Košík  |  Kontakt  |  English
Česko596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Váš zdroj informací pro měření a řízení průmyslových procesů.

8-kanálový USB modul sběru dat s vysokorychlostními napěťovými vstupy

OM-USB-1208HS, OM-USB-1208HS-2AO a OM-USB-1208-4AO

8-kanálový USB modul sběru dat s vysokorychlostními napěťovými vstupy | OM-USB-1208HS, OM-USB-1208HS-2AO a OM-USB-1208-4AO

16,070Kč OM-USB-1208HS

CE OmegaCare
  • 4 diferenciální nebo 8 jednoduchých analogových napěťových vstupů
  • 13-bitové rozlišení
  • až 4 analogové výstupy
  • 16 digitálních I/O
  • Dva 32 bitové čítače
  • Nevyžaduje vnější napájení
Systémy sběru dat s USB, ethernetem, RS232 / RS485 - Zobrazit související produkty

Popis

OMB-USB-1208HS, OM-USB-1208HS-2AO a OM-USB-1208HS-4AO jsou moduly sběru dat s vysokorychlostními napěťovými vstupy (plně kompatibilní s rozhraním USB 1.1 a USB 2.0). Jsou to funkčně samostatné zásuvné moduly napájené přes USB sběrnici – vnější napájecí zdroj se nevyžaduje. Všechny konfigurační  doplňky (včetně samostatných kanálových rozsahů) jsou nastavitelné i plně kalibrované pomocí software.Všechny tři moduly OM-USB-1208HS mají 13-bitové rozlišení a 4 diferenciální nebo 8 jednoduchých analogových vstupů. Tyto moduly podporují pomocí softwarem nastavitelné rozsahy od ±5 do ±20V u diferenciálního zapojení a ±2,5 až 10V a 0 až 10V u jednoduchého zapojení (jeden pól je společný). V softwarovém módu mohou tyto moduly vzorkovat max. 4k vzorků/sekundu. V hardwarovém módu mohou vzorkovat max. 1M vzorků/sekundu. Modul OM-USB-1208HS-2AO má dva 12-bitové analogové výstupy a USB-1208HS-4AO má čtyři 12-bitové analogové výstupy.

Oba modely mají rozsah výstupu ±10V. Analogové výstupy se aktualizují s max. rychlostí 5k vzorků/sekundu v módu softwarovém. V módu hardwarovém se každý analogový výstup obnovuje s max. rychlostí  1M vzorků/sekundu. U těchto modulů lze pro 16 digitálních I/O nastavit každý samostatný bit jako jejich vstupy nebo výstupy. Každý modul podporuje dva 32-bitové čítače s úrovní logiky TTL, které zvládnou frekvenci až 20 MHz. Konstrukce OM-USB-1208HS, OM-USB-1208HS-2AO a OM-USB-1208HS-4AO zajišťuje jejich snadné použití v různých aplikacích. Moduly lze snadno montovat na lištu DIN pro použití v racku.

Moduly OM-USB-1208HS, OM-USB-1208HS-2AO a OM-USB-1208HS-4AO jsou standardně vybaveny širokou softwarovou podporou včetně software pro zpracování dat TracerDAQ®,s funkcemi jako je ukládání dat (do vnějšího zařízení), jejich prohlížení a analýzu. Podpůrné ovladače a podrobné příklady programů jsou obsaženy v Universal Library™ pro Microsoft ®Visual Studio® a další programovací jazyky včetně DASYLab® a Ulx pro NI LabVIEW® (zahrnující  knihovnu VIs a vzorové programy kompatibilní s 32- a 64-bitovou verzí LabVIEW v8.5 až 2011) Dále jsou přiloženy utility InstaCal™ pro instalaci, kalibraci a testování vhodné jak pro programátory, tak i pro neprogramátory. Tyto moduly pracují pod operačními systémy Microsoft Windows® XP/VISTA/7 (32-bitový a 64-bitový).

Standardně dodaný software pro sběr dat TracerDAQ, je virtuálním souborem čtyř přístrojových aplikací použitých ke grafickému zobrazování a ukládání vstupních dat a ke generování výstupních signálů:

- Liniový záznam a graf z údajů získaných z analogových vstupů, digitálních vstupů, teplotních vstupů a z čítačů
- Osciloskopické zobrazení hodnot získaných z analogových vstupů
- Generátor funkcí vytváří frekvenční průběhy pro analogové výstupy
- Generátor pulzů, generuje tvarové pulzy pro výstupy čítače

TracerDAQ PRO je rozšířená verze programu TracerDAQ. Srovnání charakteristických částí obou těchto programů najdete v PDF níže v části "Literatura".

SPECIFIKACE:

Analogový vstup
A/D převodník: typ s postupnou aproximací
Vstupní rozsahy: pomocí software pro jednotlivý kanál
Diferenciální: ±20V, ±10V, ±5V (úroveň napětí ve Voltech na vstupu AIN je limitována na ±14V)
Jednoduchý vstup: ±10V, ±5V, ±2,5V, 0 až 10V
Počet kanálů: 4 diferenciální/8 jednoduchých (jeden pól společný), volitelné softwarem
Konfigurace vstupu: mnohočetná
Posloupnost zesílení kanálu: 8 po sobě jdoucích hodnot, softwarem volitelný rozsah pro každý kanál
Absolutně max. napětí na vstupu, vstup vůči zemi:
  Při zap. napájení:  ±25V max
  Při vyp. napájení: ±12V max
Impedance vstupu: minimálně 35 M?
Šířka pásma vstupu (-3dB): všechny rozsahy vstupu, typicky 2MHz
Svodový proud vstupu: typicky ±250 nA
Kapacita vstupu: typicky 32 pF
Max. pracovní napětí: (signál + souhlasné napětí)
±20V: ±14V, ±10V: ±11V, ±5V: ±5,5V
Rychlost vzorkování: 1 vzorek/sekundu až 1M vzorků/sekundu, nastavitelné pomocí software
Zdroj hodin vzorkování: vnitřní hodiny převodníku A/D nebo AICKI
Burst mód: volitelné pomocí software, rychlost = 1µ sekunda
Průchodnost
  softwarový mód: typicky 33 až 4000 vzorků/sekundu, závislé na systému
  hardwarový mód: maximálně 1M vzorků/sekundu
Rozlišení: diferenciální zapojení 13 bitů; jednoduché zapojení 12 bitů
CMRR: typicky 60 Hz, 74dB

Analogový výstup
D/A převodník: Texas Instruments DAC7553
Počet kanálů: 4 nezávislé
Rozlišení: 12 bitů
Rozsah výstupu
  kalibrovaný: ±10V
  nekalibrovaný: ±10,2V
D/A rychlost obnovení:
  softwarový mód: typicky 33 až 5000 vzorků/sekundu, závisí na systému
  hardwarový mód: max 1MHz (na kanál)
Zdroj hodin vzorkování: vnitřní hodiny D/A nebo AOCKI (AO vstupní pin vnějších hodin)
Monotónnost: 12 bitů
Proud výstupu: maximálně ±3 mA na kanál
Zapnutí napájení a stav resetu: 0V
Výstupní rušení: 0, 53 mV eff
Absolutní přesnost: ±0,1%
Sledovací rychlost: typicky 6,7V / µ sekundu

Digitální I/O
digitální typ: CMOS
Počet I/O: 16
Konfigurace: každý bit lze nastavit jako vstup (přednastaveno napájení zap.) nebo výstup
Zapojení se zvyšovacím odporem: rozhraní má 47 k? odpory nastavitelné buď jako zvyšovací nebo jako snižovací pomocí vnitřních propojek. Továrně přednastaveno je snižovací zapojení.
Přenosová rychlost digitálních I/O (krok systému): typicky 33 až 8000 čtení/zápisů  portů nebo jednotlivých bitů za sekundu, závislé na systému.
Vstupní napětí horní úrovně: 2,0 V min; 5,5 V absolutní max.
Vstupní napětí dolní úrovně: 0,8 V max; -0,5 V absolutní min., 0V doporučené min.
Výstupní napětí horní úrovně: 4,4V minimálně (IOH=-50µA), 3,76V min (IOH=-24 mA)
Výstupní napětí dolní úrovně: 0,1V maximálně (IOL=50µA), 0,44V max (IOL= 24mA)
Výstupní proud: ±24 mA maximálně na svorku

Vnější trigrování (spouštění)
Trigrovací zdroj: vstup TRIG
Trigrovací mód: softwarem nastavitelná citlivost na hranu nebo úroveň, náběžná nebo padající hranu, horní nebo spodní úroveň. Přednastaveno napájení zapnuto s citlivostí na hranu, spouštění na náběžnou hranu.
Zpoždění trigrování: max 1 µ sekundu +1 cyklus hodin
Šířka trigrovacího impulzu: minimálně 100 n sekund
Typ vstupu: Schmittův klopný obvod, sériový odpor 33? a 47 k? snižovací odpor na zem
Hystereze Schmittova klop. obvodu: 0,4 až 1,2V
Horní úroveň napětí vstupu: 2,2V minimálně, 5,5V absolutní max.
Dolní úrověň napětí vstupu: 1,5V max, -0,5V absolutní min., doporučené minimum je 0V

Externí sběr dat
Hodiny skenování dat I/O
Názvy terminálů: AICKI, AICKO, AOCKI, AOCKO
Typy terminálů
  AxCKI: vstup, aktivní na náběžnou hranu
  AxCKO: výstup, zap. napájení přednastaveno na 0V, aktivní na náběžnou hranu
Popis terminálů
  AxCKI: přijímá vzorkovací hodiny z externího zdroje
  AxCKO: výstupy vnitřních vzorkovacích hodin (D/A nebo A/D hodiny) nebo pulzy generované z AxCKI když je aktivní mód externích hodin
Rychlost vnitřních hodin: maximálně 1MHz
Šířka impulzu hodin
  AxCKI:  minimálně 400 nsekund
  AxCKO: minimálně 400 nsekund
Typ vstupu: Schmittův klopný obvod, sériový odpor 33? a 47 k? snižovací odpor na zem
Hystereze Schmittova klop. obvodu: 0,4 až 1,2V
Horní úroveň napětí vstupu: 2,2V minimálně, 5,5V absolutní max.
Dolní úrověň napětí vstupu: 1,5V max, -0,5V absolutní min., doporučené minimum je 0V
Výstupní napětí horní úrovně: 4,4V minimálně (IOH=-50µA), 3,76V min (IOH=-24 mA)
Výstupní napětí dolní úrovně: 0,1V maximálně (IOL=50µA), 0,44V max (IOL= 24mA)
Výstupní proud: ±24 mA maximálně na svorku

Čítače
Názvy terminálů čítače: CTR0, CTR1
Typ čítače: čítač událostí (jevů)
Počet kanálů: 2
Typ vstupu: Schmittův klopný obvod, sériový odpor 33? a 47 k? snižovací odpor na zem
Hystereze Schmittova klop. obvodu: 0,4 až 1,2V
Horní úroveň napětí vstupu: 2,2V minimálně, 5,5V absolutní max.
Dolní úrověň napětí vstupu: 1,5V max, -0,5V absolutní min., doporučené minimum je 0V
Rozlišení: 32 bitů
Maximální vstupní frekvence: 20 MHz
Rychlost čtení/záznamu čítače (krokově softwarem): typicky 33 až 8000 čtených/zaznamenaných údajů za sekundu, závisí na systému
Šířka horního impulzu: minimálně 25 nsekund
Šířka spodního impulzu: minimálně 25 nsekund

Časovač
Název terminálu časovače: TMR
Typ časovače: výstup PWM s načítáním, periodou, zpožděním a registrem šířky pulzu
Výstupní hodnota: přednastaven je velmi nízká s vysokou úrovní pulzů, pomocí software lze zvolit invertování výstupu
Šířka registru: 32 bitů
Šířka horního impulzu: minimálně 20 nsekund
Šířka spodního impulzu: minimálně 20 nsekund
Výstupní napětí horní úrovně: 4,4V minimálně (IOH=-50µA), 3,76V min (IOH=-24 mA)
Výstupní napětí dolní úrovně: 0,1V maximálně (IOL=50µA), 0,44V max (IOL= 24mA)
Výstupní proud: ±24 mA maximálně na pin

Paměť
Datová FIFO: 4k vzorků analogového vstupu/4k vzorků analogového výstupu
Trvalá paměť: 32 kB (16 kB pro firmware, 16 kB pro kalibrační a uživatelská data)

Napájení
Pracovní módy: napájená sběrnice, USB 5V napájení
Spotřeba: celkový proud včetně 5V napájení USB a proudy digitálního a analogového výstupu
Pozastavený režim: <2,5 mA
Sčítání: <100 mA
Provozní režim: <500 mA
Spotřeba mimo analogové a digitální výstupy
Provozní mód: maximálně 1,175 W (proud vstupu max 235 mA)
Napájení pro 5V, AICKO, AOCKO, TMR, analogové výstupy, digitální I/O:
Provozní mód: maximálně 1,325 W
Rozsah výstupního napětí +5V:
Provozní mód: minimálně 4,5 V, maximálně 5,25 V
Pozastavený režim, sčítání: 0V
Proud výstupu +5V(provozní mód, žádné jiné zátěže výstupu): maximálně 265 mA, (1,325 W)

Specifikace USB
Typ rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní)
Kompatibilita USB: USB 1.1, 2.0
Délka USB kabelu: maximálně 5 m

Obecně
Rozsah pracovní teploty: 0 až 50°C
Rozsah skladovací teploty: -40 až 85°C
Vlhkost: 0 až 90% rel. nekondenzující vlhkosti
Komunikace: USB 2.0 (vysokorychlostní)
Buffer pro sbíraná data: 4 k vzorků
Konektor signálů vstup/výstup (I/O): 2 skupiny šroubovacích svorek
Rozměry: 79 d x 82 š x 25 mm v
Hmotnost: 160gramů
Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
  
OM-USB-1208HS Star
16,070Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Vysokorychlostní USB modul sběru dat s osmi 13-bitovými analogovými vstupy
  
OM-USB-1208HS-2AO Star
19,220Kč
Dostupnost: 8 týdny
 
Vysokorychlostní USB modul sběru dat s osmi 13-bitovými analogovými vstupy a dvěma 12-bitovými analogovými výstupy
  
OM-USB-1208HS-4AO Star
22,530Kč
Dostupnost: 8 týdny
 
Vysokorychlostní USB modul sběru dat s osmi 13-bitovými analogovými vstupy a čtyřmi 12-bitovými analogovými výstupy
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemSWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO Star
7,090Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
volitelný software TracerDAQ Pro
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: součásti dodávky je USB komunikační kabel délky 2m, software, originální příručka rychlý start a uživatelský manuál na CD.