Košík  |  Kontakt  |  English
Česko596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Váš zdroj informací pro měření a řízení průmyslových procesů.

8-kanálový USB modul sběru dat s teplotními a napěťovými vstupy

OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI a OM-USB-5203

8-kanálový USB modul sběru dat s teplotními a napěťovými vstupy | OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI a OM-USB-5203
Novinka

17,640Kč OM-USB-TEMP

CE OmegaCare
  • Modely OM-USB-TEMP a OM-USB-5203 mají 8 teplotních vstupů
  • Model OM-USB-TEMP-AI má 4 teplotní vstupy a 4 analogové napěťové vstupy
  • Teplotní vstupy jsou pomocí software programovatelné pro termočlánek, odporový teploměr, termistor nebo polovodičové snímače teploty
  • Model OM-USB-5203 mají schopnost ukládat data (kompaktní flash)
  • Rozlišení 24 bitů
  • U termočlánkových vstupů je vestavěná kompenzace teploty studených konců a detekce přerušení obvodu
  • Osm digitálních vstupů/výstupů
  • Není potřebný žádný vnější napájecí zdroj (kromě OM-USB-5203)
Zapisovače - Zobrazit související produkty

Popis

OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI a OM-USB-5203 jsou teplotní vstupní moduly sběru dat plněrychlostní s USB 2.0 (zcela kompatibilní s porty jak s USB 1.1 tak i s USB 2.0). Jsou to  plug-and-play moduly (funkční hned po zasunutí do USB konektoru), které dostávají napájení z kabelu USB bez požadavku na další vnější napájení (kromě OM-USB-5203, který vyžaduje napájecí síťový adaptér). Všechny konfigurovatelné doplňky jsou software programovatelné a moduly jsou také se software kalibrovatelné. OM-USB-TEMP a OM-USB-5203 poskytují osm difereciálních teplotních vstupních kanálů. OM-USB-TEMP-AI poskytuje osm analogových vstupních kanálů, které jsou nastaveny jako čtyři diferenciální teplotní vstupy a čtyři diferenciální nebo jednoduché (jednopólové) napěťové vstupy. Teplotní vstupy jsou se software programovatelné pro různé typy snímačů včetně termočlánků J, K, T, E, R, S, B, N, odporových teploměrů Pt100 ve 2-, 3- nebo 4 vodičovém zapojení, termistorů ve 2-, 3-, nebo 4 vodičovém zapojení a polovodičových snímačů konfigurovaných do bloků dvou kanálů. Různé typy snímačů moho  být připojeny ke každému bloku dvou kanálů (oba kanály musí být stejného typu).

Je-li blok dvou kanálů nastaven pro termočlánkové vstupy, lze připojovat různé typy termočlánků. Např. OM-USB-TEMP lze konfigurovat pro 4 vstupy odporových teploměrů a čtyři termočlánky, avšak ne např. pro 3 vstupy odporových teploměrů a 5 vstupů pro termočlánky. Tyto moduly mají vestavěnou kompenzaci (CJC) teploty studených konců termočlánků, jejich linearizaci a detekci přerušeného obvodu. OMB-USB-TEMP a OM-USB-5203 mají vestavěné dva snímače teploty studených konců a OM-USB-TEMP-AI má vestavěný jeden snímač této teploty. Napěťové vstupy (pouze OM-USB-TEMP-AI) jsou se software nastavitelné pro rozsahy ±10V, ±5V, ±2,5V a ±1,25V. K dispozici je osm nezávislých, kompatibilních s TTL digitálních kanálů, poskytnutých pro sledování a zobrazování TTL úrovně vstupů, komunikaci s vnějšími zařízeními a ke generování poplachů. Digitální kanály I/O jsou pomocí software nastavitelné buď pro vstup nebo pro výstup.

OM-USB-5203 se vyznačuje osmi nezávislými teplotními poplachy. Každý poplach ovládá přidružený digitální I/O kanál jako výstup poplachu. Vstupem pro každý poplach je kterýkoliv z teplotních vstupních kanálů. Výstup každého poplachu je se software nastavitelný jako aktivní poplach horní nebo spodní. Prahová teplota jež aktivuje každý poplach je nastavitelná uživatelem. Když je poplach aktivován, je přiřazený digitální I/O kanál řízen do stavu výstupu. OM-USB- 5203 má také schopnost ukládání dat. Měřené hodnoty se mohou ukládat na standardní paměťovou kartu CompactFlash (512MB CompactFlash karta je v dodávce s OM-USB-5203). Ukládání dat lze provádět pouze když je OM-USB-5203 odpojen od počítače. Pro ukládání dat se vyžaduje vnější napájení síťovým adaptérem, který je součástí dodávky. V režimu ukládání dat zahrnuje programování uživatelem nastavení vzorkovacího intervalu a režim zahájení ukládání dat (při zapnutí napájení, na stisknutí tlačítka nebo při určitém datu a čase).

Moduly OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI a OM-USB-5203 se zasílají se špičkovým působivým software, včetně nového TracerDAQ®, plněhodnotným pro ukládání dat mimo modul, aplikace pro prohlížení a analýzu dat; Universal Library™; ULx pro NI LabVIEW (úplná knihovna VIs a příklady programů kompatibilních s LabVIEW verze 8.2.1 a pozdějšími); a instalace InstaCal™, kalibrace a pomocný program pro testování-výkonná software řešení jak pro programátory tak i pro  neprogramátory. Tyto moduly pracují pod Microsoft Windows 2000/ XP/ Vista (32-bit nebo 64 bit)/7/8 (32-bit nebo 64 bit) operačními systémy. Moduly sběru dat OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI a OM-USB-5203 jsou dodávány se software TracerDAQ jenž je souborem čtyř virtuálních přístrojových aplikací využívaných pro grafické displeje, ukládání vstupních dat a generování výstupních signálů:

Registrační pás - hodnoty uložené a v grafech, získávané z analogových vstupů, digitálních vstupů, teplotních vstupů a čítačových vstupů.
Osciloskop - zobrazuje hodnoty získávané z analogových vstupů.
Generátor funkcí - generuje  časové (tvarové) průběhy signálů pro analogové výstupy.
Pulzní generátor - generuje časové průběhy pro čítačové výstupy TracerDAQ PRO je zdokonalená verze programu Tracer DAQ.

SPECIFIKACE:

Převodník A/D:
OM-USB-TEMP a OM-USB-5203: čtyři duální 24-bitové sigma-delta A/D převodníky
OM-USB-TEMP-AI: duální 24-bitový sigma-delta A/D převodníky
Galvanické oddělení vst./výst.: 500 Vss minimálně, mezi procesními přípoji a rozhraním USB
Počet kanálů:
OM-USB-TEMP a OM-USB-5203: 8 diferenciálních teplotních vstupů
OM-USB-TEMP-AI: 4 diferenciální teplotní vstupy a 4 diferenciální nebo jednoduché napěťové vstupy
Termočlánkový vstup: pomocí software programovatelný pro typy J, K, T, E, R, S, B, N
Vstup pro odporový teploměr Pt100: 2, 3 nebo 4 vodičové zapojení, DIN43760 tepl. součinitel alfa=0,00385; SAMA alfa=0,003911; ITS-90/IEC751 alfa=0,0038505
Vstup pro termistor: 2, 3 nebo 4 vodičový standard 2252 přes 30 000 Ohmů
Polovodičový snímač: TMP36 nebo ekvivalent
Max. vstupní napětí: teplotní vstupy; ±25V (při zapnutém napájení), ±40V (při vypnutém napájení): napěťové vstupy; ±25V (při zapnutém napájení), ±15V (při vypnutém napájení)
Průchodnost: 2 vzorky/sekundu maximálně pro všechny aktivní kanály
Vstupní impedance: teplotní vstupy: 5G Ohmů při zap. napájení, 1M Ohm při vyp. napájení; napěťové vstupy: 10G Ohmů při zap. napájení, 2,49k Ohmu při vyp. napájení.
Vstupní svodový proud: termočlánkové vstupy; 105 nA max. (povolen při detekci přerušeného termočlánku), 30 nA max. (blokován při detekci přerušeného termočlánku): napěťové vstupy; ± 1,5 nA typicky, ±25 nA maximálně.
Maximální pracovní napětí (napěťové vstupy u OM-USB-TEMP-AI):
±10,25V max. (vstupní signál + souhl. napětí)
Potlačení souhlasného napětí: termočlánkové vstupy, 100 dB minimálně; napěťový režim, 83 dB minimálně
Doba náběhu přístroje: 30 minut maximálně
Detekce-zjišťování přerušeného termočlánku: je povoleno automaticky když je kanál nastaven (konfigurován) pro termočlánkový snímač
Přesnost snímače teploty studených konců pro aut. teplotní kompenzaci: ±0,25°C typicky, ±0,5°C maximálné (15 až 35°C); -1,0 až 0,75°C maximálně (0 až 70°C).

Digitální vstupy/výstupy (I/O)
Počet digitálních kanálů I/O: 8
Typ: CMOS
Konfigurace: každý DI/O bit lze nezávisle nastavit pro vstup nebo výstup; reset napájení je vstupní režim
Konfigurace zatěžovacích odporů: továrně přednastaveno: všechny piny připojeny na 5V přes odpory 47 kOhmy. Možné je také připojení na zem.
Rychlost přenosu u digitálních I/O (dáno software):
Digitální vstup: snímá 50 portů nebo jednotlivých bitů za sekundu (typicky)
Digitální výstup: zapisuje 100 portů nebo jednotlivých bitů za sekundu (typicky)
Horní úroveň vstup. napětí (logická jednička): 2,0V minimálně, 5,5V absolutní maximum
Spodní úroveň vstup. napětí (logická nula): 0,8V minimálně, -0,5V absolutní minimum
Horní úroveň výstup. napětí: 0,7V maximálně, (IOL= 2,5 mA)
Spodní úroveň výstup. napětí: 3,8V minimálně (IOH= -2,5 mA)

ČÍTAČ
(pouze OM-USB-TEMP-AI)
Počet kanálů: 1
Rozlišení: 32 bitů
Typ čítače: čítač událostí
Typ vstupu: TTL logika, spínaná náběžnou hranou
Rychlosti čtení/záznamu čítače (dáno softwarem, závislé na systému):
33 až 1000 čtení/záznamů za sekundu
Hystereze Schmittova klopného obvodu: 20 až 100 mV
Vstupní svodový proud: ±1,0 µA typicky
Vstupní frekvence: 1 MHz maximálně
Největší šířka impulzu: 500 nanosekund minimálně
Nejmenší šířka impulzu: 500 nanosekund minimálně
Horní úroveň vstupního napětí: 4,0V minimálně, 5,5V absolutně maximální
Spodní úroveň vstupního napětí: 1,0V maximálně, -0,5V absolutně minimální

Ukládání dat
(pouze OM-USB-5203)
Typ paměťové karty: karta Compact Flash 512 MB zahrnuta v dodávce
Rychlost ukládání: 1 sekunda až 232 sekund (1 sekundové intervaly)
Způsoby startu ukládání dat: při zapnutí napájení, po stisknutí tlačítka nebo v určeném datu/čase (uživatelem programovatelné)
Způsob zastavení ukládání dat: stisknutím tlačítka

Obecně
Napájecí napětí (dodávané portem USB): 4,75V minimálně až 5,25V maximálně
Napájecí proud (z portu USB): <100 mA typicky (průměrováno dle USB); 270 mA typicky pro trvalé napájení s konfigurovanými všemi vstupy pro blokovaný režim
Uživatelský 5V rozsah výstupního napětí (připojen k nezávisle napájenému rozbočovači):
OM-USB-TEMP/OM-USB-5203; 10 mA maximálně
OM-USB-TEMP-AI; 5 mA maximálně
Dosažitelná izolace: 500 Vss minimálně měřicí systém vůči počítači
Typ zařízení USB: USB 2.0 (plně rychlostní)
Kompatibilita zařízení: USB 1.1, USB 2:0
Délka kabelu USB: 3 metry
Rozměry: 127 d x 89 š x 36 mm v
Připojení vstupů: blok šroubovacích svorek (pro vodiče průměru 0,25 až 1 mm)
Pracovní teplota: 0 až 50°C, 0 až 90% rel. vlhkosti nekondenzující
Skladovací teplota: -40 až 85°C
Hmotnost:
OM-USB-TEMP a OM-USB-TEMP-AI: 182 gramů
OM-USB-5203: 227 gramů

Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-USB-TEMP
OM-USB-TEMP Star
17,640Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
8 kanálový USB modul sběru dat s teplotním vstupem
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-USB-TEMP-AI
OM-USB-TEMP-AI Star
23,160Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
8 kanálový USB modul sběru dat s teplotním a napěťovým vstupem
  
OM-USB-5203 Star
25,680Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
8 kanálový USB modul sběru dat s teplotním vstupem a funkcí dataloger
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemSWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO Star
7,090Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
TracerDAQ Pro software
  
OM-USB-5200-ADAPTOR Star
1,000Kč
Dostupnost: 8 týdny
 
náhradní napájecí zdroj 100/240 Vac 50/60 Hz pro OM-USB-5203
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: součásti dodávky je USB kabel délky 2m, software, originální manuál na CD. Model OM-USB-5203 obsahuje navíc napájecí adaptér a 512MB compact flash paměťovou kartu.

Manuály k zařízením:

Stáhnout OM-USB-TEMP - 8 Channel Temperature USB Data Acquisition Module
Stáhnout OM-USB-TEMP-AI - 8 Channel Temp/Voltage USB Data Acquisition Module
Stáhnout OM-USB-5203 - 8 Channel Temp USB Data Module/Data Logger