Košík  |  Kontakt  |  English
Česko596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Váš zdroj informací pro měření a řízení průmyslových procesů.

8-kanálový USB modul sběru dat s univerzálními teplotními vstupy a vestavěným ethernetem

OM-WEB-TEMP

8-kanálový USB modul sběru dat s univerzálními teplotními vstupy a vestavěným ethernetem | OM-WEB-TEMP
Novinka

22,530Kč OM-WEB-TEMP

CE OmegaCare
  • vestavěný webový server, ethernet rozhraní
  • 8 univerzálních teplotních vstupů (diferenciálních)
  • podporuje termočlánky (typu J, K, T, E, N, R, S, B), odporové teploměry, termistory a polovodičové snímače teploty
  • vestavěna teplotní kompenzace studených konců
  • indikace rozpojeného obvodu termočlánku
  • 24-bitové rozlišení
  • 8 digitálních I/O uživatelem nastavitelných pro alarmy
  • software je součásti dodávky
Systémy sběru dat s USB, ethernetem, RS232 / RS485 - Zobrazit související produkty

Popis

OM-WEB-TEMP je modul na USB sběrnici pro měření srůznými teplotními čidly, má vestavěný webový server a rozhraní ethernet. Jednoduše připojíte zařízení na ethernetový port nebo na switch ve vaší síti a pomocí běžného prohlížeče internetu sledujete aktuální data. Moduly OM-WEB-TEMP mají vestavěné webové rozhraní poskytující  přístup k měřeným datům a konfiguračním nastavením. Na domovskou stránku přístroje se dostanete napsáním  URL do prohlížeče internetu. Přednastavená URL je vytištěna na přístroji. Ve stejnou dobu pak může pouze 1 uživatel změnit konfiguraci přístroje. Webové rozhraní je vestavěno do firmware přístroje a nemusí se instalovat do počítače. Není potřeba žádný externí software, pouze webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a protokol TCP/IP. Ethernetový 10Base-T port přístroje připojíte buď přímo k počítači pomocí kříženého CAT-5 kabelu nebo pomocí dodaného přímého CAT-5 kabelu do switche vaší stávající sítě ethernet.

OM-WEB-TEMP poskytuje 8 teplotních kanálů a 8 digitálních I/O kanálů. Externí napájecí adaptér poskytuje potřebné napájení a je součástí dodávky. Vestavěné LED diody zobrazují status komunikace a vnějšího napájení. Všechna volitelná nastavení jsou dostupná přes webový prohlížeč nebo pomocí dodávané softwarové utility Instacal. Možnoszi nastavení sítě jsou dostupná přes utilitu InstaCal. Při použití utility InstaCal,  pokud byla původní tovární nastavení konfigurace změněna, je před jejich další změnou vyžadováno zadání jména a hesla.

OM-WEB-TEMP poskytuje 8 diferenciálních vstupů pro různé typy snímačů teploty včetně:

- termočlánků typu J, K, T, E, R, S, B, N
- odporových teploměrů Pt100 ve 2-, 3- a 4-vodičovém zapojení
- termistorů ve 2-, 3- a 4-vodičovém zapojení
- polovodičových snímačů teploty – LM36 nebo ekvivalentů


Pro každý pár analogových vstupů je k dispozici 24-bitový převodník A/D. Ke každému kanálovému páru lze připojit různé snímače (např. termočlánek, odporový teploměr, termistor nebo polovodič) avšak oba kanály v kanálovém páru musí mít stejný typ snímače (jsou-li připojeny termočlánky, mohou být různého typu). OM-WEB-TEMP má pro měření termočlánky k dispozici čtyři snímače pro kompenzaci teploty studených konců (CJC) a vestavěné zdroje konstantního proudu pro měření s odporovými snímači. Každý snímač teploty studených konců termočlánků je přidělen k jednomu ze čtyř kanálových párů. Detekce rozpojeného obvodu termočlánku umožní zjistit porušený termočlánek. Měřené hodnoty jsou automaticky linearizovány mikroprocesorem.

OM-WEB-TEMP má 8 nezávislých teplotních alarmů. Každý alarm ovládá jeden přiřazený digitální I/O kanál (DIO) jako alarmový výstup. Vstupem ke každému alarmu je jeden z teplotních vstupních kanálů, výstup každého alarmu lze pomocí software nastavit jako aktivní horní nebo spodní mez. Každý alarm je aktivován zákazníkem nastavitelnými mezními podmínkami.  Je-li alarm aktivován, přiřazený DIO kanál je přepnut na zvolený aktivní výstup. K dispozici je osm kanálů I/O  pro komunikaci s vnějšími přístroji pro generování alarmů. Jednotlivé bity jsou pomocí software programovatelné pro vstup nebo výstup. Napěťový digitální výstup je přepínatelný pro logiku s napětím 3,5V nebo 5V. Šroubovací svorky jsou k dispozici pro konfiguraci logiky kladné (zvyšovací odpor) nebo záporné (snižovací odpor).

Webové rozhraní u OM-WEB-TEMP zobrazuje průběžné údaje čtené z přístroje, ale neukládá je a ani neuchovává historická data. Pro ukládání nebo grafické zobrazování  trendů lze využít dodávaný software TracerDAQ. Software TracerDAQ® má funkce ukládání dat (do vněšího zařízení), jejich prohlížení a analýzu. Dále jsou součásti dodávky knihovny Universal Library™; Ulx pro NI LabVIEW (zahrnující  knihovnu Vis a vzorové programy kompatibilní s 32- a 64-bitovou verzí LabVIEW v8.5 až 2011) a utilita InstaCal™ pro instalaci, kalibraci a testování vhodná jak pro programátory, tak i pro neprogramátory. Moduly pracují pod operačními systémy Microsoft Windows XP/VISTA/7/8 (32- bitový a 64-bitový).

TracerDAQ PRO je rozšířená verze programu TracerDAQ. Srovnání charakteristických částí obou těchto programů najdete v PDF níže v části "Literatura".

SPECIFIKACE:

Analogové vstupy
Převodník A/D: čtyři duální 24-bitové sigma delta A/D převodníky
Galv. oddělení vstupu: minimálně 500Vss mezi procesními spoji a rozhraním USB
Počet kanálů: 8 diferenciálních teplotních vstupů
Napěťový rozsah diferenciálního vstupu: termočlánek ±0,080V; odporový teploměr: 0 až 0,5V; termistor: 0 až 2V; polovodičový snímač: 0 až 2,5V
Absolutní maximum vstupního napětí: ±25V (při zap. napájení), ±40V (při vypnutém napájení)
Průchodnost: maximálně 2 vzorky/sekundu pro všechny aktivní kanály
Vstupní impedance: minimálně 5 G?
Svodový proud vstupu: maximálně 105 nA (při povolené detekci rozpojeného termočlánku)
Potlačení souhlasného napětí: minimálně 90 dB
Potlačení symetrického rušivého napětí: minimálně 100 dB
Doba náběhu: maximálně 30 minut
Termočlánkový vstup: programovatelné pomocí software pro typy J, K, T, E, R, S, B, N
Detekce rozpojeného termočlánku: detekční doba maximálně 3 sekundy
Přesnost snímače teploty studených konců : maximálně -0,75 až 0,5°C, (15 až 35°C); maximálně -1,5 až 1,25°C (0 až 55°C).
Vstup pro odporový teploměr Pt100: 2-, 3- nebo 4-vodičové zapojení,  DIN 43760, ?=0,00385; SAMA ?=0,003911; ITS-90/IEC751, ?=0,0038505 (3- nebo 4-vodičové zapojení zaberou až 2 diferenciální kanály).
Termistorový vstup: 2-, 3- nebo 4-vodičové zapojení  standard 2252 až 30k? (3- nebo 4-vodičová zapojení zaberou až 2 diferenciální kanály)
Polovodičový snímač: TMP36 nebo ekvivalent

Digitální I/O
Digitální I/O kanály: 8
Typ: CMOS
Konfigurace: každý DIO bit může být nezávisle nastaven pro vstup nebo výstup.
Výstupní napětí lze přepnutím volit na 5V nebo 3,3V
Zapojení se zvyšovacím/snižovacím odporem: všechny piny jsou připojeny na  47 ? odpory (uživatelem nastavitelné na mód zvyšovací  k 5V nebo na mód snižovací ).
Přenosová rychlost digitálních I/O (dáno softwarem): digitální vstup;
typicky 50 čtených portů nebo čtených jednotlivých bitů za sekundu:
digitální výstup: typicky 100 zápisů na porty nebo zápisů jednotlivých bitů za sekundu
Vstupní horní napětí:  minimálně 4,0V; 5,5V absolutní maximum (mód 5V);
minimálně 2,64V, 5,5V absolutní maximum (mód 3,3V)
Vstupní spodní napětí: maximálně 1,0V; -0,3 absolutní minimum (mód 5V);
maximálně 0,66V, -0,3V absolutní minimum (mód 3,3V)
Výstupní horní napětí: minimálně 4,3V (mód 5V);
minimálně 2,7V (mód 3,3V); IOH=-2,5 mA
Výstupní spodní napětí: maximálně 0,6V (IOL = 2,5mA)
Teplotní alarmy: 8 (jeden na každou digitální I/O linku)

Síťové rozhraní:
Vyhovuje Ethernetu
Typ přístroje: IEEE 802.3 Ethernet 10base-T
Kompatibilita npřístroje: IEEE 802.3-2003 10 Mbps Media Access Control
Připojení Ethernetu
Typ Ethernetu: 10Base-T
Konektor: RJ-45, 8 žil
Kabel: CAT-5 stíněný, nestíněný kroucený pár
Délka: 100 m maximálně
MAC adresa: 00:12:71:Cx:xx:xx kde xxxxx je sériové číslo přístroje
Tovární přednastavení pro síť
IP adresa: 192.168.0.101
Maska subsítě: 255.255.255.0
Gateway:  192.168.0.1
DHCP nastavení: povoleno
Web server: povolen
Protokoly sítě
Implementované protokoly: IP, ARP, ICMP, DHCP, UDP, TCP, NBNS, HTTP
UDP zprávový protokol: UDP port 54211
TCP protokol downloading: TCP port 54267
HTTP 1.0 Alternate port: TCP port 49152-65535 (nezahrnuto 54267)
Jméno sítě:“webtemp_xxxxx“ , kde xxxxx je sériové číslo přístroje
Max číslo pro simultánní HTTP přípoje: 3
Max číslo Non-HTTP TCP zásuvek: 5

Všeobecně
Paměť: EEPROM (512 bytů pro nastavení snímače);
FLASH (2 MB pro konfiguraci přístroje a uložení webové stránky)
Řadič: jeden vysoce výkonný 8-bitový RISC mikrořadič  a jeden vysoce výkonný 16-bitový RISC mikrořadič
Napájecí napětí (napájeno dodaným vnějším napájecím zdrojem): 5 Vss ±5%
Napájecí proud (napájeno dodaným vnějším napájecím zdrojem): 440 mA max
Uživatelské výstupní napětí (5V): 4,65 V min až 5,25 V max (10 mA max)
Rozměry: 127 d x 89 š x 36 mm hl
Připojení vstupů: šroubovací svorkovnice (pro vodiče průměru 0,3 až 1 mm)
Pracovní teplota: 0 až 55°C, 0 až 90% nekondenzující rel. vlhkost
Skladovací teplota: -40 až 85°C
Hmotnost: 160 gramů
Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
  
OM-WEB-TEMP Star
22,530Kč
Dostupnost: 8 týdny
 
8-kanálový USB modul sběru dat s univerzálními teplotními vstupy a vestavěným ethernetem
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemSWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO Star
7,090Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
volitelný software TracerDAQ Pro
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: součásti dodávky je ethernetový kabel CAT-5, napájecí zdroj 100 až 240 Vac, software, originální příručka rychlý start a uživatelský manuál na CD.