Všechny produkty >> Teplota >> Odporové sondy Pt100... >> Sondy Pt100 s konekt...
Odporové sondy Pt100, elementy a sestavy
Sondy Pt100 s konektorem

Model Popis Obrázek
PR-11, PR-13, PR-16, a PR-17 Série Odporové teploměry malých průměrů 1/16" a 1.5mm
PR-13 Odporové teploměry Pt100 se standardním konektorem
PR-17 Odporové teploměry Pt100 s miniaturním konektorem
PR-22 série Odporové teploměry Pt100 s lisovaným konektorem M12
PR-23 série Sondy s odporovými teploměry Pt100 a nalisovaným konektorem M8
PR-24 série Sondy Pt100 s Micro-DIN konektorem
RTD-800 Platinové odporové sondy pro laboratorní použití
Série PRX Odporové teploměry Pt100 - rychle vyměnitelné v rukojeti