Košík  |  Kontakt  |  English
Česko596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Váš zdroj informací pro měření a řízení průmyslových procesů.

8-kanálový USB modul sběru dat s univerzálními teplotními vstupy a bezdrátovým rozhraním IEEE 802.15.4

OM-WLS-TEMP

8-kanálový USB modul sběru dat s univerzálními teplotními vstupy a bezdrátovým rozhraním IEEE 802.15.4	 | OM-WLS-TEMP
Novinka

26,620Kč OM-WLS-TEMP

CE OmegaCare
  • 8 univerzálních teplotních vstupů (diferenciálních)
  • podporuje termočlánky (typu J, K, T, E, N, R, S, B), odporové teploměry, termistory a polovodičové snímače teploty
  • vestavěná teplotní kompenzace studených konců
  • indikace rozpojeného obvodu termočlánku
  • 8 digitálních I/O uživatelem nastavitelných pro alarmy
  • bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4, ISM 2,4 GHz
  • dosah do 46 metrů v budovách a až 732 metrů ve volném prostranství
Bezdrátové snímače, vysílače, přijímače, měřáky a regulátory - Zobrazit související produkty

Popis

Bezdrátový modul  OM-WLS-TEMP je zároveň vybaven vysokorychlostním komunikačním rozhraním USB 2.0 (zpětně kompatibilním s USB 1.1). OM-WLS-TEMP poskytuje 8 diferenciálních vstupních kanálů, které lze pomocí dodaného software programovat pro různé typy snímačů včetně:

- termočlánků typu  J, K, T, E, R, S, B, N
- odporových teploměrů  Pt100 ve dvou-, tří- nebo 4-vodičovém zapojení
- termistorů ve dvou-, tří- nebo 4-vodičovém zapojení
- polovodičových snímačů teploty- LM36 nebo ekvivalentní

Pro každý pár analogových vstupů je k dispozici 24-bitový převodník A/D. Ke každému kanálovému páru lze připojit různé snímače (např. termočlánek, odporový teploměr, termistor nebo polovodič) avšak oba kanály v kanálovém páru musí mít stejný typ snímače (jsou-li připojeny termočlánky, mohou být různého typu). OM-WLS-TEMP má pro měření termočlánky k dispozici čtyři snímače pro kompenzaci teploty studených konců (CJC) a vestavěné zdroje konstantního proudu pro měření s odporovými snímači. Každý snímač teploty studených konců termočlánků je přidělen k jednomu ze čtyř kanálových párů. Detekce rozpojeného obvodu termočlánku umožní zjistit porušený termočlánek. Měřené hodnoty jsou automaticky linearizovány mikroprocesorem.

OM-WLS-TEMP je vybaven 8 nezávislými teplotními alarmy. Každý alarm pak ovládá přidružený kanál  I/O jako alarmový výstup. Vstupem ke každému alarmu je jeden ze vstupů teplotních kanálů. Výstup každého alarmu je nastavitelný pomocí software jako aktivní horní nebo spodní. Prahové teplotní podmínky k aktivaci každého alarmu jsou softwarově nastavitelné. Když je alarm aktivován, je přiřazený digitální I/O kanál přiveden do výstupního stavu. Všechny další volitelné možnosti zařízení jsou programovatelné pomocí software, včetně kalibrace.

OM-WLS-TEMP můžete provozovat jako plug-and-play jednotku připojenou a napájenou přes USB. Modul může pracovat i jako vzdálený přístroj, který komunikuje s počítačem přes bezdrátové rozhraní OM-WLS-IFC. S přístrojem je dodáván napájecí zdroj pro zajištění napájení v průběhu vzdáleného provozu. Pracuje-li OM-WLS-TEMP jako vzdálený přístroj, komunikuje s počítačem přes OM-WLS-IFC, který je připojený k počítači pomocí USB rozhraní. Před tím, než může jednotka OM-WLS-TEMP pracovat jako vzdálená, je třeba pouze nakonfigurovat parametry bezdrátové linky.

Jen přístroje, které mají nastaveny stejné parametry mohou vzájemně komunikovat.Všechny volitelné možnosti lze programovat softwarově pomocí dodané utility InstaCal ™. LED diody na OM-WLS-TEMP  indikují stav komunikace přes bezdrátovou linku. LED bar graf zobrazuje úroveň signálů přijímaných jednotkou OM-WLS-TEMP. Součásti dodávky modulu je software TracerDAQ®. Software TracerDAQ® má funkce ukládání dat, jejich prohlížení a analýzu. Dále jsou součásti dodávky knihovny Universal Library™; Ulx pro NI LabVIEW (zahrnující  knihovnu Vis a vzorové programy kompatibilní s 32- a 64-bitovou verzí LabVIEW v8.5 až 2011) a utilita InstaCal™ pro instalaci, kalibraci a testování vhodná jak pro programátory, tak i pro neprogramátory. Tyto moduly pracují pod operačními systémy Microsoft Windows XP/VISTA/7/8 (32- bitový a 64-bitový).

TracerDAQ PRO je rozšířená verze programu TracerDAQ. Srovnání charakteristických částí obou těchto programů najdete v PDF níže v části "Literatura".

SPECIFIKACE:

Analogové vstupy
Převodník A/D: čtyři duální 24-bitové sigma delta A/D převodníky
Galv. oddělení vstupu: minimálně 500Vss mezi procesními spoji a rozhraním USB
Počet kanálů: 8 diferenciálních teplotních vstupů
Napěťový rozsah diferenciálního vstupu: termočlánek ±0,080V; odporový teploměr 0 až 0,5V; termistor 0 až 2V; polovodičový snímač 0 až 2,5V
Absolutní maximum vstupního napětí: ±25V (při zap. napájení), ±40V (při vypnutém napájení)
Průchodnost: maximálně 2 vzorky/sekundu pro všechny aktivní kanály
Vstupní impedance: minimálně 5 G?
Svodový proud vstupu: maximálně 105 nA (při povolené detekci rozpojeného termočlánku)
Potlačení souhlasného napětí: minimálně 90 dB
Potlačení symetrického rušivého napětí: minimálně 100 dB
Doba náběhu: maximálně 30 minut
Termočlánkový vstup: programovatelné pomocí software pro typy J, K, T, E, R, S, B, N
Detekce rozpojeného termočlánku: automaticky povolena když je kanál konfigurován pro termočlánkový snímač.
Přesnost snímače teploty studených konců : typicky ±0,25°C, maximálně ±0,5°C (15 až 35°C); maximálně -1 až 0,5°C (0 až 70°C).
Vstup pro odporový teploměr Pt100: 2-, 3- nebo 4-vodičové zapojení,  DIN 43760, ?=0,00385; SAMA ?=0,003911; ITS-90/IEC751, ?=0,0038505 (3- nebo 4-vodičové zapojení zaberou až 2 diferenciální kanály).
Termistorový vstup: 2-, 3- nebo 4-vodičové zapojení  standard 2252 až 30k? (3- nebo 4-vodičová zapojení zaberou až 2 diferenciální kanály)
Polovodičový snímač: TMP36 nebo ekvivalent

Digitální I/O
Digitální I/O kanály: 8
Typ: CMOS
Konfigurace: každý DIO bit může být nezávisle nastaven pro vstup nebo výstup.
Zapnutí napájení je režim vstupu ledaže je bit nastaven na alarm
Zapojení se zvyšovacím/snižovacím odporem: všechny piny jsou připojeny na 5V přes 47 ? odpory (továrně přednastaveno). K dispozici je i zapojení se snižovacím odporem na zem.
Přenosová rychlost digitálních I/O (dáno softwarem):
digitální vstup: typicky 50 čtených portů nebo čtených jednotlivých bitů za sekundu
digitální výstup: typicky 100 zápisů na porty nebo zápisů jednotlivých bitů za sekundu
Vstupní horní napětí:  minimálně 2,0V; 5,5V absolutní maximum (log „1“)
Vstupní spodní napětí: minimálně 0,8V; -0,5 absolutní minimum (log“0“)
Výstupní horní napětí: maximálně0,7V (IOL = 2,5mA)
Výstupní spodní napětí: minimálně 3,8V (IOH = -2,5mA)
Teplotní alarmy: 8 (jeden na každou digitální I/O linku)

Bezdrátová komunikace
Protocol: IEEE 802.15.4, ISM 2,4 GHz
Dosah: do 46m v uvnitř stavby; do 732m v otevřeném terénu, viditelná vzdálenost
Vyzařovaný výkon: 10 mW (10dBm)
Citlivost přijímače: -100 dBm (1% chyb v přenosu balíku dat)
RF kanály: k dispozici 12 přímých sekvenčních kanálů, kanály 12-23 (2,410 až 2,465 GHz) volitelné pomocí software
Adresování: 16-bitové PAN( síť personální oblasti) IDs na kanál (volitelné pomocí ), 64-bitová adresa přístroje
Kódování: 128-bitové AES (volitelné pomocí software)

Všeobecné
Paměť: EEPROM
Mikrořadič: tři vysokovýkonné 8-bitové RISC mikrořadiče
Napájecí napětí (dodávané USB portem): minimálně 4,75Važ 5,25V maximálně
Napájecí proud (dodávaný USB portem): maximálně 500 mA
Výstup uživatelského napájení (5V)
minimálně 4,75V až 5,25V maximálně (připojeno k napájenému hub)
Pracovní napájecí proud bezdrátové komunikace: maximálně 500 mA ( pro vzdálenou bezdrátovou komunikaci se vyžaduje napájecí adaptér)
Budicí proud  odporových snímačů:
odporový teploměr  typicky 210µA ±5%; termistor typicky 10µA ±5%
Galv. oddělení:  minimálně 500 Vss mezi měř. systémem a PC
Typ USB: USB 2.0 (vysokorychlostní) zpětná kompatibilita s USB 1.1
Délka kabelu USB: maximálně 3 metry
Vstupní přípoje : šroubovací svorkovnice (průměr drátů 1 mm až 0,25 mm)
Pracovní teplota: 0 až 50°C, 0 až 90% rel. nekondenzující vlhkosti
Skladovací teplota: -40 až 85°C
Hmotnost: 180 gramů
Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
  
OM-WLS-TEMP Star
26,620Kč
Dostupnost: 8 týdny
 
8-kanálový USB modul sběru dat s univerzálními teplotními vstupy a bezdrátovým rozhraním IEEE 802.15.4
  
OM-WLS-IFC Star
4,790Kč
Dostupnost: 8 týdny
 
bezdrátový prijímac s rozhraním USB pro OM-WLS
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemSWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO Star
7,090Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
volitelný software TracerDAQ Pro
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: soucásti dodávky je USB komunikacní kabel délky 2m, napájecí zdroj 100 až 240 Vac, software, originální prírucka rychlý start a uživatelský manuál na CD