Košík  |  Kontakt  |  English
Česko596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Váš zdroj informací pro měření a řízení průmyslových procesů.

8-kanálový USB modul sběru dat s termočlánkovými vstupy a vestavěným ethernetem

OM-WEB-TC

8-kanálový USB modul sběru dat s termočlánkovými vstupy a vestavěným ethernetem | OM-WEB-TC
Novinka

19,220Kč OM-WEB-TC

CE OmegaCare
  • vestavěný webový server, ethernet rozhraní
  • 8 termočlánkových vstupů
  • podporuje termočlánky typu J, K, T, E, N, R, S, B
  • vestavěna teplotní kompenzace studených konců
  • indikace rozpojeného obvodu termočlánku
  • 24-bitové rozlišení
  • 8 digitálních I/O uživatelem nastavitelných pro alarmy
  • software je součásti dodávky
Systémy sběru dat s USB, ethernetem, RS232 / RS485 - Zobrazit související produkty

Popis

OM-WEB-TC je modul na USB sběrnici pro měření stermočlánky, má vestavěný webový server a rozhraní ethernet. Jednoduše připojíte zařízení na ethernetový port nebo na switch ve vaší síti a pomocí běžného prohlížeče internetu sledujete aktuální data. Moduly OM-WEB-TC mají vestavěné webové rozhraní poskytující  přístup k měřeným datům a konfiguračním nastavením. Na domovskou stránku přístroje se dostanete napsáním  URL do prohlížeče internetu. Přednastavená URL je vytištěna na přístroji. Ve stejnou dobu pak může pouze 1 uživatel změnit konfiguraci přístroje. Webové rozhraní je vestavěno do firmware přístroje a nemusí se instalovat do počítače. Není potřeba žádný externí software, pouze webový prohlížeč který podporuje JavaScript a protokol TCP/IP. Ethernetový 10Base-T port přístroje připojíte buď přímo k počítači pomocí kříženého CAT-5 kabelu nebo pomocí dodaného přímého CAT-5 kabelu do switche vaší stávající sítě ethernet.

Om-WEB-TC poskytuje 8 termočlánkových kanálů a 8 digitálních I/O kanálů. Externí napájecí adaptér poskytuje potřebné napájení a je součástí dodávky. Vestavěné LED diody zobrazují status komunikace a vnějšího napájení. Všechna volitelná nastavení jsou dostupná přes webový prohlížeč nebo pomocí dodávané softwarové utility Instacal. Možnoszi nastavení sítě jsou dostupná přes utilitu InstaCal. Při použití utility InstaCal,  pokud byla původní tovární nastavení konfigurace změněna, je před jejich další změnou vyžadováno zadání jména a hesla. OM-WEB-TC poskytuje 8 diferenciálních vstupů pro termočlánky. Pro každý pár analogových vstupů je k dispozici 24-bitový převodník A/D. Podporovány jsou termočlánky J, K, T, E, N, R, S, B. Typ termočlánku je softwarově volitelný pro každý kanál. Pro měření termočlánky jsou k dispozici čtyři snímače pro kompenzaci teploty studených konců (CJC). Každý snímač je přidělen ke dvěma termočlánkovým vstupům. Detekce rozpojeného obvodu termočlánku vám umožní zjistit porušený termočlánek. Měřené hodnoty jsou automaticky linearizovány mikroprocesorem.

OM-WEB-TC má 8 nezávislých teplotních alarmů. Každý alarm ovládá jeden přiřazený digitální I/O kanál (DIO) jako alarmový výstup. Vstupem ke každému alarmu je jeden z teplotních vstupních kanálů, výstup každého alarmu lze pomocí software nastavit jako aktivní horní nebo spodní mez. Každý alarm je aktivován zákazníkem nastavitelnými mezními podmínkami.  Je-li alarm aktivován, přiřazený DIO kanál je přepnut na zvolený aktivní výstup. K dispozici je osm kanálů I/O  pro komunikaci s vnějšími přístroji pro generování alarmů. Jednotlivé bity jsou pomocí software programovatelné pro vstup nebo výstup. Napěťový digitální výstup je přepínatelný pro logiku s napětím 3,5V nebo 5V. Šroubovací svorky jsou k dispozici pro konfiguraci logiky kladné (zvyšovací odpor) nebo záporné (snižovací odpor).

 Webové rozhraní u  OM-WEB-TC zobrazuje průběžné údaje čtené z přístroje, ale neukládá je a ani neuchovává historická data. Pro ukládání nebo grafické zobrazování  trendů lze využít dodávaný software TracerDAQ. Software TracerDAQ® má funkce ukládání dat (do vněšího zařízení), jejich prohlížení a analýzu. Dále jsou součásti dodávky knihovny Universal Library™; Ulx pro NI LabVIEW (zahrnující  knihovnu Vis a vzorové programy kompatibilní s 32- a 64-bitovou verzí LabVIEW v8.5 až 2011) a utilita InstaCal™ pro instalaci, kalibraci a testování vhodná jak pro programátory, tak i pro neprogramátory. Tyto moduly pracují pod operačními systémy Microsoft Windows XP/VISTA/7/8 (32- bitový a 64-bitový).

TracerDAQ PRO je rozšířená verze programu TracerDAQ. Srovnání charakteristických částí obou těchto programů najdete v PDF níže v části "Literatura".

SPECIFIKACE:

Analogové vstupy
A/D převodník: 4 dvojité 24-bitové A/D převodníky sigma delta
Galv. oddělení vstupu:  500 Vss minimálně mezi procesními spoji a rozhraním USB
Počet kanálů: 8 diferenciálních teplotních vstupů
Rozsah napětí diferenciálního vstupu: ±0,080V
Absolutní maximum vstupního napétí: ±25V (při zapnutém napájení), ±40V (při vypnutém napájení)
Průchodnost: 2 vzorky/sekundu maximálně pro všechny aktivní kanály
Vstupní impedance: minimálně 5G?
Svodový proud: maximálně 105nA (s povolenou detekcí rozpojeného termočlánku)
Potlačení symetrického rušení: minimálně 90 dB
Potlačení  součtového rušivého napětí: minimálně 100 dB
Doba náběhu zařízení: maximálně 30 minut
Detekce rozpojeného (přerušeného napětí): maximální detekční čas 3 sekundy
Přesnost snímače teploty stud. konců: -0,75 až 0,5°C max (15 až 35°C); -1,5 až 1,25°C max (0 až 55°C)

Digitální I/O
Počet digitálních I/O kanálů: 8
Typ: CMOS
Konfigurace: každý DIO bit lze nezávisle nastavit pro vstup nebo výstup.
Výstupní spínací napětí lze volit 5V nebo 3,3V.
Zdroj k resetování je mód vstupu pokud není bit nastaven pro alarm
Konfigurace se zvyšovacím /snižovacím odporem: všechny piny jsou připojeny na 47 ? odpory (uživatelsky nastavitelné pro zvyšovací mód k 5V nebo snižovací mód).
Přenosová rychlost digitálních I/O (software instrukce):
Digitální vstup: typicky 50 port údajů nebo jednobitové údaje každou sekundu
Digitální výstup: typicky 100 port záznamů nebo jednobitovézáznamy každou sekundu
Vstupní napětí horní úrovně: 4,0 V min; 5,5 V absolutní max. (v módu 5V);
2,64 V min; 5,5 V absolutní max. (v módu 3,3 V)
Vstupní napětí dolní úrovně: 1,0 V max; -0,3 V absolutní min (v módu 5 V);
0,66 V max; -0,3 V absolutní min (v módu 3,3 V)
Výstupní napětí horní úrovně: 4,3 V min (v módu 5 V);
2,7 V min (v módu 3,3 V); IOH=-2,5 mA
Výstupní napětí dolní úrovně: 0,6 V max (IOL=2,5 mA)
Teplotní alarmy: 8 (jeden na každou digitální I/O vedení

Síťové rozhraní
Vyhovuje Ethernetu
Typ přístroje: IEEE 802.3 Ethernet 10base-T
Kompatibilita npřístroje: IEEE 802.3-2003 10 Mbps Media Access Control
Připojení Ethernetu
Typ Ethernetu: 10Base-T
Konektor: RJ-45, 8 žil
Kabel: CAT-5 stíněný, nestíněný kroucený pár
Délka: 100 m maximálně
MAC adresa: 00:12:71:Cx:xx:xx kde xxxxx je sériové číslo přístroje
Tovární přednastavení pro síť
IP adresa: 192.168.0.101
Maska subsítě: 255.255.255.0
Gateway:  192.168.0.1
DHCP nastavení: povoleno
Web server: povolen
Protokoly sítě
Implementované protokoly: IP, ARP, ICMP, DHCP, UDP, TCP, NBNS, http
UDP zprávový protokol: UDP port 54211
TCP protokol downloading: TCP port 54267
HTTP 1.0 Alternate port: TCP port 49152-65535 (nezahrnuto 54267)
Jméno sítě:“webtc_xxxxx“ , kde xxxxx je sériové číslo přístroje
Max číslo pro simultánní http přípoje: 3
Max číslo Non http TCP přípojů: 5

Všeobecně
Paměť: EEPROM (512 bytů pro nastavení senzorů);
FLASH (2 MB pro konfiguraci přístroje a webserver)
Řadič: jeden vysoce výkonný 8-bitový RISC mikrořadič a jeden vysoce výkonný 16-bitový RISC mikrořadič
Napájecí napětí (napájeno dodaným vnějším napájecím zdrojem): 5 Vss ±5%
Napájecí proud (napájeno dodaným vnějším napájecím zdrojem): 440 mA max
Uživatelské výstupní napětí (5V): 4,65 V min až 5,25 V max
Rozměry: 127 d x 89 š x 36 mm hl
Připojení vstupů: šroubovací svorkovnice (pro vodiče průměru 0,3 až 1 mm)
Pracovní teplota: 0 až 55°C, 0 až 90% nekondenzující rel. vlhkost
Skladovací teplota: -40 až 85°C
Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
  
OM-WEB-TC Star
19,220Kč
Dostupnost: 8 týdny
 
8-kanálový USB modul sběru dat s termočlánkovými vstupy a vestavěným ethernetem
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemSWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO Star
7,090Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
volitelný software TracerDAQ Pro
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: součásti dodávky je ethernetový kabel CAT-5, napájecí zdroj 100 až 240 Vac, software, originální příručka rychlý start a uživatelský manuál na CD.