Košík  |  Kontakt  |  English
Česko596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Váš zdroj informací pro měření a řízení průmyslových procesů.

Velkoplošné zobrazovací jednotky

iLD Série

Velkoplošné zobrazovací jednotky | iLD Série

Velkoplošné zobrazovací jednotky

25,050Kč iLD24-UTP

2 roky záruka
  • velké LED digity 57.2mm nebo 101.6 mm s vysokou svítivostí
  • programovatelná možnost změny barvy displeje: červená, oranžová, zelená
  • široká škála volitelných vstupních signálů
  • volitelné rozšíření o alarmová relé a úplnou funkci PID regulace
  • komunikace přes Ethernet, RS-232, RS-485 a MODBUS
  • možnost zabudování web serveru
  • volně šířitelný software "Active X Controls"
Regulátory - teplotní, procesní, silová spínací zažízení - Zobrazit související produkty

Popis

Zobrazovací jednotky a regulátory iSerie byly nyní rozšíreny i o velkoplošné displeje.

Tak jako ostatní prístroje iSerie i nove velkoplošné zobrazovací jednotky umožnují nastavení zmeny barvy displeje mezi cervenou, oranžovou a zelenou pri dosažení zadané mezní hodnoty nebo alarmu. Napríklad, displej muže mít zelenou barvu pri zapnutí prístroje a nábehu do pracovního režimu, behem normálního pracovního režimu muže být barva displeje oranžová a pri prekrocení mezní hodnoty (alarmu) se barva displeje zmení na cervenou.
Zmenu barev muže operátor snadno postrehnout i z vetší vzdálenosti a muže rychle prijmout patricná opatrení dle stavu technologie.
Velkoplošné displeje série iLD mohou být montovány prímo do panelu nebo na stenu s využitím montážních úchytu, které jsou soucástí vybavení.
Velkoplošné zobrazovací jednotky iLD mají krytí IP65/NEMA 4 a nevyžadují žádné prídavné ochranné krytí.

Velkoplošné zobrazovací jednotky mohou zpracovávat širokou škálu vstupních signálu prímo ze snímacu nebo prevodníku, ale rovnež mohou zobrazovat data prenášena z jiných prístroju firmy NEWPORT (OMEGA) pomocí sériové linky nebo Ethernetem.

Univerzální velkoplošná zobrazovací jednotka pro teplotu a procesní signály je urcena pro termoclánky, Pt100 a unifikované proudové a napetové signály.
Prístroj umožnuje pripojit termoclánky typu: K, J, T, E, R, S, B, C, N a DIN J. Dále umožnuje pripojení široké škály odporových teplomeru : Pt100 jak s krivkou 0.00385 tak i 0.00392, odporové teplomery s rezistencí 500 Ohmu i 1000 Ohmu, umožnuje 2, 3 i 4-vodicové pripojení.
Tato jednotka rovnež umí zpracovat procesní signály 0-100 mV, 0-1 V, 0-10V, 0-20 mA
(4-20 mA) se standardne zabudovaným napájením cidla 10 Vss a 24 Vss.

Univerzální velkoplošná zobrazovací jednotka pro tenzometry a procesní signály je urcena pro pripojení široké škály jak tlakových snímacu s napetovým nebo proudovým výstupem, tak i tenzometrických snímacu.
Prístroj má tyto stejnosmerné vstupní rozsahy: 0-100 mV, -100 mV až 1 V, 0-10 V, 0-20 mA
(4-20 mA) se standardne zabudovaným napájením cidla 10 Vss a 24 Vss.
Tento model nabízí i 10 bodovou linearizaci vstupního signálu, která umožnuje pripojení specifických a nelineárních snímacu.

Univerzální velkoplošná zobrazovací jednotka pro merení strídavých velicin umožnuje presné oddelené merení strídavého napetí a proudu. Strídavé napetí je možno merit v rozsazích od 0-400 mV až po 0-400 V. Proudový model umožnuje merení v rozsazích od
0-10 mA až po 0-5 A.

Univerzální velkoplošná zobrazovací jednotka pro pulzní vstupy umožnuje prené merení frekvencí (od 200 Hz do 50 kHz) a pulzních signálu (až 200 M pulzu), které mohou být prevedeny na zobrazení v libovolných fyzikálních velicinách.

Univerzální velkoplošná zobrazovací jednotka pro Ethernet muže zobrazovat data prenášená sítí Ethernet nebo sériovou linkou z jiných Newport nebo Omega prístroju, prímo z pocítace nebo jiného zarízení které prenáší ASCII data sériovou linkou RS-232, RS-422 nebo
RS-485.

Velkoplošné displeje jsou snadno nastavitelné pro zobrazení v jakékoliv fyzikální velicine pomocí celních tlacítek nebo pomocí pocítace s využitím konfiguracního software a komunikace pres Ethernet nebo sériovou linku. Volitelné Ethernet rozšírení umožnuje pripojit prístroj k sítí ethernet a komunikaci s využitím standardního TCP/IP protokolu. Ethernet rozšírení rovnež zahrnuje sériovou komunikace RS-485 (RS-422).
Volitelné rozšírení o sériovou komunikaci zahrnuje obe linky RS-232 a RS-485 (RS-422) v jednom prístroji. Komunikuje v ASCII protokolu stejne jako v protokolu MODBUS.

Velkoplošné zobrazovací jednotky umožnují volitelné rozšírení o 2 reléové výstupy, 2 SSR výstupy, pulzní výstupy nebo programovatelný analogový výstup, který muže být jak regulacní tak muže sloužit jako prevodník vstupního signálu.

Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
  
iLD24-UTP Star
25,050Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
57 mm (2.25") displej 4-digity, univerzální teplotní/procesní, zobrazovač/regulátor
  
iLD44-UTP Star
31,500Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
101 mm (4") displej 4-digity, univerzální teplotní/procesní, zobrazovač/regulátor
  
iLD24-SP Star
25,050Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
57 mm (2.25") displej 4-digity, pro vážní čidla/procesní, zobrazovač/regulátor
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiLD44-SP
iLD44-SP Star
31,500Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
101 mm (4") displej 4-digity, pro vážní čidla/procesní, zobrazovač/regulátor
  
iLD24-FP Star
22,050Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
57 mm (2.25") displej 4-digity, vstupy frekvenční/pulzní totalizer zobrazovač/regulátor
  
iLD26-FP Star
28,350Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
57 mm (2.25") displej 6-digitů, vstupy frekvenční/pulzní totalizer zobrazovač/regulátor
  
iLD44-FP Star
28,350Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
101 mm (4") displej 4-digity, vstupy frekvenční/pulzní totalizer zobrazovač/regulátor
  
iLD46-FP Star
34,500Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
101 mm (4") displej 6-digitů, vstupy frekvenční/pulzní totalizer zobrazovač/regulátor
  
iLD24-ACC Star
22,050Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
57 mm (2.25") displej 4-digity, AC proudový vstup
  
iLD44-ACC Star
28,350Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
101 mm (4") displej 4-digity, AC proudový vstup
  
iLD24-ACV Star
22,050Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
57 mm (2.25") displej 4-digity, AC napěťový vstup
  
iLD44-ACV Star
28,350Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
101 mm (4") displej 4-digity, AC napěťový vstup
  
iLD24-EI Star
22,050Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
57 mm (2.25") displej 4-digity, vstupy pro Ethernet, RS-232, RS-485/422
  
iLD44-EI Star
28,350Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
101 mm (4") displej 4-digity, vstupy pro Ethernet, RS-232, RS-485/422
  
iLD26-EI Star
28,350Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
57 mm (2.25") displej 6-digitů, vstupy pro Ethernet, RS-232, RS-485/422
  
iLD46-EI Star
34,500Kč
Dostupnost: 3 týdny
 
101 mm (4") displej 6-digitů, vstupy pro Ethernet, RS-232, RS-485/422
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)

Tvorba čísla modelu

Sestavte si vlastní číslo modelu níže
Popis voleb:


(1) Velikost digitů na displeji vybrat z:
24 pro 57mm (2.25") 4 digity
44 pro 101mm (4") 4 digity
26 pro 57mm (2.25") 6 digitů (jen u FP a AC jednotek)
46 pro 101mm (4") 6 digitů

(2) Typ vstupu vybrat z:
UTP pro univerzální teplotní/termočlánkový/RTD a procesní vstup
SP pro vážní čidla a procesní vstup
FP pro frekvenční/pulzní/rate/total vstupy
ACC pro AC proudový vstup
ACV pro AC napěťový vstup

(3) Komunikace vybrat z:
pro bez komunikace
-C24 pro izolovaný RS-232 a RS485/422 (jen u UTP a SP jednotek)
-C4EI pro ethernet s vestavěným web serverem + RS485/422 (jen u UTP a SP jednotek)
-C2A pro RS232 a izolovaný analogový výstup (jen u FP a AC jednotek)
-EI pro ethernet s vestavěným web serverem (jen u FP a AC jednotek)
Poznámka: Všechny kombinace nemusí být správné, ověřte si správnost čísla modelu.

Manuály k zařízením:

Stáhnout iLD Big Display - Universal Strain&Process Monitor Manual
Stáhnout iLD Big Display Series Controller - Big Display Temperature&Process Controller Manual
Stáhnout iLD RS Series - Big Display with Serial Communication
Stáhnout iLD Series - iLD Communication Manual
Stáhnout iLD Series - iLD Big Display Monitor/Controller Embedded Ethernet
Stáhnout iLD24 Big Display SP Series - Universal Strain & Process Controller
Stáhnout iLD24 Big Display SP Series - Universal Strain & Process Monitor
Stáhnout iLD24 Series - Quick Start Manual iLD Monitor Series
Stáhnout iLD24 Series Simplified Menu (-SM) - Quick Start Manual iLD Controller Series Simplified Menu (-SM)
Stáhnout iLD24-ACC, iLD24-ACV, iLD24-FP - Quick Start Manual - Big Display
Stáhnout iLD24-C2 - Big Remote Display with RS-232 Input
Stáhnout iLD24-EI - Big Display with Embedded Ethernet
Stáhnout iLD24-SM Series - -SM (Simplified Menu Version) Quick Start Manual iLD Controller
Stáhnout iLD24-UTP, iLD44-UTP Series Monitor - Big Display Temperature&Process Monitor Manual
Stáhnout iLD26-ACC, iLD26-ACV, iLD26-FP - Quick Start Big Display
Stáhnout iLD26-EI - Big Display with Embedded Ethernet
Stáhnout iLD44-ACC, iLD44-ACV, iLD44-FP - Quick Start Big Display
Stáhnout iLD44-EI Series - Big Display with Embedded Ethernet
Stáhnout iLD44-UTP - Big Display Universal Temperature & Process Controller
Stáhnout iLD44-UTP Big Display - Quick Start Manual Universal Temperature & Process Monitor
Stáhnout iLD44-UTP-SM - -SM Version (Simplified Menu) Big Display Universal Temp & Process Controller
Stáhnout iLD46-ACC, iLD46-ACV, iLD46-FP - Big Display
Stáhnout iLD46-C2 - Big Remote Display with RS-232 Input
Stáhnout iLD46-EI Series - Big Display with Embedded Ethernet