Všechny produkty >> Teplota >> Termočlánkové sondy... >> Termočlánkové sondy...
Termočlánkové sondy a sestavy
Termočlánkové sondy s konektorem

Model Popis Obrázek
BRLK a SSLK Tlakové průchodky OMEGAlok®
CAL-5 Termočlánky s kalibračním protokolem CAL-5
KMQXL a NMQXL Série Super OMEGACLAD® měřící sondy - Rychle rozpojitelné sondy s miniaturním konektorem
KQXL a NQXL Série Super OMEGACLAD® měřící sondy - Rychle rozpojitelné sondy se standardním konektorem
M12-FM Compensated M12 Thermocouple Connectors
M12M série Termočlánkové sondy s lisovaným konektorem s vnějším závitem M12
M8MKIN-18-U-12 Thermocouple Probes with M8 Molded Connectors
RAT-QD Series Quick Disconnect Platinum Thermocouple Assemblies and Ceramic Protection Tube
Série (*)MQIN a (*)MQSS Nízkošumové termočlánkové sondy s miniaturním konektorem
Série (*)QIN a (*)QSS Rychle odpojitelné termočlánky se standardním konektorem
Série (*)SS-DUAL a (*)IN-DUAL Dvojité termočlánkové sondy se standardním konektorem
Série (*)SS-NHX Vysokoteplotní rychle odpojitelné sondy se standardním keramickým konektorem
Série (**)IN a (**)SS Rychle odpojitelné termočlánkové sondy
Série G(*)MQIN a G(*)MQSS Nízkošumové termočlánkové sondy s miniaturním konektorem
Série G(*)QIN a G(*)QSS Nízkošumové termočlánkové sondy se standardním konektorem
Série H(*)MQIN a H(*)MQSS Rychle odpojitelné termočlánky s vysokoteplotním miniaturním konektorem
Série H(*)QIN a H(*)QSS Rychle odpojitelné termočlánky s vysokoteplotním standardním konektorem
Série HG(*)MQIN a HG(*)MQSS Nízkošumové termočlánkové sondy s vysokoteplotním miniaturním konektorem
Série HG(*)QIN a HG(*)QSS Nízkošumové termočlánkové sondy s vysokoteplotním standardním konektorem
Série S(*)SS-DUAL Dvojité termočlánkové sondy s miniaturním konektorem
STC-100 série Konektorový snímač teploty povrchu