Košík  |  Kontakt  |  English
Česko596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Váš zdroj informací pro měření a řízení průmyslových procesů.

PID regulátory a převodníky signálu iSérie

iDR Série

 | iDR Série
Novinka

6,600Kč IDR

2 roky záruka CE
  • Vysoká kvalita
  • Vysoká přesnost: ±0,5°C (0,9°F); 0,03% z údaje
  • Plně automaticky laděné PID řízení (volitelné)
  • Uživatelsky přívětivé, jednoduché ke konfiguraci
  • Vestavěný ethernet
  • OPC Server
  • Univerzální vstupy: Termočlánek, RTD, Procesní Napětí/Proud, mV vstup 2 regulační či alarmové výstupy (volitelné), DC Pulzní, SSR, Mechanická relé, analogový výstup napěťový a proudový
  • Vestavěné buzení
  • Zásuvkový konektor
  • Bezplatný software
Regulátory - teplotní, procesní, silová spínací zažízení - Zobrazit související produkty

Popis

Nové regulátory a signálové prevodníky s vestaveným internetem

OMEGA uvádí novou radu velice presných produktu pro montáž na DIN lištu. Masivní iDR série signálových prevodníku a PID regulátoru je k dispozici s ocenenou technologii „vestaveného internetu“. S možností ethernetu je produkt schopen prímého napojení na sít LAN a dokonce obsluhovat web stránky po internetu. Jednotky jsou lehce konfigurovatelné prírucním programátorem iDRP a nebo s pocítace s ethernetem, s RS-232 nebo RS-485 pripojením. Signálový vstup je urcen 10 typum termoclánku, 100 a 1000RTD s 2, 3 a 4 drátovým vedením; procesní (DC) napetí, proud a mV napetový merící vstup. Volitelné výstupy obsahují SPDT relé typu C, SSR, pulzní DC, programovatelný izolovaný nebo neizolovaný analogový napetový ci proudový výstup.

Inovovaná iSérie produktu OMEGA® na lištu DIN reprezentuje stav dnešní technologie, nekompromisní presnosti a kvality podporené prodlouženou 5-ti letou zárukou.

Rodina produktu iSérie na lištu DIN obsahuje velice presné signálové prevodníky a jednosmyckové PID regulátory, jednoduché ke konfiguraci a k použití, zatímco poskytují úžasnou všestrannost a množství užitecných nástroju.


Vestavený internet a sériová komunikace
Uvádený volitelný „vestavený internet“ (specifikuje koncovka „-EI“) iSérii prímo propojí na ethernetovou sít a prenáší data ve standardních TCP/IP paketech nebo dokonce obsluhuje webovské stránky pres sít LAN nebo internet. iSérie je rovnež k dostání s sériovou komunikací. S volbou „-C24“ si uživatel muže navolit dálkové programování za pomocí RS-232, RS-422 a RS-485 s prímými príkazy ASCII nebo MODBUS.

Rodina produktu iSérie
iSérie produktu OMEGA® na lištu DIN je rodina postavena na mikroprocesorovém základu nabízející 3 velikosti. Produkty mají podobná nastavení a konfiguracní menu a zpusob provozu což je velký sporic casu pri integraci velkých systému.

Kvalita a technologie
iSérie sbalila velkou sílu a možnosti do malého prostoru, s využitím COB(chip-on-board) a SMT(surface mount technology), soustredení techniky a automatizace. Každý z nástroju iSérie je dukladne kalibrován a testován na nekolika místech behem výroby. iSérie nabízí vysokou presnost pro prumyslové aplikace: 0,03% z údaje. A/D prevod používá patentovaný 20-bitový ASIC (application-specific integrated circuit), patentované algoritmy a inteligentní filtry.

Univerzální vstupy
iSérie nabízí rozšírený výber signálových vstupu k dispozici na jediném prumyslovém zarízení. Výber je možno jednoduše navolit z programového menu použitím 4 tlacítek celního panelu nebo pres komunikacní sériovou linku nebo ethernet.

10 typu termoclánku
iSérie využije 10 typu termoclánku: K, J, T, E, R, S, B, C, N a J DIN. Patentovaný linearizacní algoritmus termoclánku použitý v iSérii poskytuje nejvyšší standard presnosti.

Nejpresnejší RTD merení
iSérie pracuje s nejširším výberem RTD a poskytuje nejpresnejší RTD merení. Zpracuje jak Pt 0,00385 a 0,00392 krivky; tak 100Ω, 500Ω a 1000Ω Výber 2-,3- a 4-vodicové RTD pripojení zabezpecuje nejvyšší presnost.

Procesní napetí a proud
iSérie merí procesní napetí v rozsahu: 0 až 100mVdc, 0 až 1 Vdc, 0 až 10 Vdc; a procesní proud: 0 až 20 mA

Napetový meric (mV)
mV/procesní model (iSDR) má merícími vstupy pro vážní cidla, tlakové prevodníky a v podstate pro všechny senzory podobného principu, stejne tak i pro procesní napetí a proud. Vstupní rozsahy zahrnují 0 až 100mVdc, -100mVdc až 1 Vdc a 0 až 10Vdc jako i 0 až 20mA.
iSDR podporuje 4- a 6-vodicové mustkové zapojení, pomerové i nepomerové merení, umožnuje rychlou a jednoduchou možnost navolení si škálování pro jakoukoliv inženýrskou jednotku, rovnež nabízí 10-bodovou linearizaci, která umožnuje uživateli prevést vysoce nelineární vstup všech typu.

Standardne vestavené buzení
Teplotne/procesní modely (iDR a iDRA) standardne v nabídce s vestaveným buzením (24Vdc pri 25mA). Jakékoliv napetové buzení mezi 5 a 24Vdc je dosažitelné speciální objednávkou. To znamená že stejný prístroj muže obsluhovat termoclánky, standardní RTD nebo 1 až 20mA prevodníky užitím v prístroji vestaveného buzení.
mV/procesní model (iSDR) je k standardne k dispozici s vestaveným buzením 10Vdc pri 60mA; 5Vdc pri 40mA uživatelsky volitelné.
Vestavené buzení není k dispozici s volitelnou isolovanou RS-232/RS-485 komunikací nebo s DC napájením.

Ovládací funkce
iSérie je schopna rídit jednoduché manuální cinnosti jako on-off a plne automaticky PID regulaci. (K výberu je prednastavené ladení, adaptivní ladení, PID, PI, PD regulacní módy.)

Dvojité regulacní výstupy mohou být nakonfigurovány pro ruzné typy nezávislé regulace a alarmových aplikací jako ohrev/ohrev, ohrev/chlazení, ohrev/alarm, chlazení/chlazení, chlazení/alarm nebo alarm/alarm.

Funkce rampa-setpoint umožnuje uživateli nadefinovat pomer rustu k setpointu, minimalizaci teplotního šoku ve výkonu behem startování. Maximální doba rampy (ramp time): 99,59 (HH,MM); výdrž na žádané hodnote (soak): 00,00 až 99,59 (HH,MM); tlumení (dumping); 1 až 8 jednotkových stupnu.

Pro ty kdo potrebují pouze zjednodušené menu bez PID regulace, je zde k dispozici volba limitního alarmu (-AL).

Regulacní a alarmové výstupy
Uživatel má na výber ze dvou regulacních nebo alarmových výstupu skoro ve všech kombinacích: solid state relé (SSR) nominálne na 0,5A pri 120/240Vac; SPDT relé typu C nominálne na 3amps pri 120/240Vac; pulzní 10Vdc výstup pro užití s externím SSR.

Analogový výstup
Volitelný analogový výstup je možno programovat v rozsahu 0 až 10Vdc nebo 0 až 20mA. Je volitelný bud jako regulacní výstup nebo jako kalibrovaná prenesená procesní velicina – unikátní rys mezi regulátory.

Volitelný vzdálený programátor/Barevný displej
Vzdálený programátor/display je možno naprogramovat na zmenu barvy pri kterémkoli setpointu ci alarmu. Kupríkladu je prístroj naprogramován na zobrazování procesní veliciny v ZELENÉ behem procesu zahrívání, prepnutím do ŽLUTÉ signalizuje operacní rozsah a CERVENÁ signalizuje alarmové stav.

Zmena v barve je lehce rozeznatelná i z dálky a obsluha muže rychle reagovat na zmenu podmínek. Barvy je možno naprogramovat i pro zpetnou zmenu, kdy hodnoty poklesnou pod alarmovou mez ci na „blokaci“ do resetu údržbou.

Prístroj je rovnež možno naprogramovat na jednu nemenící se barvu: zelená, žlutá nebo cervená.

Toto je užitecná cesta jak obsluha muže letmo identifikovat procesní hodnoty ze trí merících míst nebo hodnoty trí ruzných typu merení jako teplotu, tlak a prutok.

iDR spolecná specifikace

Model s univerzálními teplotními a procesními vstupy (IDR)

Presnost: ±0,5°C teplota; 0,03%rdg procesní
Rozlišení: 1°/0,1°; 10 mikroV procesní
Teplotní stabilita: 1. RTD: 0,04°C/°C, 2. TC pri 225°C (77°F): 0,05°C/°C
Kompenzace studeného konce: 3. Procesní: 50 ppm/°C
NMRR: 60dB, CMRR: 120dB
A/D konverze: dual slope
Vzorkovací frekvence: 3 vzorky za sekundu
Digital filtr: programovatelný
Typy vstupu: termoclánek, RTD, analogové napetí, analogový proud
Odpor termoclánkového vedení: 100 Ω max
Typy termoclánku(ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
RTD vstup(ITS 68): 100/500/1000Ω Pt cidlo; 2-, 3- nebo 4-vodicové; 0,00385 nebo 0,00392 krivky
Napetový vstup: 0 až 100mV, 0 až 1V, 0 až 10Vdc
Vstupní impedance: 10MΩ pro 100mV, 1MΩ pro 1 nebo 10Vdc
Proudový vstup: 0 až 20mA (5Ω zátež)
Konfigurace: jednoduchý vstup
Polarita: unipolární
Stupen odezvy: 0,7 sec pro 99,9%
Desetinné oddelení: bez a 0,1 pro teplotu. Bez; 0,1; 0,01 nebo 0,001 pro proces
Nastavení setpointu: hodnota -1999 až 9999
Nastavení rozsahu: hodnota 0,001 až 9999
Offset: -1999 až 9999
Napájení: 24Vdc pri 25mA (není k dispozici s volbou „-24“, „-C24“ nebo „C4EI “)

Model s univerzálním mV a procesním vstupem (ISDR)

Presnost: 0,03% rdg
Rozlišení: 10/1 mikroV
Teplotní stabilita: 50 ppm/°C
NMRR: 60dB CMRR: 120dB
A/D konverze: dual slope
Vzorkovací frekvence: 3 vzorky za sekundu
Digital filtr: programovatelný
Typy vstupu: analogové napetí, analogový proud
Napetový vstup: 0 až 100mV, -100mVdc až 1Vdc,0 až 10Vdc
Vstupní impedance: 10MΩ pro 100mV, 1MΩ pro 1 nebo 10Vdc
Proudový vstup: 0 až 20mA (5Ω zátež)
Linearizacní body: až 10 linearizacních bodu
Konfigurace: jednoduchý vstup
Polarita: unipolární
Stupen odezvy: 0,7 sec pro 99,9%
Desetinné oddelení: Bez; 0,1; 0,01 nebo 0,001 pro proces
Nastavení setpointu: hodnota -1999 až 9999
Nastavení rozsahu: hodnota 0,001 až 9999
Offset: -1999 až 9999
Napájení: 5Vdc pri 40mA; 10Vdc pri 60mA (není k dispozici s volbou „-24“, „-C24“ nebo „C4EI “)
Pusobení: reverzne(ohrev) nebo prímo (chlazení)
Módy: casove a amplitudove proporcionální regulacní módy; volitelné manuální nebo auto PID, proporcionální, proporcionálne integracní, proporcionálne derivacní s anti-reset zakoncením a on/off
Rychlost: 0 až 399,9 sekund
Reset: 0 až 3999 sekund
Cas cyklu: 1 až 199 sekund; nastavení na 0 pro on/off operace
Zesílení: 0,5 až 100% rozsahu (spain); setpoint 1 nebo 2
Tlumení: 0000 až 0008
Rozsah(soak): 00,00 až 99,59 (HH:MM) nebo off
Rampa do setpointu: 00,00 až 99,59 (HH:MM)
Autoladení: obsluha aktivuje z celního panelu
Regulacní výstup 1 a 2
Relé: 250Vac nebo 30Vdc pri 3A(odporová zátež); konfigurovatelný pro on/off, PID a rampu a rozsah(soak)
Výstup 1: typ SPDT, muže být nakonfigurován jako alarmové výstup 1
Výstup 2: typ SPDT, muže být nakonfigurován jako alarmové výstup 2
SSR: 20 až 265Vac pri 0,05 až 5A(odporová zátež); kontinuální
DC pulzní: neisolovaný; 10Vdc pri 20mA
Analogový výstup (pouze výstup 1):
neizolovaný, pomerový 0 až 10Vdc nebo 0 až 20mA; 500Ω max.
Analogový výstup (volitelný výstup 3):
izolovaný, retransmitní, 0 až 10Vdc nebo 0 až 20mA; 500Ω max. Presnost je 1% z FS, pro rozsah zesílení od 0,03 až 100mV na hodnotu. Izolace je 1000Vdc. Linearity je 0,2%.
Sítové a komunikacní možnosti (-C24, -C4EI, -EI)
Ethernet: standardní IEEE 802.3 10Base-T
Podpora protokolu:
TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS-232/RS422/RS-485/MODBUS:
Volitelné v menu: jak ASCII tak MODBUS protokol. Programovatelných 300 až 19,2K baud; možnost kompletního naprogramování; program pro zobrazení momentální displejové hodnoty, alarm status, min/max, aktuální merená vstupní hodnota a status.

RS-485: adresovatelný od 0 až 199
Pripojení: konektorová svorkovnice

Alarm 1 a 2 (Programovatelný)
Typ: stejne jako výstup 1 a 2
Funkce: high/low, above/below, band, latch/unlatch, normally open/normally closed a process/deviation
Analogový výstup(Programovatelný): neizolovaný, retransmitní, 0 až 10Vdc nebo 0 až 20mA; 500Ω max(pouze výstup 1). Presnost je ±1% z FS pri splnení následující podmínek:
1. Vstup neklesne pod 1% ze vstupního FS
2. Analogový výstup neklesne pod 3% výstupního FS

Obecné:
Sítové napetí/napájení: 90 až 240Vac ± 10%, 50 až 400Hz*, 110 až 375Vdc, odpovídající napetí
*Bez CE shody nad 60Hz.
Nízkonapetové/napájení: 24Vac **, 12 až 36Vdc. Externí napájecí zdroj musí být schválen pro dané zarízení.
** Jednotky mohou být bezpecne napájeny s 24Vac zdroje, ale bez certifikace pro CE/UL.

Izolace:
Napájení do Vstupu/Výstupu:
test 2300Vac za 1-minutu
test 1500Vac za 1-minutu
(pro volbu nízkonapetového napájení)

Napájení do relé/SSR výstupu:
test 2300Vac za 1-minutu

RS-232/485 do Vstupu/Výstupu:
test 500Vac za 1 minutu
Podmínky okolí:
0 až 55°C(32-131°F),(0 až 50°C pro UL) 90% RH nekondenzující

Osvedcení:
UL, C-UL, CE pri EN61010-1:2001
 

Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
  
iDR Star
6,600Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
teplota/procesní signály (bez výstupů)
  
iDR22-EI Star
Konzultujte s prodejním oddělením  
Dostupnost: 
 
 
teplota/procesní signály, 2x SSR relé 0.5 A @ 120/240 Vac, vestavěný ethernet/internet
  
iDRA Star
8,550Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
teplota/procesní signály (bez výstupů) / s izolovaným analogovým výstupem
  
iDRA-C24-DC Star
10,650Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
teplota/procesní signály s izolovaným analogovým výstupem, izolovaná RS-232 a RS-485 komunikace, 300 až 19.2K baud a MODBUS protokol, 12 až 36 Vdc (20 až 36 Vdc pro iDRA), 24 Vac
  
iSDR Star
9,600Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
tlak/procesní signály (bez výstupů)
  
iSDR24-C4EI Star
Konzultujte s prodejním oddělením  
Dostupnost: 
 
 
tlak/procesní signály, SSR a pulzní 10Vdc @ 20mA (pro použití s externím SSR relé), vestavěný ethernet/internet a izolovaný hub komunikace RS485/422 až pro 31 zařízení, MODBUS
  
iDRP Star
3,000Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
vzdálený programátor/displej
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOPC-SERVER LICENSE
OPC-SERVER LICENSE Star
9,450Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
licence pro používání OPC serveru/driverů
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka:

*1 „-DC“, „-C24“ nebo „-C4EI“ nejsou k dispozici s buzením
*2 Analogový výstup (volba 5) není k dispozici s –AL jednotkou
*3 Volba ethernetu není k dispozici pro iDRA regulátory
*4 „iDRA0*-AL“: 1 analogový retransmitní a 1 alarmový


Tvorba čísla modelu

Sestavte si vlastní číslo modelu níže
Popis voleb:


(1) Série vybrat z:
iDR pro teplotu/procesní signály
iDRA pro teplotu/procesní signály / izolovaný analogový výstup *3
iSDR pro tlak/procesní signály

(2) Regulační výstupy vybrat z:
pro teplotní/procesní se 2 regulačními výstupy
22 pro dvě solid state relé (SSR) 0.5A při 120/240Vac spojité
23 pro SSR a relé SPDT typ C 3A při 120Vac 3A při 240Vac
24 pro SSR a pulzní 10Vdc při 20mA (k užití s externím SSR)
33 pro 2 relé SPDT typu C 3A při 120Vac 3A při 240Vac
42 pro pulzní 10 Vdc při 20mA (k užití s externím SSR) a SSR
43 pro pulzní 10 Vdc při 20mA (k užití s externím SSR) a relé SPDT typu C 3A při 120Vac 3A při 240Vac
44 pro dva pulzní 10Vdc při 20mA (k užití s externím SSR)
52 pro analogový výstup volitelný buď jako regulační nebo retransmitní pro procesní hodnotu 0 až 10Vdc nebo 0 až 20mA při 500 Ohmech max. a SSR
53 pro analogový výstup 0 až 10Vdc nebo 0 až 20mA při 500 Ohmech max. a relé
54 pro analogový výstup 0 až 10Vdc nebo 0 až 20mA při 500 Ohmech max. a pulzní 10Vdc

(3) Komunikace vybrat z:
pro žádnou komunikaci
-EI pro vestavěný ethernet/internet *3 (široké pouzdro)
-C24 pro izolovaná RS-232/RS-485 a MODBUS *1
-C4EI pro vestavěný ethernet/internet / izolovaný hub RS485/422 a MODBUS *1 *3 (široké pouzdro)

(4) Napájení vybrat z:
pro standardní napájení 90 až 240 Vac/Vdc
-DC pro stejnosměrné napájení 10 až 36 Vdc (20 až 36 Vdc pro iDRA) 24Vac *1

(5) Tovární nastavení vybrat z:
pro model bez nastavení
-FS pro nastavení a konfiguraci modelu
Poznámka: Všechny kombinace nemusí být správné, ověřte si správnost čísla modelu.

Manuály k zařízením:

Stáhnout iDR - iDR DIN Rail Temperature & Process Quick Start Manual
Stáhnout iDR - DIN Rail Temperature & Process Controller Quick Start Manual
Stáhnout iDRA - DIN Rail Temperature and Process Controller Quick Start Manual
Stáhnout iDRA - DIN Rail Temperature Temperature Monitor Quick Start Manual