Košík  |  Kontakt  |  English
Česko596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Váš zdroj informací pro měření a řízení průmyslových procesů.

1/8 DIN velmi výkonný panelový měřicí přístroj

DP41-B

1/8 DIN velmi výkonný panelový měřicí přístroj | DP41-B

1/8 DIN velmi výkonný panelový měřicí přístroj

17,550Kč DP41-B

2 roky záruka
  • přesnost +/- 0,005% z údaje
  • šestimístný LED displej s programovatelnou změnou barvy
  • až 166 převodů za sekundu
  • desetibodová linearizace
  • čtyři izolované výstupy s otevř. kolektorem
  • možný izolovaný analogový výstup (opce)
  • čtyři relé (opce)
  • ETHERNET nebo RS-232/RS-485 (opce)
  • kalibrace in-line
  • čelní krytí IP65
Zažízení pro měření tlaku a síly - Zobrazit související produkty

Popis

OMEGA prichází s novým prístrojem DP41-B. Omega nastavuje standard pro presnost, výkon a kvalitu u panelových prístroju. Zcela nový DP41-B posouvá tuto "latku" ješte výše presností +/-0,005% z údaje a poctem merení - prevodu na 166 za sekundu.
Univerzální DP41-B má šioké spektrum ss. napetových a proudových rozsahu, volitelný vstup z devíti typu termoclánku, odporových teplomeru, tlakových a silových snímacu tak jako i potenciometru. Umožnuje také desetibodovou linearizaci vstupního signálu a lze jej naprogramovat pro zákaznické aplikace.
Vestavené napájení pro pripojený snímac nebo prevodník a ctyri výstupy s otevreným kolektorem jsou standardní. Šestimístný displej s velkými a širokými znakz lze naprogramovat na zmenu barvy pri žádaných hodnotách na cervenou, oranžovou a zelenou. Znakz jsou o 58% vetší než u obvyklých displeju. Výstupní opce pak zahrnujíizolovaný analogový proudový nebo napetový výstup a ctyri relé.
S doplnkovu seriovou komunikací muže pak uživatel v menu pomocí tlacítek vybrat RS-232, RS-485 nebo prímou komunikaci v ASCII protokolu nebo MODBUS. S doplnkovým Omega Ethernet/Internet serverem pak muže být DP41-B pripojen prímo do síte Ethernet a prenášet data ve standardním TCP/IP protokolu. Tak lze monitorovat a rídit proces pres internetový prohlížec odkukoliv.

Vestavený Internet a seriové komunikace
Pokud je vestavena volitelné príslušenství (EI) lze prístroj DP41-B zapojit prímo do Internetové síte a prenášet data ve standardním TCP/IP protokolunebo sledovat web stránky pres LAN nebo Internet. Prístroj s opcí C24je vybaven také se seriovými komunikacemi a uživatel si muže pomocí tlacítek v menu vybrat mezi RS-232, RS-422 a RS-485,prímým prenosem ASCII príkazu nebo MODBUSem.

Programovatelná barva displeje
Model DP41-B má plne programovatelný barvu displeje.Zmena barvy muže být zadána ke kterékoliv merené hodnote nebo k hodnote alarmu. Napr. muže být displej zelený pri ohrevu, prepne se na oranžovou barvu pri normálním provozu a cervenou barvou budou situace alarmové. Barevné zmeny jsou dobre viditelné i z vetší dálky a obsluha muže bezprostredne reagovat. Zmena barvy zpet muže být odvozena od situace kdy merená hodnota nepatrne poklesne vuci nastavené mezi i když samotný alarm musí být resetován operátorem.
Displej muže být naprogramován na jednobarevné zobrazování zelene, oranžove nebo cervene. Toho se využívá zejména k letmému rozlišení trí oddelených míst nebo ke zobrazování trí ruzných velicin jako teplota, tlak, prutok. LED segmenty u DP41-B jsou považovány za vyšší, širší a tím i mnohem lépe viditelnejší než u prístroju bežných stejné velikosti DIN.

Kvalita a technologie
Vyvinuto a vyrobeno v USA s rozšírenou zárukou na 5 let bez príplatku. Výroba: povrchová montáž soucástek, velký rozsah napájecího napetí a automatická výroba. Každý prístroj je v prubehu výroby a montáže nekolikrát kalibrován a testován. Model DP41-B má nejvyšší presnost v prumyslové automatizaci a to 0,005% z údaje.
A/D prevod využívá patentované algoritmy a sofware filtraci.

Univerzální vstup
Po inovaci nabízí DP41-B široký výber vstupu vhodného pro daný prumyslový snímac apod.Výber se jednoduše provádí z menu pomocí ctyr tlacítek na celním panelu nebo komunikací seriovou linkou nebo Ethernetem.

9 typu termoclánku
DP41-B má vstup pro devet termoclánkových typu K, J, T, E, R, S, B, N a J DIN. Patentovaný linearizacní algoritmus využitý pri zpracování signálu zajištuje vysokou presnost.

Presné merení s odporovými teplomery
DP41-B pracuje velmi presne také s širokým výberem odporových teplomeru. Ke vstupu lze pripojit jak Pt 100 s 0.00385 i 0,00392. Libovolné odporové teplomery 6 až 6000 Ohmu NIST nebo DIN Pt a libovolné lineární odporové teplomery (10 ohmu, Cu atd.). Možnost volby 2-, 3-, a 4-vodicového zapojenípak zajištuje nejvyšší presnost merení.

Procesní signály napetové a proudové
DP41-B merí procesní napetové signály v rozsazích 0-100mV, 0-1V, 0-10V, 0-100V (unipolární), +/-50mV, +/-500mV, +/-5V, +/-50V (bipolární) a proudové signály: 0 až 20 mA nebo 4 až 20mA.

Silové snímace
DP41-B merí vstupy ze snímacu-prevodníku síly/hmotnosti, tlaku a vetšiny dalších silových a tlakových snímacu. Vstup muže být linearizován v 10 bodech rozsahu 0 až 100mV, 0 až 1V, 0 až 10V, 0 až 100V (unipolární), +/-50mV, +/-500mV, +/-5V, +/-50V (bipolární) a také 0 až 20 mA. Standardní výbava prístroje zahrnuje i napájení snímace 10V a 24V.

Analogový výstup
patrí k nadstandardní výbave a lze jej naprogramovat v rozsazích 0 až 10Vss nebo 0 až 20mA. Lze si signál vybrat a nastavit pro prenos do dalšího zarízení.

Vestavené napájení
patrí do standarní výbavy. Mužete zachytit a zobrazit jak poklesy tak špicky vstupního signálu, jenž jsou obvykle pruvodním jevem napr. pri destrukcních tlakových zkouškách.
DP41-B je standardne vybaven peti možnostmi pro napájení snímacu, prevodníku 24Vss, 25mA, silových snímacu 1,5 až 10Vss, do 60 mA, a presných potenciometru 1,25 Vss pri 30 mA.

Typické pro DP41-B jsou konektorové svorkovnice a plášt pro snadnou a bezpecnou montáž do panelu

DP41-B má devíti segmentové LED znaky, které jsou velmi dobre viditelné. Písmena jsou mnohem lépe citelná než u sedmisegmentovek a tím se usnadnuje i programování a práce s DP41-B.

Devíti segmentové LED znaky u DP41-B jsou 17,3 mm vysoké Typické sedmisegmentové LED znaky jsou 13,7 mm vysoké

Software pro DP41-B
pro snadné nastavení, configuraci a sber dat poskytuje Omega zdarma.

ActiveX prvky zdarma
Spolu s prístroji série i jsou také zdarma dodávány ovládací prvky ActiveX, které umožnují snadnou integraci prístroju do informacního systému pomocí ActiveX kontejneru, jako jsou napríklad Microsoft Visual Basic a Microsoft Excel. Ovládací prvky lze také zahrnout do populárních programu pro sber dat, rízení procesu a vizualizaci od výrobcu, jako jsou OMEGA, Wonderware, Intellution, Rockwell Automation, Object Automation a dalších. Programy musí podporovat OLE a OPC.

Specifikace:
Presnost: +/-0,005% z údaje
Teplotní koeficient rozsahu: +/-20ppm
Napájení 90 až 240Vstr.
Útlum nesouhl. rušení: 60dB
Útlum souhl. rušení: 120db
Zkušební napetí: 1500Vš
Rozlišení: 24 bitu
Rychlost ctení: 7 až 166 vzorku/sec
Displej: cervený/oranžový/zelený šestimístný, devítisegmentovky, zmena barvy, výška znaku 17,3 mm, šírka 10,2 mm, , 4 alarmová náveští, jednotky °C, °F a °K
Výrez do panelu: výška 45 mm x šírka 92 mm, 1/8 DIN.
Výstupy limitu-mezních hodnot: ctyri izolované otevrené kolektory , 150 mA, 1V sepnutý stav, 30V rozepnutý.
Volitelná ctyri relé: dve s 5A kontakty, dve s 3A kontakty
Analogový výstup: 0-5V/1-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA volitelné uživatelem, izolace 354Všš, 14 bitové rozlišení, 0,1% presnost, odezva na jednotkový skok 6 msec.
Ethernet: standard IEEE 802.3 10 Base-T
Protokoly: TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS-232/RS-422/RS-485/Telnet simulace/vzdálený prístup-Tunneling/MODBUS: výber v menu, jak ASCII i MODBUS
Vstup. napetové rozsahy: 0-100mV, 0-1V, 0-10V, 0-100V, +/-50 mV, +/-500 mV, +/-5V/+/-50 V
Vstup. proudové rozsahy: 0-20 mA, 4-20 mA
Polarita: porgramovatelná jedno nebo bipolární
Termoclánkové vstupy: J, K, T, E, R, S, B, N, J DIN
Odporový vstup: libovolný od 6 do 6 kOhm NIST nebo DIN platinové a jiné lineární,
pripojení 2-, 3-, nebo 4 vodicové
Napájení snímace: 10 V pri 30 mA, 24 V pri 25 mA

Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemDP41-B
DP41-B Star
17,550Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
univerzální panelový měřící přístroj
  
DP41-B-TC Star
18,300Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
univerzální panelový měřící přístroj s termočlánkovým kompenzačním konektorem
  
DP41-B-4R-A Star
23,550Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
univerzální panelový měřící přístroj s releovým a analogovým výstupem
  
DP40B-TC Star
1,110Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
sada termočlánkového kompenzačního konektoru
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemDP40B-A
DP40B-A Star
3,470Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
deska izolovaného 14 bitového analogového výstupu
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemDP40B-C24
DP40B-C24 Star
3,470Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
sériová komunikace RS232 + RS485 + MODBUS (nelze použít s vestavěným internetem/ethernetem)
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemDP40B-EI
DP40B-EI Star
3,170Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
vestavěný internet/ethernet (nelze použít s RS232 + RS485 + MODBUS)
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)

Tvorba čísla modelu

Sestavte si vlastní číslo modelu níže
Popis voleb:


(1) Releový výstup vybrat z:
pro výstup není požadován
-4R pro modul 4 relé

(2) Analogový výstup vybrat z:
pro výstup není požadován
-A pro analogový výstup

(3) Komunikační moduly vybrat z:
pro komunikace není požadována
-C24 pro sériová komunikace RS-232 + RS-485 + MODBUS
-EI pro vestavěný internet/ethernet

(4) Doplněk pro měření s termočlánky vybrat z:
pro není požadován
-TC pro doplněk teplotní kompenzace
Poznámka: Všechny kombinace nemusí být správné, ověřte si správnost čísla modelu.

Manuály k zařízením:

Stáhnout DP41-B - Universal Input Meter
Stáhnout DP41-B - Isolated Analog Output Option
Stáhnout DP41-B - 4 Relay Output Option
Stáhnout DP41-B Series - Serial Communication Option
Stáhnout DP41-B - Ethernet Server Option