zpět na omegaeng.cz
zpět na omegaeng.cz zpět na omegaeng.cz
Převodníky signálů Převodníky signálůPřevodníky signálů
Převodníky signálůr
Převodníky signálůr Převodníky signálů Úvod do převodníků signálu
Odkazy na produkty
Přehled všech převodníků signálu
Technické odkazy
(anglicky)

Články o měření a regulaci při sběru dat

Co je to převodník signálu?

Je to přístroj, který převádí jeden typ elektronického signálu na jiný typ signálu. Hlavním významem je převod signálu, který je obtížně zpracovatelný běžnou přístrojovou technikou, na úroveň signálu se snadnějším zpracováním. Při provádění tohoto převodu se mohou vykonat i funkce další, zahrnující:
 • Zesílení
  Je-li signál zesílen, zvyšuje se jeho velikost. Příkladem je např. zesílení signálu 0-10mV na 0-10V.

 • Elektrická izolace
  Tato izolace oddělí galvanicky vstupní a výstupní signál, takže není žádné vodivé spojení mezi vstupem a výstupem. Vstupní signál je konvertován na optický nebo magnetický signál a potom opět rekonstruován na výstup. Při přerušení galvanického spojení mezi vstupem a výstupem je zabráněno nežádoucím signálům na vstupu dostat se na výstup. Tato galvanická izolace je nutným požadavkem, pokud se měření provádí na povrchu, který má napěťový potenciál vysoko nad zemním potenciálem. Izolace se také používá k oddělení obvodů s uzemněním.

 • Linearizace
  Je to převod nelineárního vstupního signálu na lineární výstupní signál. To je běžný převod u termočlánkových signálů.

 • Kompenzace studených konců
  Je používána pro termočlánky. Termočlánkový signál je korigován od fluktuace teploty místa, kde se převodník nachází.

 • Napájení
  Mnohé snímače potřebují nějakou formu napájení, aby byly funkční. Snímače síly a odporové snímače jsou typickým příkladem.


Převodníky signálů
Pro montáž na DIN lištu
Jak název napovídá, převodníky se montují na lištu DIN. Jsou velmi oblíbené v průmyslových aplikacích, protože umožňují základní montážní formát pro několik nebo i mnoho převodníků signálu.

DRG Série s montáží na DIN lištu
Pro montáž na základovou desku
Určité převodníky signálu mohou být také montovány na základní desku tištěného spoje. Tato deska - tištěný spoj umožňuje výhodné připojení všech výstupních signálů jedním konektorem. Tento způsob montáže převodníků se používá zejména v systémech sběru dat, kde lze spojit systém a převodníky jedním kabelem.
OM7 Série s montáží na základní desku
Digitální převodníky signálu
Jsou jedním z více nedávných vývojových novinek v převodnících signálu. Výstup digitálního převodníku je konvertován na digitální formát jako je RS-232, RS-485 nebo zejména Ethernet. Digitální signály mají oproti analogovým několik výhod. Mají velkou odolnost proti elektrickému rušení, podporují přenos na větší vzdálenosti a lze je snadno připojit k počítači. S výstupem Ethernet může být vstup čten ze sítě nebo zejména přes Internet, pokud je tak konfigurován.
D1000 digitální převodníky signálu
Automation | akcelerometry | kalibrátory | sběr dat | datalogery | průtokoměry | hlavice průmyslových termočlánků | zapisovače | infrateploměry | měření výšky hladiny | snímače síly | magnetické průtokoměry | panelové přístroje | manometry | tlakové snímače | rotametry | odporové teploměry | převodníky signálu | tenzometry | teplotní regulátory | teplotní nálepky | měření teploty | termistory | termočlánky | termočlánkové vedení | ultrazvukové průtokoměry |