibrace: jednobodová, ofsetová pro oba kanály, pomocí software

OM-PL420 proudový dataloger 4 až 20 mA
Kanály: 1 vstup 4 až 20 mA
Kapacita: 21 500 vzorků
Alarmy: dolní a horní mez
Proudový rozsah: 0 až 40 mA
Přesnost: ±0.05 mA
Rozlišení: 0.01 mA
Kalibrace: jednobodová, ofsetová, pomocí software

OM-PLCV dataloger pro střídavý proud a napětí
Kanály: 1 vstup pro střídavý proud (pomocí dodávané proudové sondy), 1 vstup pro střídavé napětí
Kapacita: 21 500 vzorků pro proud nebo napětí, 10 750 vzorků pro oba kanály
Alarmy: dolní a horní mez pro proud a napětí
Proudový rozsah: 0 až 300 Aac
Přesnost: ±5 %
Rozlišení: 0.1 Aac
Napěťový rozsah: 0 až 500 Vac
Přesnost: ±1 Vac
Rozlišení: 0.1 Vac
Kalibrace: jednobodová, ofsetová, pomocí software, proud a napětí jsou továrně kalibrovány

Specifikace rozhraní a software pro datalogery série OM-PL
Vzorkovací interval: Nastavitelný od 1s do 18h (po 1s)
Rozhraní: COM (RS-232) sériový port
Software podporuje porty COM1 až COM8. Volitelně možné rozhraní USB (modul OM-PL-USBS)
Alarmy: viditelné alarmy s nastavitelnou dolní a horní mezí pro každý kanál
Paměť alarmů: 50 alarmních stavů, ukládá se začátek alarmu a doba jeho trvání
Zabezpečení dat: fyzické blokování pomocí zásuvného krytu k přístupu k datům, unikátní tovární nastavení identifikace pro danou datovou relaci
Kompatibilita: WIN95/98/ME/NT/2000/XP
Minimální systémové požadavky: 8MB RAM, 2 MB diskový prostor, rozlišení 800x600, 1 volný COM nebo USB port (Volitelně možné rozhraní USB - modul OM-PL-USBS)
Start záznamu: zavření krytu, okamžitý start, zpožděný start specifikovaný uživatelem
Mód záznamu: zastavení při zaplnění paměti nebo přepisování nejstarších dat
Stav reálného času: indikace pomocí LED. Uživatelsky nastavitelný jas a frekvence LED
Uživatelská kalibrace: Heslem chráněná kalibrace pro každý vstup
Uživatelská zpráva: do 30 znaků
Kanály: výběr uživatelem, zakázání kanálu zvyšuje ukládací kapacitu u některých modelů
Jednotky: US a Metrické (uživatelsky volitelné)
Formát dat: volitelný, pro export do Excelu
Monitorování v reálném čase: Dataloger může být permanentně připojen k počítači a použit jako multikanálový senzor se záznamovou schopností. Baterie se nevybíjí pokud je dataloger připojen k počítači

Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PLT2
OM-PLT2 Star
4,410Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Teplotní dataloger
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PLTT
OM-PLTT Star
6,930Kč
Dostupnost: 9 týdny
 
Dvoukanálový teplotní dataloger
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PLTH
OM-PLTH Star
5,670Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Teplotní a vlhkostní dataloger
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PLPT
OM-PLPT Star
7,250Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Teplotní a tlakový dataloger
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PLCV
OM-PLCV Star
6,300Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Dataloger střídavého napětí a proudu
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PL420
OM-PL420 Star
Konzultujte s prodejním oddělením  
Dostupnost: 
 
 
Dataloger proudu 4 až 20 mA
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PLTC
OM-PLTC Star
Konzultujte s prodejním oddělením  
Dostupnost: 
 
 
Termočlánkový dataloger
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PLLS
OM-PLLS Star
2,520Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Software pod Windows, 1.8 m RS-232 kabel a adaptér
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PL-USBS
OM-PL-USBS Star
1,610Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Převodník USB na RS-232
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: všechny datalogery jsou dodávány včetně originálního manuálu. Model OM-PLT2 obsahuje 1 externí teplotní senzor (4.6 m kabel, meřicí konec zalitý v epoxidu). Model OM-PLTT obsahuje dvě externí teplotní sondy (1.8 m kabel, 76 mm dlouhé sondy s pláštěm z nerez oceli). Model OM-PLTP obsahuje 1 externí teplotní senzor (4.6 m kabel, meřicí konec zalitý v epoxidu) a 1 tlakový senzor (1.8 m kabel, nerezová ocel, závit 1/2'' NPT vnější). Model OM-PLCV obsahuje kleště pro střídavý proud a sadu vodičů pro měření napětí. Model OM-PLTC obsahuje 1m dlouhý kapkový termočlánek typu K s miniaturním konektorem-zástrčkou.
Příklad objednávání: (1) OM-PLTT Dvoukanálový teplotní dataloger, 6,930Kč  plus (1) OM-PLLS Windows software a RS-232 kabel, 2,520Kč, 6,930 + 2,520 = 9,450Kč