Košík  |  Kontakt  |  English
Česko 596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Teplotní a procesní regulátory série Platinum

CNPt Platinum Série

Teplotní a procesní regulátory série Platinum | CNPt Platinum Série

Teplotní a procesní regulátory série Platinum

Prohlédněte si všechny modely

CE
  • Nově k dispozici včetně vstupů pro vážní čidla, 6-místného displeje a aktualizovaným softwarem
  • Vysoký výkon (vzorkování 20x za vteřinu), vysoká přesnost
  • Velice všestranný a přesto s jednoduchým a intuitivním ovládáním
  • Plný autotune PID s fuzzy logic adaptivním ovládáním
  • Až 99 programů s 16 rampami, prodlevami a řetězením
  • Odpadá potřeba nastavovat propojky, zcela softwarově konfigurovatelný
  • USB komunikace standardně na každém modelu
  • K dostání jsou samostatně také verze panelový zobrazovač a zobrazovač s alarmem
  • UL a cUL certifikace
Regulátory - teplotní, procesní, silová spínací zažízení - Zobrazit související produkty

Popis

Série PID regulátoru rady Platinum fungující na bázi mikroprocesoru nabízí neprekonatelnou rozmanitost pri merení procesních velicin. Vedle vysokého výkonu a univerzálnosti bylo naším cílem vytvorit také produkt, který je možno jednoduše nastavit a používat. Nutnost použít pro konfiguraci propojky odpadá díky automatickému rozpoznání hardwarové konfigurace. Automatické rozpoznání firmwaru umožnuje, aby se sám automaticky aktualizoval podle toho, který rozpoznaný hardware je v dané konfiguraci využíván (položky v menu týkající se nepoužívaného hardwaru nejsou zobrazeny). V nabídce jsou velikosti DIN 1/32, 1/16 a 1/8, pricemž modely s velikostí DIN 1/16 a 1/8 lze nakonfigurovat s dvojitým displejem. Velikosti 1/8 DIN mohou být vybaveny 4 nebo 6 místným displejem.

Na každé jednotce si muže uživatel zvolit typ vstupu z 9 termoclánku (J, K, T, E, R, S, B, C, a N), odporových teplomeru Pt (100, 500 nebo 1000 Ohmu a to bud s krivkou 385, 392 nebo 3916), termistoru (2250 Ohmu, 5K Ohmu, a 10K Ohmu), stejnosmerného napetí, stejnosmerného proudu nebo vstup pro vážní cidla. Plne bipolární napetové ci proudové vstupy lze virtuálne konfigurovat na jakékoliv uživatelské jednotky, a to s volitelnou desetinnou teckou, což je ideální pro použití v prípade merení tlaku, prutoku ci jiných fyzikálních velicin.

Zdarma dostupný konfiguracní software a Windows® ovladac pro sérii PLATINUM
- Úplná konfigurace všech funkcí a parametru PLATINUM série
- Automatické pripojení pomocí USB rozhraní
- Uložení konfigurace PLATINUM regulátoru do souboru v pocítaci
- Merení v grafu vcetne záznamu dat

Stáhnout PLATINUM konfigurátor a USB ovladac pro Windows®
Video ukázka práce s konfiguracním programem série PLATINUM


Rízení je ovládáno pomocí ovládacích režimu on/off, PID nebo topení/chlazení. PID rízení lze optimalizovat pomocí funkce autotune; adaptivní fuzzy logic režim ladení navíc umožnuje, aby byl PID algoritmus neustále optimalizován. Zarízení nabízí až 16 segmentu ramp a prodlení na rampu s prídavnými kroky pro každý segment. Vytvorit lze až 99 programu ramp a prodlení, retezení programu prináší jedinecnou flexibilitu programování. Dále je možno konfigurovat vícenásobné nad/pod, hi/lo a pásmové alarmy s použitím absolutních nebo odchylkových spouštecích bodu.

Regulátor teploty série Platinum je dodáván s velkým, tríbarevným, programovatelným LED displejem s devíti segmenty. Displej je schopen menit barvy a/nebo stavy urcených výstupu pokaždé, když je spušten alarm. K dispozici je nekolik konfigurací mechanického relé, SSR, stejnosmerného pulzu, analogového napetí nebo proudu. Každá jednotka je standardne vybavena USB sbernicí, která je využívána pro aktualizaci firmwaru, správu konfigurace a prenos dat. Volitelne lze jednotky dodat také s ethernetovým komunikacním portem (pouze pro modely 1/16 DIN a 1/8 DIN) a nebo s porty pro sériovou komunikaci RS232/RS485. Analogový výstup je plne škálovatelný a lze jej konfigurovat jako proporcionální regulátor nebo pro prenos (retransmission). Dodávaný napájecí adaptér akceptuje sítové napetí 90 až 240 Vst. Verze pro nízké napetí akceptuje napájení 24 Vst nebo 12 až 36 Vss. Pridané vlastnosti, které obvykle najdete u mnohem dražších regulátoru, z tohoto zarízení ciní nejvýkonnejší produkt své trídy. Mezi zmínené standardní prídavné funkce patrí: dálkove nastavitelná žádaná hodnota pro kaskádovou regulaci, hi-hi/lo-lo funkce alarmu, externí latch reset, externí spuštení programu rampy a prodlení, kombinovaný ovládací režim topení/chlazení, uložení a prenos konfigurace a ochrana konfigurace uživatelským heslem.

Vestavený ethernet a sériová komunikace RS232/485
Volitelné príslušenství ve forme ethernet rozhraní na modelech 1/16 a 1/8 DIN jednotkám umožnuje prímé pripojení do síte ethernet a prenos dat prostrednictvím standardních TCP/IP paketu a poskytování vestavených webových stránek pres lokální pocítacovou sít (LAN) ci Internet. Mezi další volitelné príslušenství se radí komunikacní rozhraní RS232 ci RS485 s ASCII príkazy nebo protokolem MODBUS®. Všechny tri typy komunikacních rozhraní lze instalovat a aktivovat soucasne.

LabVIEW™ ovladac
Pro sérii Platinum je dostupný LabVIEW™ ovladac, který slouží ke komunikaci s regulátory pomocí Modbus RTU/ASCII a Modbus TCP protokolu. Ovladac  umožnuje jednoduše pristupovat k mereným datum, ke konfiguraci a dalším funkcím regulátoru série Platinum.
 

LabVIEW™ driver zjednodušuje tvorbu zákaznických vizualizacních aplikací,  vývoj softwaru a celkove zjednodušuje ovládání zarízení. Pomocí LabVIEW ovladace muže zákazník rychleji vyvinout a nasadit vlastní testovací a merící aplikace. 

DasyLab 
Série PLATINUM také podporuje snadno použitelný software DasyLab, který  reší složité problémy pri rízení prumyslových procesu tím, že vám umožní pracovat s vývojovými diagramy prímo na obrazovce vašeho pocítace. Vysoká presnost vstupu, pokrocilá kontrola procesu, rozšírená schopnost sekvencování a flexibilní výstupní možnosti regulátoru Platinum lze snadno integrovat díky bohaté sade funkcních modulu, které poskytuje software DasyLab. Software DasyLab muže být integrován prostrednictvím sériového, ethernetového nebo USB rozhraní.

Software: Omega Enterprise Gateway (OEG)
- monitoring procesu a záznam dat v režimu 24/7
- integrace s vaším podnikovým systémem pomocí OPC UA/DA
více informací viz odkaz

Firmware:
Aktuální verzi firmwaru pro regulátory PLATINUM série stáhnete ZDE


Porovnání s konkurencí  

PLATINUM série Vs konkurence Benefity
Vzorkování vstupu až 20 vzorku za sekundu s 24-bit ADC prevodníkem Nejlepší ve své tríde Vylepšené rízení prumyslových procesu, jako je regulace prutoku nebo hmotnosti v podnikové automatizaci a zpracovatelském prumyslu.
Až 99 programu ramp a prodlení, 16 segmentu ramp, vcetne retezení programu, které prináší jedinecnou flexibilitu programování Nejlepší ve své tríde V kombinaci s vysokou presností merení, poskytuje presné ovládání v aplikacích jako je zpracovávání plastu, potravin a keramiky.


Príslušenství:
PT-USB-ADAPTER, který je dodáván s každou jednotkou, lze zapojit do regulátoru a používat jej se standardním USB 2.0 flash diskem.
PT-USB-CABLE je USB konektor s kabelem pro montáž do panelu a krytím NEMA4. Kabel je dlouhý 300mm a spojuje USB port regulátoru série Platinum s Vaším ovládacím panelem. Soucástí balení je ochranná záslepka koncovky USB, pokud není využívána.
PT-USB-1 je oboustranný USB flash disk s kapacitou 1 GB. Je opatren standardním USB konektorem na jednom konci a mikro USB konektorem na druhém konci. Využijete jej pro prenos souboru mezi Vašim PC a jednotkou série PLATINUM.
PT-USB-CABLE
PT-USB-1 flash diskSPECIFIKACE:

VSTUPY:
Typy vstupu: termoclánek, RTD, termistor, analogové napetí a proud, vážní cidla
Proudový vstup: 4 - 20 mA, 0 až 24 mA škálovatelný
Napetový vstup: -100 až 100 mV -1 až 1 V, -10 až 10 V DC škálovatelný
Termoclánkový vstup (ITS 90): K, J, T, E, R, S, B, C, N
Vstup pro odporové teplomery (ITS 90): 100/500/1000 Ohm Pt senzor, 2-, 3- nebo 4-vodic; 0,00385, 0,00392 (pouze 100Ohm), nebo 0,003916 (pouze 100Ohm) krivky
Termistorový vstup: 2252Ohm, 5KOhm, 10KOhm
Vážní cidla: ±100 mV, ±50 mV
Napájení cidel: volitelné ve firmwaru 5, 10, 12, a 24Vdc @ 25mA (24V jen pro jednotky s AC napájením)
Konfigurace: Diferenciální
Polarita: Bipolární
Presnost: Viz tabulka
Rozlišení: 0,1 ° teplota; 10 mV procesní signál
Vstupní impedance:
    Procesní napetí: 10MOhm na ± 100 mV, 1MOhm pro jiné napetové rozsahy
    Procesní proud: 5Ohm
    Termoclánek: 10KOhm max
    Prídavný vstup (Remote Setpoint): 3.5kOhm pro 0-10 V, 50kOhm pro 0-1 V, 50Ohm pro proud
Teplotní stabilita:
    Odporový teplomer: 0,04°C/°C
    Termoclánek @ 25°C: 0,05°C/°C (kompenzace studeného spoje)
    Proces: 50 ppm/°C

Prevodník A/D: 24-bit sigma delta
Rychlost ctení: 20 vzorku za sekundu
Digitální filtr: Programovatelný od 0,05 sekund (filtr = 1) až 6,4 sekundy (filtr = 128)
CMRR: 120 dB
Napájení: Volitelné skrze firmware (nastavování bez propojek) 5, 10, 12, a 24 Vdc @ 25mA
Nastavení požadované hodnoty: -9999 až 9999
Cas potrebný k nábehu na udávané presnosti: 30 min

Zpusoby rízení:
Akcní zásah: reverzní (topení), prímý (chlazení) nebo topení/chlazení
Automatické ladení: spouští se volitelne z ovládacího panelu
Adaptivní ladení: volitelné, Fuzzy-logic trvalá optimalizace parametru PID regulace
Zpusoby rízení: manuální nebo automatické rízení ON/OFF, PI, PD nebo PID
Doba cyklu: 0,1 – 199 sec
Casová rampa: 99 programu po 8 segmentech rampy a 8 segmentech výdrže s individuálne programovatelným poctem opakování
Casové nastavení segmentu rampy a výdrže: 00.00 až 99.59 (HH:MM) nebo 00.00. až 99.59 (MM:SS)

Rídící výstupy
Analogový výstup:
Galvanicky neoddelený, proporcionální 0-10V nebo 0-20 mA, 500 Ohm max., programovatelný jako regulacní nebo lineární, presnost 0,1 % FS
Pulzní výstup:
Galvanicky neoddelený 10 Vdc, max. 20 mA
Reléový výstup:
SPST - dvou pólové mechanické spínací relé, 250 Vac nebo 30 Vdc, proud do 3 A, odporová zátež
SPDT – tri pólové mechanické prepínací relé, 250 Vac nebo 30 Vdc, proud do 3 A, odporová zátež
SSR výstup:
Polovodicové relé 20-265 Vac pri 0.05 až 0.5 A, odporová zátež

KOMUNIKACE (USB standardne, volitelne sériová komunikace a ethernet)
Pripojení:
    USB: micro-USB konektor
    Ethernet: standardní RJ45
    Sériová komunikace: šroubové svorky
USB: USB 2.0 host nebo zarízení
Podporované ethernet standardy: IEEE 802.3 10/100 Base-T automatické prepínání, TCP/IP, ARP
Sériová komunikace: softwarove volitelné RS232 nebo RS485; programovatelná rychlost komunikace 1200 až 115,2 K baudu
Protokoly: Omega ASCII, Modbus ASCII / RTU

IZOLACE
Certifikace: UL, cUL, CE
Napájení pripojeno na vstup / výstup: 2300 Vac 1 minutový test; 1500 Vac 1 minutový test (u verze pro nízké napetí)
Napájení pripojeno na relé / SSR výstupy: 2300 V AC 1 minutový test
Mezi výstupy SSR relé / SSR relé: 2300 Vac 1 minutový test
Mezi RS232 / RS485 svorkami a vstupy / výstupy: 500 Vac 1 minutový test

V tabulce pro objednání jsou uvedena jen nekterá císla modelu.
Pro všechny dostupné konfigurace použijte tabulku "Tvorba císla modelu" níže.

Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemCN32PT-220
CN32PT-220
7,350Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
1/32 DIN regulátor s duálním SSR výstupem
Quick Ship
  
CN32PT-440-DC
8,150Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
1/32 DIN regulátor s duálním DC pulsním výstupem, napájení 10-36Vdc
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemCN32PT-224-C24
CN32PT-224-C24
10,380Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
1/32 DIN regulátor s duálním SSR výstupem, jedním DC pulsním výstupem a RS232 / RS485 sériovou komunikací
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemCN16PT-330
CN16PT-330
8,470Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
1/16 DIN regulátor s dvojicí SPDT mechanických relé
Quick Ship
  
CN16DPT-305-EIP-DC
12,460Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
1/16 DIN regulátor s dvojitým displejem, jedním SPDT mechanickým relé na výstupu, jedním analogovým výstupem a ethernet komunikací, napájení 10-36Vdc
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemCN16DPT-144-EIP
CN16DPT-144-EIP
12,620Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
1/16 DIN regulátor s dvojitým displejem, jedním SPDT mechanickým relé na výstupu, dvojitým DC pulsním výstupem a ethernet komunikací
Příslušenství
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemPT-USB-1
PT-USB-1
560Kč
Dostupnost: 5 týdny
 
oboustranný flash disk s USB i mikro USB rozhraním a kapacitou 1GB
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemPT-USB-CABLE
PT-USB-CABLE
580Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
kabel s mikro USB konektorem a standardním USB konektorem pro montáž do panelu
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: Všechny jednotky jsou vybaveny USB komunikací, možnost ethernet komunikace není k dispozici u jednotek velikosti 1/32 DIN.
Zdarma je ke stažení software OEG - OMEGA Enterprise Gateway, který umí logovat data z jednotky PLATINUM přes libovolný instalovaný komunikační kanál.
Součásti dodávky je originální příručka rychlý start. Plnou verzi originál manuálu lze stáhnou z našich stránek.

Tvorba čísla modelu

Sestavte si vlastní číslo modelu níže
Popis voleb:


(1) Velikost / Displej vybrat z:
32PT pro velikost 1/32 DIN a jednoduchý 4-místný displej
16PT pro velikost 1/16 DIN a jednoduchý 4-místný displej
16DPT pro velikost 1/16 DIN a dvojitý 4-místný displej
8PT pro velikost 1/8 DIN a jednoduchý 4-místný displej
8DPT pro velikost 1/8 DIN a dvojitý 4-místný displej
8EPT pro velikost 1/8 DIN a jednoduchý 6-místný displej

(2) Konfigurace výstupů vybrat z:
-330 pro 2x SPDT přepínací mechanické relé
-220 pro 2x SSR relé
-304 pro 1x SPDT přepínací mechanické relé a 1x DC pulsní výstup
-305 pro 1x SPDT přepínací mechanické relé a 1x analogový výstup
-440 pro 2x DC pulsní výstup
-224 pro 2x SSR relé a 1x DC pulsní výstup
-225 pro 2x SSR relé a 1x analogový výstup
-144 pro 1x SPST spínací mechanické relé a 2x DC pulsní výstup
-145 pro 1x SPST spínací mechanické relé a 1x DC pulsní výstup a 1x analogový výstup
-444 pro 3x DC pulsní výstup
-445 pro 2x DC pulsní výstup a 1x analogový výstup

(3) Izolovaný výstup vybrat z:
Nic (nechte pole prázdné) pro neinstalováno
-006 pro jeden izolovaný analogový výstup (jen pro jednotky velikosti 1/8 DIN)
-110 pro 2x SPST relé (jen pro jednotky velikosti 1/8 DIN)
-116 pro 2x SPST relé a jeden izolovaný analogový výstup (jen pro jednotky velikosti 1/8 DIN)
-220 pro 2x SSR výstup (jen pro jednotky velikosti 1/8 DIN)
-226 pro 2x SSR výstup a jeden izolovaný analogový výstup (jen pro jednotky velikosti 1/8 DIN)
-770 pro 2x DC pulsní výstup (jen pro jednotky velikosti 1/8 DIN)
-776 pro 2x DC pulsní výstup a jeden izolovaný analogový výstup (jen pro jednotky velikosti 1/8 DIN)

(4) Sériová komunikace vybrat z:
Nic (nechte pole prázdné) pro bez sériové komunikace
-C24 pro RS232 / RS485 komunikaci

(5) Ethernet komunikace vybrat z:
Nic (nechte pole prázdné) pro bez ethernet komunikace
-EIP pro ethernet komunikaci a vestavěný web server (nelze u jednotek velikosti 1/32 DIN)

(6) Napájení vybrat z:
Nic (nechte pole prázdné) pro 90 až 240 Vac
-DC pro 12 až 36 Vdc
Poznámka: Všechny kombinace nemusí být správné, ověřte si správnost čísla modelu.

Manuály k zařízením:

Stáhnout CN32Pt, CN16Pt, CN16PtD, CN8Pt, CN8PtD - Platinum Series Temperature & Process Controllers
Stáhnout CN32Pt, CN16Pt, CN16PtD, CN8Pt, CN8PtD - Quick Start Platinum Series Temperature & Process Controllers User Manual
Stáhnout CN32Pt, CN16Pt, CN16PtD, CN8Pt, CN8PtD - Platinum Series User Manual - Load Save File Format
Stáhnout CN32Pt, CN16Pt, CN16PtD, CN8Pt, CN8PtD - Platinum Series User Manual - Modbus Interface
Stáhnout CN32Pt, CN16Pt, CN16PtD, CN8Pt, CN8PtD - Platinum Series Configurator Software Manual
Stáhnout CN32Pt, CN16Pt, CN16PtD, CN8Pt, CN8PtD - Serial Communication Protocol
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.