Česko 596 311 899/Mezinárodní +420 596311899

OMEGA® servisní středisko

Naše servisní středisko je vybaveno profesionální měřící a diagnostickou technikou. Zajišťuje standardní záruční i pozáruční servis na veškerý námi dodávaný sortiment společností OMEGA Engineering a NEWPORT Electronics, včetně případných kalibrací.

Servisní středisko je dále vybaveno profesionální svařovací technikou pro precizní svařování a také obráběcí technikou pro opravy snímačů, jako jsou termočlánky, odporové teploměry a další druhy snímačů a zařízení.

Náročné opravy, které nejsme schopni realizovat u nás, zajišťujeme přímo ve výrobních závodech. U kritických aplikací, kde hraje velkou roli čas, jsme schopni vám bezplatně zapůjčit shodný přístroj. Případně, pokud je to možné, navrhnout náhradní řešení, které vám pomůže překlenout dobu opravy vašeho zařízení.

Adresa servisního střediska:
JAKAR Electronics
Servisní oddělení
Fryštátská 184/46
733 01 Karviná

K zaslanému zboží v záruce, prosím vždy přiložte reklamační protokol (formát WORD, formát PDF). U pozáručních oprav je také vhodné protokol vyplnit a zaslat společně se zbožím. Uveďte především podrobný popis problému, kontakt na zodpovědnou osobu a adresu pro vrácení zboží z opravy.

Zboží prosím zasílejte čisté, důkladně zabalené, nejlépe v originálních obalech s veškerým dodaným příslušenstvím, tak aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.

Pokud bylo zařízení ve styku s nebezpečnými látkami, nejčastěji např. u průtokoměrů, uveďte prosím tuto skutečnost v protokolu.
MMV | 6 | 020