- Omega Engineering Èeská Republika - Tel:+420 596311899 Fax:+420 596311114 -
-
-
-
-
-
Hledání: podle èísla modelu vše na omegaeng.cz
-
-
-
Produkty
ATermolnky
BSestavy prmyslovch termolnk
CSondy Pt100, elementy a sestavy
DTermistorov elementy, sondy a psluenstv
ESklenn a bimetalov teplomry
FTeplotn indiktory, kdy a epoxidy
GTermolnkov konektory a panely
HDrty: termolnky, Pt100, termistory, pro topn tlesa
HuRelativn vlhkost
JInframen teploty
KPrecizn kalibrtory
KIce Point
referenn nulov bod
LRun teplomry
MPanelov pstroje
Masovae a tae
NPevodnky
PRegultory, teplotn, procesn, psluenstv
PSCR, SSR a vkonov spnae
QTestovac a mc pstroje
SZapisovae
TSupravodivost a kryogenika
YKnihy (odkaz na omega.com)
Super OMEGACLADXL
Atraktivni Produkt
kliknte zde
Smart teplotn pevodnky
TX13 srie
• Termolnkov a mV vstupy
• Konfigurace tlatky
• Galvanick izolace
kliknte zde
-
Technick podpora
-
Manuly
Technick reference
-
-
Run bezdrtov bluetooth pevodnky teploty, vlhkosti a pH
Run bezdrtov bluetooth pevodnky teploty, vlhkosti a pH
Run bezdrtov bluetooth pevodnky teploty, vlhkosti a pH
Penosn digitln teplomry pro termolnky
Wi-Fi datalogery pro zznam teploty a relativn vlhkosti s monost ukldn dat do cloudu
Uniktn systm bezdrtovho pipojen termolnku
- Teplota
- -
- -
-
-
- Teplotn snmae
-
Termolnky
Drty
Mal prmry
Hotov sondy
S konektorem
- Prmyslov
Vysokoteplotn
Run
- Pod podloku/nalepovac
Pl᚝ov s pechodkou
Psluenstv
-
Odporov teplomry - Termistory
Sondy
Elementy
Run
- Drty
Prmyslov
Nalepovac
- Drty
Sondy
Elementy
- Run
Povrchov
S drtovmi vvody
-
- Inframen teploty
-
SUPERMETER™
Run OMEGASCOPE®
Run infratermolnky
Kapesn/stonkov typy
Vysokoteplotn optick snmae teploty
- Run infrateplomry
Infratermolnky
S pevnm uchycenm
Kalibrtory - ern tlesa
Zdroje svtla pro optick snmae
-
- Pstrojov technika
-
Regultory
Panelov pstroje
asovae a tae
Mc pstroje
- Kalibrtory
Pevodnky
Relativn vlhkost
Run pstroje

-
- Zapisovae
-
Bezpaprov
Kruhov
Hybridn
Stoln
- Vertikln
X-Y zapisovae
Datalogery

-
Vyhledva
    pouze anglicky v US
- Regultory
Termolnky
Panelov pstroje
Infra snmae
Odporov snmae
Run pstroje
Kalibrtory
Bezdrtov zazen
-
Technick reference
- Termolnky
Termolnkov drty
Inframen
Teplotn regultory
Odporov teplomry
Termistory
Men teploty
Panelov pstroje
Pevodnky signlu
Teplotn nlepky
Kalibrtory
Zapisovae
Datalogery
-
Pruky pro vbr produktu - PDF (anglicky)
- Termolnky
Odporov teplomry
Sklenn teplomry
Konektory
Inframen
Kalibrtory
Run teplomry
Panelov pstroje
Pevodnky
Regultory
Zapisovae
-
- -
-
-
Hledn: podle sla modelu ve na omegaeng.cz
-
- - - - - - - -
-
- Automation | akcelerometry | kalibrtory | sbr dat | datalogery | prtokomry | hlavice prmyslovch termolnk | zapisovae | infrateplomry | men vky hladiny | snmae sly | magnetick prtokomry | panelov pstroje | manometry | tlakov snmae | rotametry | odporov teplomry | pevodnky signlu | tenzometry | teplotn regultory | teplotn nlepky | men teploty | termistory | termolnky | termolnkov veden | ultrazvukov prtokomry |
-
-
-Copyright 1995 - 2016 | Jakar Electronics spol. s r.o. | OMEGA privacy statement
-
Kontakty Obsah koku vodn strnka Rychl objednvn Produkty Literatura Hledn Kontakty