Všechny produkty >> Teplota >> Testovací a měřící p... >> Proudové transformát...
Testovací a měřící přístroje
Proudové transformátory

Model Popis Obrázek
MFO a RCT Série AC proudové transformátory pro ampérmetry (nízkonapěťové)
MTR-1 Indikátor otáčení motoru
PHSEQ OMEGALUX® indikátor sledu fází